Jaarbook Ergotherapie : voorstelling en oproep voor publicaties


Het Jaarboek Ergotherapie 2008 wil een werkinstrument zijn voor de ergotherapeut in opleiding en op het werkveld. De verschillende disciplines komen hierbij aan bod: fysieke revalidatie, geestelijke gezondheidszorg, ontwikkelingsproblematiek en ouderenzorg. Het boek biedt een overzicht van recente evoluties, onderzoeksresultaten, praktijkontwikkelingen en overheidsbeleid inzake ergotherapie. Het geeft daarnaast ook inzicht in het beroepsleven van de ergotherapeut en de beroepsvereniging. Het Jaarboek Ergotherapie vervangt het vroegere tijdschrift voor ergotherapie Acta Ergotherapeutica Belgica. De redactieraad bestaat uit docenten uit de verschillende opleidingen en een vertegenwoordiging van de beroepsvereniging.

Over de Auteur

 

 

Het Jaarboek Ergotherapie is een initiatief van alle opleidingen ergotherapie in Vlaanderen in samenwerking met het Vlaams Ergotherapeutenverbond
 

www.ergotherapie.be