Toegang tot het beroep en diploma gelijkwaardigheid


Werkgelegenheid :

BelgiŽ huisvest, als centrale plaats in Europa, zetels van verschillende internationale organisaties en instellingen. Vreemde ergotherapeuten die zich in BelgiŽ willen vestigen, worden geconfronteerd met gelijkstelling van hun diploma met dat in BelgiŽ, met zijn federale en regionale wetgeving en met zijn 3 landstalen.
Een voorwaarde om aan het werk te kunnen in BelgiŽ is het kunnen spreken en begrijpen van de landstaal van het gewest waarin men wil werken.

Gelijkstelling van het diploma :

1. Taal mag geen hindernis zijn om als ergotherapeut in BelgiŽ te werken, maar in de praktijk is voldoende talenkennis vereist.
2. Tussen BelgiŽ en Nederland bestaat er een akkoord om vlot tot gelijkstelling van het ergotherapiediploma te komen.
3. Ergotherapeuten uit niet Europese landen moeten een vraag tot gelijkstelling van diploma indienen bij

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid
Mevrouw Caroline Jadot, Bureau O2D283
Eurostation - Bloc 2
Victor Horta Plein, 40 boÓte 10
1060 Brussel

Gelijkwaardigheid diploma in functie van het volgen van een bijkomende opleiding:

Het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap :
Departement Onderwijs, Administratie Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, Afedeling Hoger Onderwijs buiten de Universiteit.

NARIC - Vlaanderen
H. Consiencegebouw, Toren A
E. Jacqmainlaan 165
B-1210 Brussel

Tel 32(0)2 553 98 19 - Fax 32(0)2 553 98 05
Website
http://www.ond.vlaanderen.be/naric/

De aanvraag moet in het Nederlands of het Frans gebeuren.
Ze moeten vaak ook deelnemen aan een examen, ook al is hun diploma door de WFOT erkend.