Nationale Belgische Federatie van de Ergotherapeuten
Omschrijving
 • Ergotherapie is een paramedisch beroep dat zich richt tot personen met fysische, psychische, verstandelijke en/of sociaal-emotionele problemen. Het is werkzaam binnen verschillende domeinen van gezondheids- en welzijnszorg.
 • De ergotherapeut stelt zich als doel zijn cliŽnten een maximale individuele zelfstandigheid op vlak van zelfzorg, arbeid, vrije tijd aan te leren of her aan te leren.
 • De therapeutische middelen die binnen ergotherapie aangewend worden zijn alle menselijke activiteiten uit het dagelijkse leven, de beroepssfeer en de vrije tijd.
 • Om zijn cliŽnt tot een maximale zelfstandigheid te kunnen brengen kan de ergotherapeut, in samenspraak met zijn cliŽnt, aanpassingen aan de leef- en arbeidsomgeving en/of aan de gebruiksvoorwerpen en werktuigen ontwerpen of adviseren.
 • Ergotherapie wordt voorgeschreven door geneesheren.
 • Tijdens de opleiding tot ergotherapeut leren studenten de problematiek van de cliŽnten analyseren en een therapieprogramma opstellen, evalueren en bijsturen.
Waar werken ergotherapeuten ?
 • In algemene ziekenhuizen (traumatologie, reumatologie, cardiologie, pediatrie, psychiatrie, geriatrie, Ö)
 • In gespecialiseerde centra en dagcentra voor :
  - mentaal, motorische, sensoriele, sociaal-emotionele en meervoudige gehandicapte kinderen
  - bejaarden (rust en verzorgingstehuizen, psychogeriatrie, Ö)
  - psychiatrische zorg
  - kinderen en volwassenen met hersentraumata
 • In beschuttende werkplaatsen.
 • In gewoon of gespecialiseerd onderwijs.
 • In de thuiszorg

Hoewel ze vooral nog binnen instellingen werken, beginnen meer ergotherapeuten onder een zelfstandig statuut te werken voor rekening van mutualiteiten en verzekeringsmaatschappijen.
Terugbetaling van het RIZIV is alsnog niet mogelijk.