Laat ons geen vooruitgang noemen, waar een ander aan ten onder gaat.
welkom
verhaal
quiz
1933
wie
praktisch
pers
lesmap

contacteer

 

Adres Onbekend

 

"Het is de meest effectieve aanklacht tegen het nazisme dat in druk is verschenen, schreef New York Book Review over deze roman. Vlaams Fruit maakte er een spannend drama van, uitgevoerd door topacteurs!"
theagenda.nl

 

Twee vrienden moeten keuzes maken. Gevoelens van warmte en genegenheid evolueren tot kilheid en wraak...

De historische aanloop naar WOII concreet en vooral zeer herkenbaar voorgesteld.

"Adres Onbekend" is niet het portret van een oorlog, maar laat zien wat er met echte, levende mensen gebeurt wanneer zij zich laten meeslepen door een extremistisch gedachtengoed.

 

"Haat kent alleen verliezers. Theater met een grote intensiteit!"
Vier sterren in Zone O3

Adres Onbekend. Een boeiende workshop voor leerlingen van de derde graad in het secundair onderwijs, met oog voor de vakgebonden (Geschiedenis, Nederlands, Duits) maar ook vakoverschrijdende eindtermen...

Erik Burke (Wittekerke, Sara,...) en Wim Stevens (Windkracht10, Thuis...) laten actuele thema's aan bod komen: oorlog, racisme, intolerantie, vooroordelen, facisme, vluchtelingen, pesterijen én vriendschap...

Tijdens een speelse quiz raken de leerlingen vertrouwd met historische begrippen als anti-semitisme, pogroms, nationaal-socialisme, Kristalnacht, censuur, enz...

Omdat het niet enkel om kennis en inzicht in historische gebeurtenissen gaat, volgt er na de theatervoorstelling een nabespreking waarbij de sociale vaardigheden van de leerlingen geprikkeld worden. Zij worden uitgenodigd om verschillende argumentaties tegen elkaar af te wegen.

Deze workshop wordt ondersteund door een gratis lesmap: 27 bladzijden praktische tips en achtergrondinformatie.