Nationale Belgische Federatie van de Ergotherapeuten
ENOTHE - European Network of Occupational Therapy in Higher Education

Het European Network of Occupational Therapy in Higher Education (ENOTHE), werd op initiatief van COTEC opgericht in 1995 in het kader van de Europese Gemeenschap, die de ENOTHE-activiteiten financiert.

De doelstellingen van ENOTHE zijn :
- De ergotherapieopleidingsprogramma’s binnen Europa uniformiseren.
- Samenwerken met COTEC ter promotie van de ergotherapieopleidingen in Europa.

Momenteel telt ENOTHE 82 leden, programma’s of ergotherapieinstellingen.

Met uitzondering van Italië en Luxemburg, heeft elk europees l and minstens 1 programma lopen bij ENOTHE.

Het netwerk is representatief voor de Europese ergotherapieopleiding en dit t.a.v de hogescholen en de universiteiten.

Informatie kan verkregen worden via http://ww.enothe.hva.nl.