Welkom op de website van
MARK WAER
Verkiezingsprogramma
VERTROUWEN IN EIGEN KUNNEN


DANK

Geachte collega's, medewerkers en studenten,

U hebt mij vandaag verkozen tot nieuwe rector van de Leuvense universiteit. Dat is een bijzonder voorrecht, waarvoor ik u zeer dankbaar ben.

Ik zal de universiteit besturen zoals ik dat in mijn programma en bij allerlei bijeenkomsten heb uiteengezet: onafhankelijk en kordaat, met duidelijke principes en heldere afspraken. Ik zal staan voor een instelling waarin wetenschap en vorming hun sterke basis behouden, maar ook ambitieus kunnen zijn. Ik engageer mij voor een universiteit die steeds opnieuw poogt haar grenzen te verleggen én te overschrijden.

Ik wil dit project samen met u uitvoeren, open en met waardering voor de eigen talenten van ieder. Ik zal trachten nieuwe, sterke accenten te leggen, maar zal ook erkenning hebben voor het waardevolle dat de voorbije jaren is opgebouwd. Daarom dank ik ook uitdrukkelijk Marc Vervenne, voor de tomeloze inzet die hij de voorbije jaren als rector van onze universiteit heeft getoond.

Een universitaire gemeenschap heeft vertrouwen in eigen kunnen: dat is ons uitgangspunt geweest in de discussie die wij de voorbije maanden met elkaar hebben gevoerd. Dat moet ook de volgende jaren onze leidraad zijn.

Met vriendelijke groeten,

Mark WaerTWEEDE RONDE

Geachte collega's, medewerkers en studenten,

Aan de eerste ronde van de rectorverkiezingen is door een zeer grote groep van stemgerechtigden deelgenomen. Deze hoge opkomst is een goed teken. Zij getuigt niet alleen van de weerbaarheid van de universitaire gemeenschap, maar ook van haar sterke betrokkenheid bij het bestuur van deze instelling. Zij maakt op onmiskenbare wijze duidelijk dat de universitaire gemeenschap vertrouwen in eigen kunnen heeft. Ik hoop dat dit in de tweede ronde zal worden bevestigd en dat u opnieuw in grote getale aan de verkiezingen zal deelnemen.

Met vriendelijke groeten,

Mark Waer


LAATSTE BERICHT VOOR DE VERKIEZINGEN

Geachte collega's, medewerkers en studenten,

Ik hoop dat de universiteit na de verkiezingen een goede leider krijgt, een rector die met hart en ziel de belangen verdedigt van de instelling, alsook van de mensen die er werken en studeren. Of ik dat zal worden, is aan u. Ik zal, indien verkozen, uw mandaat met overgave opnemen – in het volle vertrouwen van het eigen kunnen van deze instelling.

Ik sta voor een universiteit waar het onderwijs jong, leergierig talent uitdaagt en waar ambitie in het onderzoek de kans krijgt grenzen te verleggen. Vaste waarden mogen daarbij niet ontbreken, want zonder een sterke basis kunnen er geen hoge toppen zijn. Ook vind ik het belangrijk dat een universiteit haar maatschappelijke taken erkent: de zorg voor gezondheid, welzijn en zingeving, de ondersteuning van het beleid van de overheid, de innovatie in ondernemingen, de ontsluiting van kunst en cultuur.

Ik wil dat bereiken door honderd procent ruimte te geven aan creativiteit, individuele verantwoordelijkheid en multidisciplinaire samenwerking. Om die ruimte mogelijk te maken is een onafhankelijk bestuur met heldere afspraken noodzakelijk. Een leiding die niet in zichzelf is gekeerd, maar open kaart speelt.

Mijn programma schreef ik vanuit mijn ervaring en vanuit mijn duurzaam engagement ten aanzien van onze universiteit. Recent werkte ik mijn ideeën over een reeks actuele onderwerpen concreet uit in een aantal korte nota's (zie: Standpunten). Zo kan u in de tekst over de associatie lezen welke alternatieve weg ik wil inslaan met de academisering, en in de tekst over allocatie hoe de middelen van de eerste geldstroom volgens mij op een transparante en faire manier kunnen worden verdeeld. Onze plannen voor de toekomst van de K.U.Leuven beginnen immers met duidelijkheid en intellectuele eerlijkheid, niet met een jacht op de grootste gemene deler.

Als u mij uw vertrouwen geeft, wil ik instaan voor wat ik als de belangrijkste troeven van onze universiteit en haar ziekenhuizen beschouw: ongebondenheid, openheid en waardering voor de eigenheid van alle groepen en geledingen binnen de universitaire gemeenschap.

Met vriendelijke groeten,

Mark Waer