Home

 

 

Parodontologie

Hebt u mogelijk parodontitis?

Meestal merkt men niet dat men ontstoken of bloedend tavlees heeft, een slechte adem of tanden die beginnen los te komen. Dit zijn echter de eerste symtomen die wijzen op parodontitis- een ernstige infectie van het tandbeen waardoor de tanden en het omliggende tandbeen verloren gaan.

Beantwoordt de volgende vragen en ga na of u misschien parodontitis heeft.

Heeft u soms pijnlijke plekken in uw mond?
Bloedt uw tandvlees soms wanneer u uw tanden poetst of in een appel bijt?
Heeft u de indruk dat er meer ruimte komt tussen uw tanden?
Voelt uw tandvlees gezwollen of vreemd aan?
Merkt u dat uw tandvlees terug trekt of dat uw tanden langer lijken te worden?
Heeft u vaak last van een slechte adem?
Heeft u soms etter tussen uw tanden of tandvlees?
Merkt u dat uw tanden anders op elkaar passen als u bijt?

Indien u op een of meerdere vragen ja geantwoord hebt, onderneem dan actie om uw tandvlees en algemene gezondheid te beschermen.Maak een afspraak met uw tandarts en leg hem/haar uw mogelijk probleem voor. Hij/zij zal dan beslissen of u verwezen dient te worden naar een parodontoloog.

Wat is parodontitis?

Tandplak op de tanden veroorzaakt een ontsteking in de rand van het tandvlees. Zo'n tandvleesontsteking heet gingivitis.

De ontsteking kan zich uitbreiden van de tandvleesrand naar het daaronder gelegen kaakbot. Daardoor gaat kaakbot rondom de tanden verloren. Uiteindelijk kan er zoveel kaakbot verdwijnen dat de tanden los gaan staan en tenslotte uitvallen. Deze vorm van tandvleesontsteking heet parodontitis. Tijdige behandeling kan het verlies van tanden

Gezond tandvlees

Gezond tandvlees heeft een roze kleur en ligt stevig om de tanden en kiezen. Gezond tandvlees bloedt niet bij het poetsen of het eten.

De wortel zit met sterke vezels vast in het kaakbot. Het tandvlees is vastgehecht aan het kaakbot en de tanden en kiezen. Tandvlees, kaakbot en vezels vormen samen het steunweefsel van de tanden en kiezen. Dit steunweefsel heet ook wel het parodontium. De smalle spleet tussen tandvlees en tanden en kiezen heet de pocket Bij gezond tandvlees is de pocket ondiep (hooguit 3 mm).

Gingivitis

Ontstoken tandvlees kan rood, slap en gezwollen zijn. Ook kan het gaan bloeden bij het poetsen of het eten. Ontsteking die in de rand van het tandvlees zit, heet gingivitis.

De ontsteking in de tandvleesrand wordt veroorzaakt door bacteriŽn. Die bacteriŽn - het gaat om veel verschillende soorten - zitten in de tandplak. Tandplak is een zacht en kleverig laagje op de tanden en kiezen. Het heeft een witte of gele kleur waardoor het moeilijk te zien is. Tandplak kan verkalken tot tandsteen dat stevig vastzit aan de tanden en kiezen. Zonder tandplak vormt zich geen tandsteen

 

 

 

 

 

 

Parodontitis

De ontsteking in de tandvleesrand kan zich uitbreiden in de richting van het kaakbot. Het tandvlees laat daardoor los van de tanden. In de ruimte die zo ontstaat tussen het tandvlees en de tanden, vormt zich weer tandplak. Door deze tandplak verplaatst de ontsteking zich nog verder in de diepte. De vezels gaan door de ontsteking kapot en het kaakbot wordt afgebroken. Hierdoor worden de pockets dieper. In de verdiepte pockets verkalkt de tandplak gedeeltelijk tot tandsteen. Deze voortschrijdende ontsteking met afbraak van vezels en kaakbot heet parodontitis.

Bij parodontitis kan het tandvlees rood, slap en gezwollen zijn en gaan bloeden bij het poetsen of bij het eten. Het tandvlees kan op den duur gaan terugtrekken. Ook een vieze smaak of een slechte adem kunnen duiden op parodontitis. Parodontitis geeft zelden pijnklachten. Vaak zijn al deze verschijnselen echter afwezig! Daardoor kan parodontitis lang onopgemerkt blijven.

Gevorderde parodontitis

Pas in een gevorderd stadium van parodontitis ontstaan er klachten. Die kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het los gaan staan van tanden of het ontstaan van ruimte daartussen. Als het tandvlees ver is teruggetrokken, kan dat een lelijk gezicht zijn. Doordat bij terugtrekkend tandvlees de wortels gedeeltelijk bloot komen te liggen, kunnen de tanden en kiezen erg gevoelig zijn bij het poetsen. Dat kan ook het geval zijn bij het nuttigen van warme, koude, zoete of zure dranken en spijzen. Door parodontitis kan er uiteindelijk zoveel kaakbot verloren gaan dat de tanden en kiezen al hun houvast verliezen en uitvallen.

Niet iedereen krijgt parodontitis. Dit komt o.a. doordat van persoon tot persoon verschillende soorten en aantallen bacteriŽn in de tandplak voorkomen. De 'agressiviteit' van die bacteriŽn kan sterk verschillen. Daardoor zal de tandplak van de ene persoon veel schadelijker zijn dan die van een ander. Ook de algemene weerstand tegen bacteriŽn in de tandplak speelt een belangrijke rol. O.a. roken vermindert de weerstand tegen bacteriŽn in de tandplak.

 

 

 

 

 

 

Onderzoek en behandelplan

Ontstoken tandvlees kan rood, slap en gezwollen zijn. Ook kan het gaan bloeden bij het poetsen of het eten. Maar deze verschijnselen zijn lang niet altijd aanwezig. Daarom wordt ontsteking van het tandvlees met een zogenaamde pocketsonde opgespoord. De pocketsonde wordt hiertoe in de pocket geschoven: als daarbij een (kleine) bloeding optreedt, is het tandvlees ontstoken. Door de pockets rondom alle tanden en kiezen met de pocketsonde te onderzoeken, kan worden vastgesteld waar het tandvlees gezond en waar het ontstoken is.

Met de pocketsonde wordt ook gemeten of de pocket verdiept is. Vanaf 4 mm is sprake van een verdiepte pocket. Op bovenstaande foto is de pocketsonde 7 mm in de pocket geschoven: deze pocket is dus te diep.

Met behulp van rŲntgenfotoís wordt vastgesteld of, en hoeveel, kaakbot verloren is gegaan door de ontsteking in het tandvlees.

Ook wordt nog vastgesteld of tanden en kiezen al losstaan door het botverlies, of het tandvlees is teruggetrokken en waar tandplak en tandsteen op de tanden en kiezen zit.

Met al deze gegevens, die worden genoteerd in een zgn. parodontiumstatus, bepaalt de tandarts welke tanden en kiezen, wel, misschien, of niet meer te behouden zijn. De tandarts bespreekt tenslotte met u het voorstel voor de behandeling en de volgorde waarin die zal worden uitgevoerd. Tenslotte wordt de overeengekomen behandeling vastgelegd in een behandelplan.

Bij zeer ernstige parodontitis kan de tandarts ook nog een bacteriologisch onderzoek van de tandplak laten uitvoeren. Hiervoor wordt tandplak uit een aantal verdiepte pockets gehaald. Een bacteriologisch laboratorium stelt vervolgens vast welke soorten bacteriŽn in de tandplak voorkomen. Aan de hand van de uitslag van dit onderzoek kan de tandarts beoordelen of eventueel antibiotica - als ondersteuning van de behandeling - nodig zijn.

MondhygiŽne

Om parodontitis te genezen moet de oorzaak van de ontsteking, de tandplak, van de tanden en kiezen worden verwijderd. Bij parodontitis zit er tandplak boven de tandvleesrand en onder de tandvleesrand (in de verdiepte pockets). U dient de tandplak die boven de tandvleesrand zit zelf dagelijks te verwijderen door een goede mondhygiŽne. Met een tandenborstel kunt u de tandplak wegpoetsen. Maar de tandenborstel komt niet bij de tandplak die tussen de tanden en kiezen zit. Die tandplak moet u weghalen met andere hulpmiddelen zoals ragers of tandenstokers. Uw tandarts vertelt u welke hulpmiddelen voor uw mond geschikt zijn en demonstreert het gebruik ervan.

Professionele gebitsreiniging

Tandsteen en tandplak in verdiepte pockets kunt u niet zelf verwijderen. De parodontoloog doet dat daarom met speciale instrumenten. Dit heet de professionele gebitsreiniging. Door de combinatie van een goede mondhygiŽne en professionele gebitsreiniging verdwijnt meestal de ontsteking en hecht het gezonde tandvlees zich aan de tanden: de parodontitis is verdwenen. De pocketsonde meet dan ondiepe en niet bloedende pockets. Het verloren kaakbot groeit helaas niet meer aan. Tijdens de genezing kan het tandvlees terugtrekken en de tandhalzen worden soms tijdelijk gevoelig door de behandeling. Door elke dag de mondhygiŽne goed uit te voeren voorkomt u een nieuw ontsteking. Daardoor zal er geen kaakbot meer verloren gaan.

 

 

 

 

Herbeoordeling

U heeft gezien dat door de combinatie van een goede mondhygiŽne en professionele gebitsreiniging parodontitis kan genezen. Na de instructies mondhygiŽne en de professionele gebitsreiniging onderzoekt de tandarts bij welke tanden en kiezen nog parodontitis aanwezig is. Dit onderzoek heet de herbeoordeling. Als er nog parodontitis gevonden wordt, komt dat omdat er nog tandplak en tandsteen boven en/of onder (in de verdiepte pockets) de tandvleesrand zit.

Tandplak en tandsteen boven de tandvleesrand zijn het gevolg van een onvoldoende mondhygiŽne. Het vervolg van de behandeling richt zich dan altijd eerst op het verbeteren daarvan. Na enige tijd volgt een nieuwe herbeoordeling.

Als er nog tandplak en tandsteen in de verdiepte pockets zit, komt dit doordat parodontoloog de erg diepe of moeilijk bereikbare pockets niet altijd volledig kan reinigen. Om deze plaatsen toch goed te kunnen reinigen, is het nodig dat de parodontoloog een operatieve behandeling (flapoperatie) uitvoert.

Flapoperatie

Bij een flapoperatie maakt de parodontoloog, onder plaatselijke verdoving, het tandvlees los en schuift het daarna opzij. Vervolgens wordt het ontstoken weefsel weggehaald. Het kaakbot en de wortels van de tanden en kiezen zijn dan goed zichtbaar en bereikbaar. De parodontoloog kan daardoor de tandplak en het tandsteen, die na de professionele gebitsreiniging zijn achtergebleven, goed verwijderen. Waar nodig wordt ook de - vaak grillige - rand van het aangetaste kaakbot bijgewerkt.

Daarna hecht de parodontoloog het tandvlees weer rond de tanden en kiezen vast. Om het gehechte tandvlees te beschermen, wordt het soms met wondverband bedekt. Wondverband lijkt wel wat op stopverf. Eťn tot twee weken na de flapoperatie worden de hechtingen en - indien aangebracht - het wondverband verwijderd. Een week later is de wond meestal genezen. Doordat na de flapoperatie geen tandplak en tandsteen meer op de tanden en kiezen zit, verdwijnt de ontsteking en hecht het gezonde tandvlees zich aan de tanden: de parodontitis is verdwenen. Met de pocketsonde worden dan ondiepe en niet bloedende pockets gemeten. Na de genezing is het tandvlees wel wat teruggetrokken.

Na de flapoperatie

De eerste dagen na een flapoperatie kan enige pijn en zwelling optreden. De pijn is met pijnstillers goed te bestrijden. Het geopereerde tandvlees dient tijdens de genezing zoveel mogelijk met rust te worden gelaten zodat u daar gedurende enkele weken geen mondhygiŽne mag uitvoeren. Op de tanden vormt zich echter tandplak die de genezing verhindert. Daarom schrijft parodontoloog een desinfecterend Chloorhexidine bevattend spoelmiddel of spray voor. Chloorhexidine remt de vorming van tandplak. In de niet geopereerde gebieden dient u de mondhygiŽne normaal uit te voeren.

Het spoelmiddel kan tijdelijk de smaak beÔnvloeden en een aanslag op de tong en de tanden en kiezen geven.

De parodontoloog beoordeelt, na het verwijderen van de hechtingen en het wondverband, of u in de geopereerde gebieden weer de mondhygiŽne kan uitvoeren. Zo ja, dan stopt u met spoelen. Na de spoelperiode haalt de tandarts de aanslag van de tanden en kiezen af. Daarna worden de tanden gepolijst. De aanslag op de tong verdwijnt spontaan na de spoelperiode.

Gevolgen van de behandeling

Zowel na de professionele gebitsreiniging als na een flapoperatie kan het tandvlees terugtrekken. De tanden en kiezen lijken daardoor wat 'langer'. Gelukkig is dat vaak niet zichtbaar omdat de lippen de tanden en kiezen voor een (groot) gedeelte bedekken.

Als het tandvlees is teruggetrokken, kunnen de wortels gevoelig worden voor warmte, koude of het uitvoeren van de mondhygiŽne. Deze gevoeligheid is bijna altijd tijdelijk en verdwijnt weer na enige weken tot maanden. Een goede mondhygiŽne is daarbij essentieel! De tandarts kan de gevoeligheid sneller laten afnemen door de wortels in te smeren met een lak. U kunt zelf de gevoeligheid verminderen door een tandpasta of gel te gebruiken tegen gevoelige wortels, en door te spoelen met een fluoride spoelmiddel. Ook een verkeerde poetstechniek kan de wortels erg gevoelig maken. Dan is het nodig om uw poetstechniek te veranderen. Blootliggende wortels zijn erg gevoelig voor het ontstaan van cariŽs. Behalve dat u zelf het gebruik van suiker matigt, kan uw tandarts maatregelen nemen om wortelcariŽs te voorkomen.

Beperkingen in de behandeling

Ook als er al veel kaakbot verloren is gegaan, kan behandeling nog succesvol zijn. Maar het is vaak moeilijk een scherpe grens te trekken in hoeverre een behandeling nog mogelijk is. Parodontitis geneest allťťn als alle tandplak en tandsteen tijdens de professionele gebitsreiniging of een flapoperatie kan worden verwijderd. In de volgende situaties lukt dat soms niet:
- het kaakbot loopt onder een steile schuine hoek naar de wortels toe
- er is veel kaakbot verloren gegaan tussen de wortels van kiezen met twee of meer wortels.

In die gevallen kunnen de instrumenten waarmee de parodontoloog de tandplak en het tandsteen moet verwijderen, niet helemaal tussen het kaakbot en de wortels komen. De ontsteking blijft daar zitten en het botverlies kan verder gaan. De tandarts kan dan adviseren om die tanden en kiezen te trekken. Dat is bijvoorbeeld het geval als dat gunstig is voor de tanden en kiezen die daar naast staan en die wel goed te behandelen zijn. Ook als er een risico bestaat voor abcessen, kan het verstandig zijn om de niet meer te behouden tanden en kiezen te trekken.

De nazorg

Het doel van de behandeling van parodontitis is om uw tanden en kiezen 'levenslang' te behouden. Een voorwaarde daarvoor is natuurlijk wel dat u voorkomt dat er opnieuw een ontsteking in het tandvlees ontstaat. Dat kan alleen als u elke dag alle tandplak van de tanden en kiezen verwijdert. Een goede mondhygiŽne is dus niet alleen tijdens de behandeling noodzakelijk maar vormt daarna de basis voor een gezonde toekomst! De dagelijkse praktijk leert dat controle op - en begeleiding van de mondhygiŽne door tandarts nodig blijft. Dat gebeurt tijdens de nazorgbehandelingen.

Bij de nazorgbehandelingen verwijdert de tandarts ook tandplak en tandsteen. Daarna stellen zij vast wanneer een volgende afspraak voor nazorg nodig is. Over het algemeen wordt de nazorg eens per drie maanden uitgevoerd, maar vaker of juist minder vaak komt ook voor.

Een goede nazorg blijkt een absolute voorwaarde om uw tanden en kiezen 'levenslang' te kunnen behouden.

 

Infectiecontrole

Onderzoek en behandelplan

Ontstoken tandvlees kan rood, slap en gezwollen zijn. Ook kan het gaan bloeden bij het poetsen of het eten. Maar deze verschijnselen zijn lang niet altijd aanwezig. Daarom wordt ontsteking van het tandvlees met een zogenaamde pocketsonde opgespoord. De pocketsonde wordt hiertoe in de pocket geschoven: als daarbij een (kleine) bloeding optreedt, is het tandvlees ontstoken. Door de pockets rondom alle tanden en kiezen met de pocketsonde te onderzoeken, kan worden vastgesteld waar het tandvlees gezond en waar het ontstoken is.

Met de pocketsonde wordt ook gemeten of de pocket verdiept is. Vanaf 4 mm is sprake van een verdiepte pocket. Op bovenstaande foto is de pocketsonde 7 mm in de pocket geschoven: deze pocket is dus te diep.

Met behulp van rŲntgenfotoís wordt vastgesteld of, en hoeveel, kaakbot verloren is gegaan door de ontsteking in het tandvlees.

Ook wordt nog vastgesteld of tanden en kiezen al losstaan door het botverlies, of het tandvlees is teruggetrokken en waar tandplak en tandsteen op de tanden en kiezen zit.

Met al deze gegevens, die worden genoteerd in een zgn. parodontiumstatus, bepaalt de parodontoloog welke tanden en kiezen, wel, misschien, of niet meer te behouden zijn. Hij/zij bespreekt tenslotte met u het voorstel voor de behandeling en de volgorde waarin die zal worden uitgevoerd. Tenslotte wordt de overeengekomen behandeling vastgelegd in een behandelplan.

Bij zeer ernstige parodontitis kan de tandarts ook nog een bacteriologisch onderzoek van de tandplak laten uitvoeren. Hiervoor wordt tandplak uit een aantal verdiepte pockets gehaald. Een bacteriologisch laboratorium stelt vervolgens vast welke soorten bacteriŽn in de tandplak voorkomen. Aan de hand van de uitslag van dit onderzoek kan de tandarts beoordelen of eventueel antibiotica - als ondersteuning van de behandeling - nodig zijn.

 

 

Niet chirurgische behandeling ( FASE I)

Scaling en rootplaning is het zorgvuldig reinigen van de worteloppervlakken om zo tandplak en tandsteen te verwijderen uit diepe tandvleespockets en ook om bacteriele toxines te verwijderen. Soms wordt de initiele therapie ondersteund met antibioticabehandeling en het aanpassen van mondhygiene en andere factoren zoals bv. Rookstop.

Dit wordt bekeken van patient tot patient. Aangezien niet iedereen hetzelfde is kan ook niet iedereen op dezelfde manier worden behandeld.

Op deze manier proberen we gezond tandvlees en tandbeen te bekomen en te behouden. Nazorg is uiterst belangrijk daar parodontitis een chronische infctie is die weer de kop op kan steken bij een verzwakte immuunrespons (moe, ziek, stress) of bij het minder strikt opvolgen van de mondhygiene maatregelen ( uw aandacht verslapt na een paar maanden, u bent op vakantie en daar kan u moeilijk al de nodige borsteltjes vinden enz...)

Samenvattend houdt de initiele niet-chirurgische behandeling hetvolgende in:

begeleiding naar een optimaal niveau van de mondhygiŽne;

verwijdering van plak, tandsteen (eventueel bijwerken van restauraties) en polijsten;

subgingivale gebitsreiniging en rootplaning, ofwel het grondig reinigen van de worteloppervlakken van alle aanwezige pockets;

een bacteriologisch onderzoek indien nodig;

cariŽspreventie.

 

 

 

 

Evaluatie

Niet-chirurgische behandeling heeft ook zijn beperkingen; indien een gezond parodontium niet op deze manier kan bekomen worden is er vaak nog extra chirurgie nodig. Ook als de ziekte reeds ver gevorderd is, is de kans groot dat u nog bijkomend chirurgie zult nodig hebben om een gezond parodontium te bekomen.

Een evaluatiebezoek aan de parodontoloog vindt drie maanden na de laatste niet-chirurgische behandeling plaats. Aan de hand van de ervaringen en wensen van de patiŽnt en de uitkomst van een nieuw uitgebreid onderzoek wordt het eerste behandelplan waar nodig aangepast en worden afspraken gemaakt voor eventuele vervolgbehandelingen.

Parodontale chirurgie (FASE II)

Indien de initiŽle behandeling niet heeft geleid tot voldoende verbetering van de conditie van het parodontium, b.v. onvoldoende pocketreductie of een blijvende bloedingsneiging na sonderen ondanks een goede mondhygiŽne, dan wordt een chirurgische ingreep uitgevoerd met als doel het ontstekingsproces (afbraakproces) te elimineren en een stabiele situatie te creŽren. In sommige gevallen kunnen daarbij regeneratietechnieken worden toegepast.

De Nazorg (FASE III)
Patiλnten die de actieve fase van de behandeling achter de rug hebben moeten onder controle blijven van de parodontoloog en de verwijzende tandarts. In het eerste jaar na afbehandeling komt u meestal om de drie maanden op controle. Als duidelijk wordt dat uw mondhygiene goed blijft en er zijn geen diepe pockets meer in de mond kunnen de intervals tussen de controles verlengd worden. Uiteindelijk wordt u als alles goed blijft gaan nog een keer per jaar gezien door de parodontoloog en de andere controles kunen gewoon doorgaan bij uw verwijzende tandarts. Bij een controlebehandeling wordt het parodontium gecontroleerd, wordt de mondhygiλne bijgesteld waar nodig en worden eventuele restpockets gescaled. Een dergelijke behandeling is gemakkelijker, effectiever en minder vaak nodig als de pockets ondiep zijn.

Parodontale plastische chirurgie

De eerste indruk zegt veel! Sommige mensen durven niet uitbundig lachen omdat ze dan te veel tandvlees tonen. Ook daaraan kan met een relatief eenvoudige ingreep iets gedaan worden.

Cosmetische chirurgie wint aan populariteit omdat mensen langer leven en er langer mooi uit willen zien, het missen van een tand of een onverzorgde glimlach neemt het zelfvertrouwen van mensen weg en is steeds minder sociaal aanvaard.

Een recent onderzoek van de American Academy of Periodontology heeft uitgewezen dat :

50 percent van de mensen zeggen dat de glimlach en de tanden het eerste is wat ze opmerken als ze iemand ontmoeten.

80 percent niet gelukkig is met zijn eigen glimlach

Mensen zijn zeven keer meer geneigd om parodontale chirurgie te ondergaan dan een face-lift

Procedures om de glimlach te verbeteren worden vijf keer vaker uitgevoerd dan ooglid-chirurgie

Uiteraard is Belgie Amerika niet ! Gelukkig maar... maar het geeft wel een indicatie van wat er onder de mensen begint te leven.

Gummy Smile en Esthetische kroonverlenging

Heeft u de indruk dat u teveel tandvlees toont als u lacht of spreekt of heft u het gevoel dat u vierkante tanden heft en u bent daar ongelukkig over? Bekijk dan even de volgende fotos betreffende esthetische kroonverlenging.

Dit is een relatief eenvoudige ingreep waarbij soms alleen wat tandvlees en soms wat tandvlees en wat tandbeen rond de tanden wordt verwijderd. De tandvleeslijn wordt gesculpteerd tot de exacte Ągouden dimensies". Hierdoor komen uw tanden beter tot hun recht en kunnen ze hun natuurlijke vorm laten zien.

 

 


Voor kroonverlenging


18 maanden na kroonverlenging


4 jaar na kroonverlenging

 

 

Blootliggende wortels en Root Coverage

Het tandvlees kan terug trekken om verschillende redenen. Dit noemen we een recessie. Vaak poetsen mensen te hard of met een te harde tandenborstel. Dan kunnen er letsels van het tandvlees onstaan die er uitzien zoals op de linkse foto. De tandwortels liggen bloot, zijn gevoeliger aan warm en koud en zijn ook gevoeliger voor gaatjes op het worteloppervlak.

Een tandvleesgreffe kan dan uitkomst bieden. Er wordt wat tandvlees genomen van het verhemelte en onder het tandvlees geschoven op de plaats waar de recessies zitten. Hierdoor zijn de wortels beter beschermd tegen gaatjes, zien uw tanden er natuurlijker en mooier uit en hebt u minder last van gevoelige tanden.

 

Voor de recessiebedekking Na de recessiebedekking

 

Kamverhoging

Het verlies van een tand of tanden kan er voor zorgen dat u een uitholling van het kaakbeen of een inkeping krijgt in uw kaakbeen. Dit komt doordat bot dat niet gestimuleerd wordt door een tand gewoon verdwijnt . Zo een inkeping ziet er niet natuurlijk uit en zorgt er vaak voor dat de brugtand veel langer is dan hij eigenlijk zou moeten zijn. Een kamverhoging of Ridge augmentation is bedoeld om deze problemen aan te pakken.

Voor de kamverhoging Na de kamverhoging

Combinatie Procedures

Vaak werken de tandarts en de parodontoloog samen om u de perfecte glimlach te geven.

In dit voorbeeld ziet u een patiente die een mooie glimlach wilde. Samen met haar werd er beslist om wat tandvlees te verwijderen en aan te passen aan de ideale dimensies en daarna facings te vervaardigen op de tanden.

Het resultaat ziet u hieronder

 

Voor behandeling Na behandeling door tandarts en parodontoloog

Recente publicaties

Tandvleesonstekingen en parodontitis kunnen de kans op een premature geboorte verhogen.

 

Dit onderzoek werd gepubliceerd door Marjorie Jeffcoat, D.M.D in de Journal of Periodontology en is gebaseerd op 366 zwangere vrouwen met parodontitis. De onderzoekers vonden een reductie van 84 percent vroeggeboortes bij de vrouwen die tijdens hun zwangerschap hun tandvlees lieten behandelen in vergelijking met diegenen die niet behandeld werden voor parodontitis. Parodontitis is namelijk een zware ontsteking van het tandvlees en omliggende tandbeen. Hierbij zetten allerlei bacterien toxines vrij die in de bloedsomloop van de moeder terecht komen.

Uiteraard is het dus nog beter van u te laten behandelen voor u zwanger wordt, maar als parodontitis wordt ondekt als u al zwanger bent, wacht dan niet met u te laten behandelen tot na de bevalling. U kunt het veiligst behandeld worden in het tweede zwangerschapstrimester.

 

Onderzoekers vinden een link tussen zwaarlijvigheid en Parodontitis

Het onderzoek werd gevoerd in een groep van 13,665 mensen waarbij de Body Mass Index en Parodontitis werd gemeten. Ze vonden dat bij mensen met een hoger dan normaal gewicht het voorkomen van parodontitis 76 % hoger was dan bij mensen met een normaal gewicht en dit vooral in jonge mensen tussen de 18 en 34 jaar. Een plausibele verklaring daarvoor is dat mensen met een hoger dan normaal gewicht vaker naar vetrijke voeding grijpen en minder naar groene groenten en fruit (de bronnen van vitamine C), daarnaast is ook de Calciumintake (melk, yoghourt) verminderd en het verbruik van soft drinks groter. Deze gegevens zijn belangrijk voor de mondgezondheid daar een lage calcium en vitamine C- inname geassocieerd zijn met parodontitis.

 

Parodontitis en operaties

Aangezien parodontitis een infectie is waarbij bacterien het tandvlees, het tandbeen en het parodontaal ligament infecteren en deze bactrien in de bloedstroom van de patient terecht komen heft dit ook implicaties voor operaties waarbij organen getransplanteerd worden, implantaten geplaatst worden of voor algemene chirurgie. De genezing kan slechter verlopen of getransplanteerde delen kunnen worden afgestoten. Daarvoor is het raadzaam om uw parodontale situatie te laten onderzoeken alvorens operaties te ondergaan.

De gezondheid van de vrouw

Als vrouw weet u als geen ander dat uw noden uniek zijn. U weet ook dat op bepaalde momenten in uw leven, u extra op uw gezondheid moet letten. Bijvoorbeeld tijdens de puberteit,tijdens uw menstruatie, als u de anticonceptiepil neemt, als u zwanger wordt of als u in de menopauze bent. Wist u dat ook uw mondgezondheid op zulke momenten verandert?

Hoewel vrouwen hun mond vaak beter verzorgen dan mannen, is hun mondgezondheid over het algemeen niet beter. Dat komt door hormonale fluctuaties in een vrouwenleven die de weefsels beinvloeden, het tandvlees inbegrepen.

Een studie, gepubliceerd in 1999 in de Journal of Periodontology toont aan dat tenminste 23 percent van de vrouwen tussen de 30 en 54 jaar oud parodontitis hebben en 44 percent van de vrouwen boven de 55 (die hun tanden nog hebben) hebben parodontitis. .

Omdat parodontitis een "stille" chronische ziekte is merken veel vrouwen het niet op tot het in een ernstig stadium komt. In welk stadium parodontitis ook gevorderd is, u dient stappen te ondernemen om uw mondgezondheid en algemene gezondheid te beschermen..

Puberteit

Tijdens de puberteit zorgen de vrouwelijke hormonen Oestrogeen en Progesterone voor en hogere doorbloeding van het tandvlees. Dit kan leiden tot een grotere gevoeligheid van het tandvlees voor irriaties zoals tandplak of voedselresten. Het tandvlees kan dan gezwollen en rood zijn en vaak ook snel beginnen te bloeden. Een jong meisje dient dan ook extra aandacht te besteden aan haar mondgezondheid door goed te poetsen en te flossen (met tandzijde tussen de tanden gaan) en een voeding die rijk is aan calcium en vitamine C. Uw tandarts of parodontoloog kan u hierover instrueren en informeren.

Menstruatie

Soms merken vrouwen dat ze vlak voor hun menstruatie last hebben van gevoelig, gezwollen en bloedend tandvlees. Wederom is een goede mondhygiene de sleutel om verdere problemen te voorkomen.

Zwangerschap

Tijdens de zwangerschap kunen vrouwen tandvlees ontsteking krijgen die meestal begint in de tweede of derde maand van de zwangerschap en waarvan de ernst toeneemt naamate de zwangerschap vordert. In sommige gevallen reageert het tandvlees op een andere maneer en kunt u gezwelletjes krijgen op het tandvlees (zwangerschapstumoren genoemd) Deze gezwellen zijn goedaardig en niet pijnlijk. Vaak kunnen ze opgelost worden door een perfecte mondhygiene. Als het gezwel echter persisteert kan de parodontoloog het verwijderen.

Verder hebben studies ook aangetoond dat parodontitis de kans op een vroeggeboorte verhoogt. Laat u daarom ook goed parodontaal screenen tijdens (of liever nog voor) de zwangerschap.

Anticonceptiepil

Vaak hebben vrouwen die de anticonceptiepil gebruiken ook meer last van ontstoken tandvlees. Een goede mondhygiene met een goede poetstechniek en het juist gebruik van flosdraad of ragertjes (interdentale borsteltjes) kan uitkomst bieden.

 

Menopause en Post-Menopause

Vrouwen in de menopauze of erna kunnen soms veranderingen in de mond waarnemen. U heeft misschien een onbehaaglijk gevoel in uw mond, een droge mond of een pijnlijk en branderig gevoel of een veranderde smaakwaarneming. Vaak kunnen Oestrogeen-supplementen uikomst bieden. Praat erover met uw parodontoloog en gyneacoloog.

Welke stappen kunt u ondernemen om uw mondgezondheid te beschermen of terug te krijgen?

Zorgvuldige parodontale monitoring en uitstekende mondhygiene zijn de sleutelwoorden.

Zorg ervoor dat u minstens twee maal per jaar op controle gaat bij de parodontoloog als u in het verleden last gehad hebt van :

o Bloedend tandvlees bij poetsen

o Rood, gezwollen tandvlees

o Tandvlees dat terugtrekt.

o Een blijvende slechte adem

o Etter tussen tandvlees en tanden

o Losse tanden of groteter ruimten tussen de tanden.

o Een verandering in de manier waarop uw tanden op elkaar passen

o Als uw kunstgebit(ten) niet goed meer passen

Informeer uw tandarts of parodontoloog bij elk nieuw bezoek over veranderingen in medicatie of uw algemen gezondheid.

Reinig uw tanden elke dag met tandenborstel en ook met hulpmiddelen voor tussen de tanden op de juiste manier. Uw tandarts of parodontoloog kan u hierover informeren.

Meest gestelde vragen

 

Kan parodontitis weer terugkomen nadat ik met goed gevolg
afbehandeld ben?

Parodontitis is een aandoening die weer terug kan komen indien een goede mondhygiλne en regelmatige nazorg achterwege blijven of indien er plots iets misgaat in uw imuunsysteem. Plaque-ophoping ten gevolge van ontoereikende mondhygiλne zal wederom ontsteking van het tandvlees veroorzaken en verdergaande steunweefselafbraak zal plaatsvinden. Het handhaven van een goede mondhygiλne tot in lengte van dagen is van groot belang.

Is de behandeling pijnlijk?

Uit onderzoek (Philstrom 1999) is gebleken dat 25% van de patienten een pijnstiller neemt na de behandeling. 90% van de patiŽnten geeft aan dat ze een beetje ongemak hebben de erste uren na de behandeling (50% licht ongemak, 30% licht tot matig ongemak en 8%pijn)

84% van de patienten heeft een verhoogde gevoeligheid aan de tanden voor koud en warm gedurende de eerste weken. Slechts 2% heeft daar na 6 maand nog steeds last van. Onze ervaring leert ons echter dat bij onze patiŽnten het gebruik van pijnstillers veel lager ligt, dat de meeste mensen slechts een licht ongemak ondervinden de eerste dagen na de behandeling en vooral dat zeer weinig patiŽnten klagen van wortelgevoeligheid na de behandeling. Waarschijnlijk is dit te wijten aan het feit dat dat de laatste tijd nieuwere technieken worden toegepast waarbij de worteloppervlakken worden schoongemaakt met ultrasone trillingen in plaats van met curettes.

Hoe lang duurt de behandeling?

Het totale behandeltraject, d.w.z. van eerste onderzoek tot en met de evaluatie van de chirurgische behandeling, duurt 6 tot 7 maanden. Dit lijkt lang maar is gezien de uitgebreidheid van het behandelprotocol met zijn verschillende fasen erg kort. De sessies van niet chirurgische behandeling duren meestal 1 tot 2 uur, de chirurgische behandeling duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur afhankelijk van de ernst.

Is parodontitis erfelijk?

Parodontitis is een aandoening waarin veel factoren een rol spelen, waaronder een erfelijke factor. Het feit echter dat ouders (of andere familieleden) parodontitis hebben wil nog niet zeggen dat de aandoening zich zal openbaren bij het kind (σf broer σf zus). Wιl is het risico verhoogd en goede screening van jongsafaan is erg belangrijk.

Is parodontitis besmettelijk?

Partners van parodontitispatiλnten dienen er rekening mee te houden dat bacteriλn overdraagbaar zijn. Of deze infectie met bacteriλn daadwerkelijk tot parodontitis zal leiden is in die individuele gevallen niet met zekerheid te zeggen. Men loopt hierdoor wel verhoogd risico waardoor regelmatige screening van uw parodontium door uw tandarts in deze omstandigheden belangrijk is. Dit geldt overigens ook voor de relatie ouder - kind.

Is er een relatie tussen parodontitis en andere
    gezondheidsaandoeningen?

Er zijn sterke aanwijzingen dat parodontitis geassocieerd is met enkele andere aandoeningen van lichamelijke en psychische aard. Diabetes Mellitus, met name de niet goed ingestelde diabetes, geeft een verhoogde kans op het ontstaan van parodontitis. Omgekeerd heeft parodontitis invloed op het verkrijgen van een goede instelling van de diabetes. Ook hart- en vaatziekten komen relatief meer voor bij personen met ernstige parodontitis. Het is echter nog niet onomstotelijk aangetoond dat parodontitis de oorzaak van deze problemen is. Vroeggeboorte en laag geboortegewicht zouden in geringe mate gerelateerd kunnen zijn aan parodontitis. Het betreft hier ook een nog niet bewezen associatie. Psychische stress werkt weerstandsverlagend en daardoor neemt de kans op het ontstaan van parodontitis toe.

Is succesvolle behandeling gegarandeerd?

Een succesvolle behandeling is nooit 100% te garanderen. Daarvoor spelen een aantal factoren mee die buiten ons bereikt liggen. Voor een goed eindresultaat is het van essentieel belang dat de patiλnt een goede mondhygiλne heeft en die ook handhaaft. Verder is roken een belangrijke factor die het welslagen van de behandeling beοnvloedt. Men kan echter stellen dat een parodontale behandeling in het algemeen zeer succesvol is.

Mondhygiene

Een goede mondhygiene als deel van uw dagelijkse routine is de beste manier om tandvleesproblemen te voorkomen en de beste garantie op een goed resultaat indien u wordt behandeld voor tandvleesproblemen.

Voor u begint te poetsen moet u de ruimtes tussen de tanden schoon maken. Een tand heft immers 5 vlakken die in contact staan met de mondholte: de buitenkant, de binnenkant, de bovenkant maar ook twee zijkanten (daar waar de tanden elkaar raken). Visueel lijkt het misschien alsof daar geen vuil tussen kruipt maar op microscopisch vlak zitten die plaatsen vol met miljoenen bacterien. De tanden alleen poetsen met een tandenborstel is dus eigenlijk half werk.

Interdental reiniging kan gebeuren dmv tandzijde, tandheelkundige tandenstokers (driehoekige doorsnede) of interdentale borsteltjes ook ragertjes genoemd. Bespreek met uw tandarts wat voor u de beste methode is.

Hierboven ziet u hoe u uw tandenborstel best plaatst: in een hoek van 45 graden zodat de haartjes onder het tandvleesrandje schuiven, als de borstel juist staat maakt u heen-en-weer-gaande bewegingen of cirkelvormige bewegingen. Als u het gevoel hebt dat dit heel moeilijk is doet u er goed aan eens te denken over een electrische tandenborstel. Deze zijn heel erg efficient, doen zelf de draaiende beweging en poetsen beter in kortere tijd.

De parodontoloog en de orthodontist

Als u op volwassen leeftijd de stand van uw tanden laat corrigeren is het van cruciaal belang dat u zeker bent dat er geen tandvleesontstekingen aanwezig zijn in de mond. Indien tanden gaan verplaatst worden als het kaakbot ontstoken is, gaat er nog meer botverlies optreden en bestaat de kans dat u uw tanden die u zo mooi hebt laten rechtzetten na een paar jar verliest door parodontitis. Daarom zal de orthodontist volwassen patienten meestal even langs de parodontoloog sturen voor een grondige check-up alvorens aan de orthodontische behandeling te beginnen. Indien er parodontitis aanwezig is dient deze behandeld te worden vůůr de orhtodontische behandeling, het is ook van belang dat u ťťn keer per maand op controle gaat bij de parodontoloog tijdens de hele actieve orthodontische behandeling.

Hieronder ziet u een voorbeeld van een volwassen patient

 

De achterste tanden hadden een beginnende parodontitis Na de orthodontische behandeling, merk op dat de laterale snijtanden

De situatie werd gesaneerd en de patient kwam elke maand een beetje te smal zijn

Op controle bij de parodontoloog gedurende de orthodontische

behandeling

Na uitbouw van de laterale snijtanden door de huistandarts

Door de samenwerking van het team (huistandarts, orthodontist en parodontoloog) konden we deze patient de beste zorgen aanbieden

Slechte adem

Wist u dat ongeveer 25% van de volwassenen een abnormale geur van de uitgeademde lucht heeft?

Dit noemt men halitose of foetor ex ore. Dit mag men niet verwarren met een tijdelijke slecht-ruikende adem door bijvoorbeeld tabak, alcohol, knoflook etc.
Halitose is een vervelende aandoening omdat de mond, behalve voor eten ook gebruikt wordt om mee te praten, te zoenen en te lachen Vaak weten mensen niet dat ze een slechte adem hebben. Een manier om erachter te komen is door het te vragen aan een goede vriend, een partner of familie. Wie het niet vraagt gaat het ook niet te weten komen omdat dit toch nog steeds een delicate zaak is, en mensen niet geneigd zijn het te vertellen zonder dat u er om vraagt. Aangezien slechte adem kan wijzen op gebitsproblemen en in zeldzame gevallen op een gezondheidsprobleem, moeten we niet terughoudend zijn in het waarschuwen van mensen met een slechte adem.

BacteriŽn zijn de oorzaak van halitose!

Het is algemeen bekend dat wanneer tanden niet goed gepoetst worden, men uit de mond gaat stinken. BacteriŽn hopen zich dan op tussen de tanden en de spleet tussen tand en tandvlees (pocket) en deze produceren een zwavellucht. Op plaatsen in de mond waar weinig zuurstof aanwezig is, breken zij eiwitten af tot vluchtige zwavelverbindigen, die een 'rotte' eieren geur kunnen veroorzaken.

Uit onderzoek is gebleken dat in de meeste gevallen (87%) de slechte adem ontstaat in de mond. Tandvleesontsteking (parodontitis) en tandbederf kunnen dit veroorzaken, laat daarom uw gebit minastens jaarlijks controleren bij de tandarts en reinig uw tanden en de ruimtes tussen de tanden met tandenstokers, floss en/of ragers.

Het kan ook zijn dat de slechte geur afkomstig is van de achterkant van uw tong. Dit gedeelte is ruw en heeft veel groeven, waarin bacteriŽn zich kunnen nestelen. Wanneer de tong uitgestoken wordt, is soms een wit/gele aanslag op het achterste deel van de tong te zien, deze aanslag bestaat vnl. uit bacteriŽn. Als u last heeft van aanslag op uw tong reinig dan de (achterkant van de) tong met een tandenborstel of een speciaal daarvoor ontworpen tongreiniger. Uw tandarts of de parodontoloog kan u hierin adviseren.

Wat kan er gedaan worden aan een slechte adem ?
Als u geregeld last hebt van een vieze smaak of adem, probeer dit dan niet te maskeren met snoepjes en mintsprays, maar bezoek dan een tandarts en laat uw gebit controleren. Hij zal u adviseren, behandelen of verwijzen naar de parodontoloog.