Nationale Belgische Federatie van de Ergotherapeuten
Toelatingsvoorwaarden
Er zijn 8 Vlaamse ergotherapiescholen.

Iedere student met een gehomologeerd diploma van het algemeen en technisch secundair onderwijs kan met de opleiding ergotherapie starten.

Er is geen numerus clausus voor de opleiding egotherapie, hoewel elke school voor zichzelf bepaald welke haar werkbare capaciteit is.

Studenten moeten in het bezit zijn van een diploma hoger secundair onderwijs (ASO - TSO - 7e jaar BSO).

De tekst uit het Belgisch Staatsblad van 31/08/1994 (p. 22069) :
"Voor de inschrijving voor een basisopleiding geldt als algemene toelatingsvoorwaarde het bezit van een gehomologeerd diploma of getuigschrift van het secundair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs of een diploma of getuigschrift dat bij of krachtens een wet, decreet, Europese richtlijn of internationale overeenkomst als gelijkwaardig wordt erkend."