Laat ons geen vrijheid noemen, wat een ander het recht ontneemt om zichzelf te zijn.
welkom
verhaal
quiz
1933
wie
praktisch
pers
lesmap

contacteer

 

Lesmap

Niet alleen tijdens de workshop, maar ook ervoor en erna kunnen de leerlingen actief aan de slag.

In onze gedetailleerde lesmap zijn handige tips terug te vinden: schrijftaken, zoekopdrachten, onderwerpen voor een klasgesprek of debat,...

De workshop kan aanleiding zijn om hete hangijzers aan te snijden als pesten, discriminatie, vooroordelen,...

De link met de acualiteit is nooit veraf. In onze lesmap ook een speciaal "Internet" hoofdstuk. Vijf heel verschillende opdrachten (brief, rollenspel, presentatie, zoektocht en zelftest) die de leerlingen via de computer aan het werk zetten.

In de lesmap bovendien een greep uit de vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen voor de derde graad van het SO, waar dit project op inspeelt.

Klik hier om de lesmap te downloaden (pdf/533kb).

Hitler
Hitler stond bekend als een getalenteerd redenaar die zijn gehoor veelal in extase wist te brengen. Dit talent kwam echter niet echt voort uit spreekvaardigheid. Hitlers toespraken kwamen langzaam met horten en stoten op gang, waren weinig logisch opgebouwd en soms nauwelijks duidelijk van inhoud, terwijl hij bovendien een hese stem had. Maar Adolf Hitler bezat ‘hypnotische’ gaven, beschikte over de wilskracht zich op elk gewenst moment meester te maken van een collectief onderbewustzijn waar en wanneer dat aanwezig bleek. Hij leerde zichzelf bewust de kneepjes van het propagandavak.


Propaganda
Zowel in de Eerste als in de Tweede Wereldoorlog werd door alle oorlogvoerende partijen gebruik gemaakt van propagandaposters. In een aantal opdrachten gaan de leerlingen onderzoeken op wie deze propagandaposters waren gericht en wat men ermee beoogde.

Workshop rond Wereldoorlog II voor leerlingen van de derde graad SO