Nationale Belgische Federatie van de Ergotherapeuten
FOE
De Federatie van Onderwijs in de Ergotherapie (FOE) is een nationale vereniging, samengesteld uit alle hogescholen die de opleiding ergotherapie organiseren.

Deze federatie heeft als doelstellingen :

  • het bevorderen van het onderwijs in de ergotherapie;
  • de samenwerking tussen de verschillende opleidingen ergotherapie ontwikkelen;
  • de organisatie ervan verzekeren in samenwerking met de publieke overheden;
  • het onderhouden van een sfeer van collegialiteit tussen de leden onderling;
  • zich interesseren aan alles wat direct of indirect te maken heeft met ergotherapie.
De vertegenwoordigers van de diverse opleidingen komen minstens twee maal per jaar samen om te overleggen over problemen die eigen zijn aan de opleiding ergotherapie.
Ook een afvaardiging van NBFE en van VE wonen de vergaderingen bij met een raadgevende stem.