Het decanaat Harelbeke

 

Het decanaat Harelbeke: drie federaties

In juni 1956 werden door Mgr. E.J. Desmedt 17 parochies afgescheiden van het decanaat Kortrijk en samengebracht in een nieuw decanaat Harelbeke.  Het ging om drie parochies van Zwevegem, drie parochies van Deerlijk, drie parochies van Kuurne, zeven parochies van Groot-Harelbeke en de parochie van Beveren-Leie.  Gerard Vandeputte werd op 8 juni 1956 benoemd tot eerste deken van het nieuwe decanaat.  In een grote viering werd hij aangesteld door Mgr. Vital Vangheluwe.  Er kwam een massa volk voor op de been.  Er was grote vreugde en veel verwachting... De oorlog was 11 jaar voorbij, er werd overal gebouwd.  Expo '58 zou komen en - wat toen nog niet geweten was - het Tweede Vaticaans Concilie, mei '68, ... 

In vijftig jaar is er heel wat gebeurd!  Welvaart alom, een nieuwe tijdsgeest, immigratie, een Kerk op zoek naar een nieuwe toekomst.  Ook de samenstelling van het decanaat wijzigde.  Omwille van de fusies van gemeenten in 1976 verhuisden jaren later nog eens vier parochies van decanaat: in 1985 Beveren-Leie naar Waregem en in 1990 de drie Zwevegemse naar Avelgem.  In die vijftig jaar werkten hier 166 priesters, zes diakens, meer dan honderd religieuzen, zeven kosters-organisten, een decanale secretaris, meerdere parochiale assistenten en teamleden, parochiale contactpersonen, zovele leden van parochieraden en federale stuurgroepen, geŽngageerde lekengelovigen in kerkraden en tal van werkgroepen.  Een weelde aan geloof en inzet, bidden en werken in dienst van God en van de mensen. 

In onze parochiegemeenschappen werden ontelbaar velen gedoopt en gevormd, huwelijken ingezegend, priesters gewijd, zieken en bejaarden bezocht, mensen in vriendschap en gebed samengebracht, de eucharistie gevierd in goede en kwade dagen en... de Heer was altijd bij ons.  Daarvoor willen we God danken en zijn zegen vragen voor een hoopvolle toekomst.

Het decanaat Harelbeke bestaat uit drie federaties: Harelbeke, Deerlijk en Kuurne.