NBFE


De Nationale Belgische Federatie van Ergotherapeuten (NBFE) vertegenwoordigt de Belgische ergotherapeuten op nationaal en internationaal vlak.

Binnen het NBFE komen nationale RIZIV, Nationale Raad voor Paramedische Beroepen, Technische Raad voor Paramedische Beroepen, erkenning van het beroep, …) en internationale materies (COTEC, WFOT) aan bod.

Het directiecomité van dit nationaal orgaan is samengesteld uit afgevaardigden van :

De mandaten binnen het NBFE worden verdeeld volgens taalprioriteit.
De voorzitter van de vergadering wordt 2-jaalijks herverkozen. Afwisselend wordt een Vlaams of een Franstalig lid verkozen.

Sinds 1968 is het NBFE lid van de World Federation of Occupational Therapie (WFOT).
Met het oog op tewerkstelling in het buitenland keurt het WFOT de ergotherapieopleidingen in België goed. Het lesprogramma, door de verschillende Ministeries van het land opgelegd komen overeen met de WFO-normen.
In opdracht van het WFOT superviseert het NBFE tweejaarlijks de verschillende ergotherapieopleidingen, ten einde de erkenning van deze opleidingen te handgaven.

Kort historisch overzicht :

  • 1950: Opening van de eerste dienst aan het CTR van Professor Houssa.
  • 1956: Eerste opleidingen.
  • 1960: Oprichting NBFE-FNBE
  • 1965: Het Ministerie van Volksgezondheid erkent de eerste opgeleide ergotherapeuten.
  • 1967: Stichting van de Federatie van Ergotherapieopleidingen.
  • 1968: Het WFOT erkent het lidmaatschap van het NBFE-FNBE.
  • 1989: Uitgave van een Belgische ergotherapievakblad, Acta Ergotherapeutica Belgica (AEB)
  • 1996: Koninklijke Besluit betreffende het statuut van ergotherapie en de opleiding daartoe.

2000: 15 Belgische ergotherapieopleidingen worden door het WFOT goedgekeurd.