Bedrijfsbegeleiding voor imkers.
Vanaf heden kunt u als geregistreerd imker een bedrijfsbegeleidingscontract afsluiten in het kader van de bestrijding van varroase.
Het afsluiten van dit contract is niet verplicht. De imker die een contract afsluit kan echter via zijn dierenarts voor 6 maanden medicijnen aanschaffen tegen de varroamijt.
Zonder contract kan dit slechts voor een éénmalige behandeling binnen de 5 dagen na een huisbezoek. Een dierenarts mag wettelijk geen medicijnen of voorschriften afleveren zonder de dieren te hebben onderzocht.
In dit geval wil dat dus betekenen dat er bovenop de prijs van de geneesmiddelen ook nog een huisvisite wordt aangerekend dat ook effectief zal worden verricht. Er worden dus geen "goodwill-voorschriften" afgeleverd.
De bedrijfsbegeleiding bestaat uit een evaluatiebezoek van de bijenstanden, minstens één maal per 4 jaar en de eerste keer bij de ondertekening van het contract.
Er worden tevens 2 infosessies per jaar voorzien door de dierenarts waar meerdere imkers tegelijk kunnen aan deelnemen. Tijdens deze infosessies worden de voorbije zes maanden geëvalueerd en de volgende zes maanden besproken.
De imker kan dan ook zijn medicijnen voor het volgende half jaar bekomen.
De imker bewaart net als in het verleden alle voorschriften en toedieningsdocumenten van zijn dierenarts in het geneesmiddelenregister.
De geneesmiddelen zelf worden bewaard in een apart lokaal, apart van de bijen. Dit kan dus ook in uw keukenkastje.
Het register wordt bij de infosessies en de bijenstandbezoeken gecontroleerd en in de evaluatierapporten opgenomen. Deze rapporten worden door de imker en de dierenarts elk minstens 6 jaar bewaard.
De geneesmiddelenvoorraad is ondeelbaar en bevindt zich op de inrichting. Dat wil zeggen dat alle medicijnen op dezelfde plaats worden bewaard en niet mogen worden verdeeld over andere imkers.
Het register dient immers ten allen tijde overeen te komen met de werkelijke hoeveelheid aanwezig in de voorraad.
Indien een imker niet kan aanwezig zijn op een infosessie kan hij informeren of hij op een andere infosessie kan participeren. Anders dient hij een bezoek aan de bijenstand  aan te vragen.
Het is de bedoeling om in de periode april-mei de voorjaarssessie te organiseren en in oktober-november de najaarssessie.
De resultaten van de vorige behandeling worden bekeken en beoordeeld waarna een advies wordt verstrekt voor de volgende behandeling met aflevering van de nodige geneesmiddelen.

Wat gaat dit allemaal kosten? Ik geef hier de prijzen die ik momenteel op mijn praktijk hanteer:

*Bezoek van de dierenarts aan de bijenstand: 45 euro voor het eerste uur in een straal van 10 km. Er is een toeslag van 1 euro per extra km (enkel gereden) en 20 euro per extra half uur ter plaatse.
Dit evaluatiebezoek gebeurt de eerste keer bij de ondertekening van het contract en daarna minstens 1 x per 4 jaar. Eveneens telkens de imker hier om verzoekt om bijvoorbeeld een infosessie te vervangen.

*Infosessie: 25 euro.
Deze infosessies worden 2 x per jaar georganiseerd op meerdere data. Deze sessies gaan door bij mij op de praktijk.
Om de begeleiding voldoende te kunnen waarborgen, zullen er telkens maximaal 10 imkers deelnemen per sessie.

*De prijs van de geneesmiddelen is de normale verkoopsprijs en varieert ook naargelang het produkt.


Ter vergelijking met de imker die geen contract afsluit:
De imker vraagt aan zijn dierenarts een geneesmiddel dat hem rechtsstreeks of via een voorschrift voor de apotheker wordt afgeleverd bij een huisvisite.
Het geneesmiddel volstaat slechts voor de eerstvolgende vijf dagen. Deze imker mag immers geen voorraad van geneesmiddelen aanhouden.
Elke winterbehandeling kost dus 45 euro bovenop het geneesmiddel. Idem voor de zomerbehandeling, alsook voor elke aparte behandeling zoals bijvoorbeeld die van een zwerm.