Nationale Belgische Federatie van de Ergotherapeuten
COTEC - Committee of Occupational Therapists in European Countries

De doelstelling van het Committee of Occupational Therapists in Europ Countries (COTEC) is ondersteuning bieden aan de verschillende landelijke ergotherapieorganisaties, zodat ze zich kunnen ontwikkelen, ze hun standaarden betreffende opleiding en beroepsuitoefening europees kunnen uniformiseren. De globale doelstelling is opkomen voor het beroep ergotherapie binnen Europa.
De COTEC werd opgericht in 1986. In dit orgaan zetelen gemandateerden van de verschillende nationale beroepsvereningen. De vergadering komt 2-jaarlijks samen.

De COTEC werkt continu aan een Europese ethische code. Ze moedigt haar leden aan om alle ethische materies aangaande het beroep op deze Europese code te stoelen.

De COTEC houdt contact met het WFOT en met verschillende gezondheidsorganisaties in de Wereld.

De COTEC ondersteunt de ontwikkeling van het beroep en de opleiding ergotherapie in Europa en organiseert 4-jaarlijks een Europees congres voor ergotherapie. http://www.cotec2012.se

 

 

 

Informatie kan verkregen worden via http://www.cotec-europe.org.