WFOT


De World Federation of Occupational Therapists (WFOT) is de internationale federatie die de belangen en de promotie van ergotherapie op wereldvlak behartigt. Ze werd opgericht in 1952. Momenteel zijn 60 landen lid van de Wereldfederatie.

De WFOT werkt nauw samen met de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) en met verschillende internationale niet-gouvernementele gezondheidsorganisaties.

Bij het WFOT lopen constant 5 programma’s :
- uitvoering van overeenkomsten
- internationale samenwerking
- beroepsstandaards en kwaliteit
- opleiding en onderzoek
- promotie en ontwikkeling

Het WFOT organiseert 2 jaarlijks een vergadering, waar alle gedelegeerde leden van de verschillende landen samenkomen om de lopende werkzaamheden te coördineren en bij te sturen.

De volgende vergadering loopt in 2006 in Australia en 2008 in Latvia.

Het WFOT organiseert 4-jaarlijks een wereldcongres voor ergotherapie. Voor het congres in 2010 in Chile kun je informeren bij http://www.wfot.org.au

Het WFO geeft halfjaarlijks een bulletin uit, met wetenschappelijke artikels en nieuws uit de verschillende landen.
Het is mogelijk om zich lid te maken van het WFOT (info@ergobel.be).

Website : http://www.wfot.org.au