Home
Up

 

IMPLANTATEN  (zie ook onder parodontologie)

Wat is een implantaat? 

Als er tanden verloren zijn gegaan, kan het noodzakelijk zijn om die te vervangen. Dit kan - afhankelijk van het aantal tanden dat ontbreekt - worden gedaan door middel van een brug, een frameprothese, een plaatje of een kunstgebit. Hieraan zijn echter nadelen verbonden; voor een brug dienen de buurtanden omslepen te worden en een uitneembare prothese geeft patienten vaak een gevoel van "oud te zijn". 

Een alternatief voor deze oplossingen kan bestaan uit één of meerdere implantaten in het kaakbot waarop een kroon of een brug wordt vastgemaakt. Ook is het mogelijk om op een aantal implantaten een kunstgebit vast te maken waardoor dat veel vaster in de mond zit dan een normaal kunstgebit.

           

Implantaten worden inmiddels al zo'n dertig jaar toegepast in de tandheelkunde. 

Een implantaat is een kunstwortel die in het kaakbot wordt geplaatst. Een implantaat wordt gemaakt van titanium. Titanium is het enige materiaal dat kan vastgroeien in het kaakbeen.Uiteraard verdient het steeds de voorkeur om uw eigen tanden zo lang mogelijk in goede conditie te behouden.

 Maar als er toch tanden verloren zijn gegaan, vormen implantaten een prima alternatief in de mogelijkheden voor tandheelkundige behandeling.

 

Welke soorten implantaten zijn er?

Er bestaan tientallen verschillende implantaatsystemen. Sommige systemen zijn al wat beter dan anderen. Er zijn systemen die nog maar pas op de markt zijn en er zijn systemen die reeds tientallen jaren met veel succes geplaatst worden. In onze praktijk wordt alleen gewerkt met degelijke systemen die reeds jaren getest zijn. Wij verkiezen kwaliteit voor onze patienten !

 

Hoe ziet een implantaat er uit?

Implantaten lijken op de wortels van de natuurlijke tanden en kiezen. Zij hebben een ronde vorm en kunnen variëren in lengte en dikte. Een implantaat kan aan de buitenzijde een glad oppervlak hebben of een schroefdraad. Implantaten zijn gemaakt van het kostbare metaal titanium. Bij enkele soorten implantaten is het titanium aan de buitenkant bedekt met een zogenaamde coating of is het titanium gesprayed. Zowel het tandvlees als het kaakbot accepteren deze materialen goed.

              Implantaat

 

Wanneer kunnen implantaten worden geplaatst?

De tandarts zal een uitgebreid onderzoek moeten uitvoeren om vast te stellen of implantaten kunnen worden geplaatst. Tijdens dit onderzoek zal worden gekeken naar de hoeveelheid kaakbot die aanwezig is op de plaats waar geïmplanteerd moet worden, de beschikbare ruimte om één of meerder implantaten te plaatsen, de afstand tussen onder- en bovenkaak, de kwaliteit van het tandvlees en de algemene gezondheid.

Om te kunnen beoordelen of er voldoende kaakbot is om één of meerdere implantaten er in te plaatsen, zijn röntgenfoto's nodig. De tandarts zal daarvoor gebruik maken van kleine röntgenfoto's of van een grote röntgenfoto waarop een overzicht van de hele onder- en bovenkaak te zien is.

Zo'n grote röntgenoto heet een orthopantomogram of kortweg OPG. Soms is het zelfs nodig om een scan van de kaak de maken.
Als blijkt dat er onvoldoende kaakbot is voor implantaten, dan kan de parodontoloog of stomatoloog in sommige gevallen een behandeling uitvoeren om de hoeveelheid kaakbot te vermeerderen.

 

Daarnaast bepaalt de algemene gezondheid of er implantaten kunnen worden geplaatst

Als u bloedverdunners neemt, dient u daarmee meestal mee te stoppen  5 dagen voor de ingreep. Dit wordt uitgebreid met u en de huisarts of de cardioloog besproken. Voor patienten met diabetes (suikerziekte) is het uiterst belangrijk dat de diabetes uiterst nauwkeurig op punt gesteld is, anders kunnen de resultaten minder goed zijn. Ook andere minder vaak voorkomende aandoeningen kunnen de implantaatbehandeling beïnvloeden, daarom zullen we steeds uitgebreid uw algemene gezondhied bespreken met u.

Voor het slagen van de behandeling en het langdurig behoud van de implantaten is het erg belangrijk dat alle adviezen van de tandarts goed worden opgevolgd. Voor langdurig behoud van implantaten is het - net zoals bij natuurlijke tanden en kiezen - ook noodzakelijk dat ze goed worden schoon gehouden met een goede mondhygiëne. De tandarts of mondhygiënist kan daarbij helpen.
Tenslotte willen wij erop wijzen dat implantaten vrij kostbaar zijn door de hoogwaardige technieken en materialen die worden gebruikt. Afhankelijk van uw verzekering worden implantaten eventueel vergoed. Ook dient u rekening te houden met de kosten van één of meerdere kronen of bruggen of een speciaal kunstgebit dat op de implantaten moet worden gemaakt. Het is verstandig om deze kosten vooraf met de tandarts te bespreken zodat een weloverwogen keuze kan worden gemaakt.

 

De eventuele voorbehandeling

Als er te weinig kaakbot is op plaatsen waar geïmplanteerd moet worden, kan de tandarts of stomatoloog daar soms extra bot aanbrengen. Ook kan het voorkomen dat de rand van het kaakbot erg dun of scherp is; zo'n botrand moet dan eerst worden gecorrigeerd voordat er implantaten kunnen worden geplaatst. Voorts kan het nodig zijn om op de plaats van de geplande implantaten stevig, verhoornd tandvlees aan te brengen. Al deze behandelingen worden uitgevoerd in de zogenaamde voorbehandeling.
Een eventuele voorbehandeling wordt soms uitgevoerd tijdens een aparte afspraak, maar ook wel gelijktijdig met het plaatsen van de implantaten.

 

Het implanteren

Implantaten worden onder plaatselijke verdoving in het kaakbot geplaatst. Eerst wordt een snede in het tandvlees gemaakt op de plaats waar één of meerdere implantaten moeten komen. Het tandvlees wordt vervolgens opzij geschoven waarna het kaakbot zichtbaar wordt. In het kaakbot worden één of meerdere gaten geboord waar de implantaten precies in passen. Na het plaatsen van de implantaten wordt het tandvlees weer dichtgemaakt door het te hechten.
Het implanteren neemt ongeveer drie kwartier per implantaat in beslag.

De napijn is goed te vergelijken met de pijn die kan optreden na het trekken van een tand of kies. In het algemeen is de napijn minimaal en met een eenvoudige pijnstiller goed te onderdrukken. Eventueel optredende zwelling kan worden beperkt door op de plaats van de zwelling een zak met ijsblokjes tegen de lip of wang te houden. Het is verstandig om op de dag van de ingreep geen afspraken te maken en rustig thuis te blijven.
Om het operatiegebied zo goed mogelijk te laten genezen, mag het niet worden aangeraakt of worden belast. Dit houdt o.a. in dat het operatiegebied en de directe omgeving niet mag worden gepoetst en dat uitsluitend zacht en vloeibaar voedsel mag worden gegeten. Om de wond te ontlasten, mag in sommige gevallen een poosje geen kunstgebit worden gedragen.

Ontsteking van het operatiegebied kan leiden tot het mislukken van de implantaatbehandeling. Om ontsteking tegen te gaan, schrijft de tandarts of stomatoloog een desinfecterend spoelmiddel voor.

 

De periode na het implanteren

Ongeveer een week na de ingreep worden de hechtingen verwijderd en wordt de wondgenezing gecontroleerd. Zonodig wordt een kunstgebit wat aangepast zodat het weer gedragen kan worden zonder dat het implantaat belast wordt.

In de 3 tot 6 maanden daarna moet het bot zodanig om de implantaten groeien dat die muurvast komen te zitten in het kaakbot. Dit lukt alléén als de implantaten niet worden belast in die periode. Daarom mogen er gedurende de 3 tot 6 maanden na het implanteren beslist geen kronen, bruggen of een kunstgebit op de implantaten worden vastgemaakt.

 

Het maken van kronen, bruggen of een kunstgebit op implantaten

 

Enkelvoudige tandvervanging op implantaat

Indien door een ongeval een tand verloren is gegaan kan voor herstel gekozen worden voor een vervanging op een implantaat.

Afb 1. Beginsituatie

 

 

Afb 2. Het implantaat is geplaatst en een speciaal gevormd opzetstuk is aangebracht.

 

Afb 3. Over het opzetstuk wordt de kroon geplaatst.

 

Afb 4. Het röntgenbeeld na afloop van de behandeling
 

Een brug op twee implantaten

Op plaatsen waar het niet meer mogelijk is om op de conventionele manier een brug te maken kunnen implantaten uikomst bieden. Door op geselecteerde plaatsen een implantaat aan te brengen kan er alsnog een brug vervaardigd worden.

Afb 1. Beginsituatie

Afb 2. In de onderkaak zijn twee implantaten geplaatst.

Afb 3. Detail van één van de implantaten.

Afb 4. In de implantaten zijn twee opzetstukken geplaatst.

Afb 5. Op de opzetstukken wordt de brug bevestigd.

Afb 6. Het röntgenbeeld 2 jaar na implantatie

Een volledige porseleinen brug op 6 implantaten in de bovenkaak.

Een volledige kunsthars brug op 4 implantaten in de onderkaak.

 

Een onderprothese op implantaten

Bij deze 68-jarige vrouw bestond een sterke behoefte aan wat meer houvast voor de onderprothese.
De kaakchirurg was gevraagd ter plaatse van de hoektanden twee implantaten te plaatsen.
Dit is de situatie 3 maanden na implantatie.
De implantaten zijn goed vastgegroeid en er kan begonnen worden met het vervaardigen van een verankering voor de prothese.
Allereerst worden er opzetstukjes (abutments) vastgeschroefd in de implantaten.
Hieroverheen wordt een afdruk gemaakt, zodat het in het laboratorium een model aanwezig, waarop de verdere strukturen kunnen worden vervaardigd.
Op de opzetstukjes is in het laboratorium een steg gemaakt. Een steg is een staafvormige verbinding tussen de twee opzetstukjes.
Op doorsnede is de steg peervormig met de bolste zijde boven.
Dit is om een lichte draaiing van de prothese mogelijk te maken.
In de prothese is een klemmetje (matrix) vervaardigd. Dit klemmetje past precies over de steg en zorgt dat de prothese vastklikt en op zijn plaats blijft zitten.
Op deze wijze is nog wel een lichte draaiing van de prothese mogelijk.
Ook in de bovenkaak is een nieuwe prothese vervaardigd.
De nieuwe prothese wordt door patiënten als zeer comfortabel ervaren.
Doordat de prothese goed op zijn plaats blijft, heeft men meestal ook erg weinig last van drukplaatsen (blaartjes a.g.v. doordrukken van de prothese).

Een alternatief dat je tanden nog meer stabiliteit geeft en ook naar de toekomst een betere starre verankering geeft is de gefreesde baar en de daarop gefabriceerde, perfect aanpassende skeletprothese met extra verankering.

 

Het metalen gedeelte ondergaat geen (of praktisch geen) slijtage en zal daarom veel langer meegaan.

Een overdenture op 4 implanten in de bovenkaak

De abutments (verbinding tussen implant en de mond) zijn geplaatst

Er zijn 4 implanten geplaatst omdat in de bovenkaak door de hefboomwerking van de prothese anders te veel druk komt te liggen op de implanten

Op de abutments wordt een gefreesde steegconstructie gemaakt in goud
                  De tandprothese (met metaalversterkt frame) en de verankeringspunten (in teflon) aan de binnenzijde van de prothese
                Er wordt zorg voor gedragen dat het pallatum (verhemelte) zoveel mogelijk vrij blijft

 

De nazorg

Na het plaatsen van de kronen, bruggen of een kunstgebit worden om de drie maanden controles uitgevoerd. Deze dienen er voor om te controleren of de implantaten nog goed vast zitten, of het tandvlees rondom de implantaten gezond is en of de mondhygiëne bij de implantaten goed is. Als er geen problemen zijn, kunnen de controles na verloop van tijd ook om de 6 maanden plaatsvinden.
Het is belangrijk te weten dat voor het langdurig behoud van de implantaten een goede mondhygiëne erg belangrijk is. De tandarts kan daarbij helpen.

 

Mogelijke complicaties van het implanteren

Na het plaatsen van implantaten kunnen er twee complicaties optreden.

  1. De eerste complicatie is dat - tengevolge van een onvoldoende mondhygiëne of overbelasting van de implantaten - het gebied rondom de implantaten ontstoken raakt. Daardoor moeten de implantaten soms weer worden verwijderd.
  2. De tweede complicatie is dat na de ingreep soms een stoornis van het gevoel in de lippen, wangen of het tandvlees optreedt. Deze stoornis is bijna altijd van voorbijgaande aard.

In enkele uitzonderlijke gevallen is het ook mogelijk dat het gevoel definitief verdwijnt.
Net zoals dat geldt voor elke andere operatie, zijn deze risico's helaas altijd aanwezig.
Het is echter wel belangrijk dat deze risico's, hoe klein ook, vóóraf worden meegewogen in de beslissing over het al of niet laten plaatsen van implantaten.