AE


 

Adobe Systems       De “Association des Ergothérapeutes” (AE) is de regionale beroepsvereniging, die alle franstalige gediplomeerde ergotherapeuten in België verenigt.

Het AE stelt zich tot doel :

 • de ergotherapie promoten
 • opkomen voor het beroep ergotherapie
 • samenwerking tussen de ergotherapeuten bevorderen.
 • beroepsontwikkeling bevorderen

Het AE vertegenwoordigt in samenwerking met het Vlaams Ergotherapeutenverbond Franstalige ergotherapeuten regionaal, nationaal (NBFE) en internationaal (COTEC, WFOT).

Het abonnement AEB is sinds 2008 gewijzigd naar  ‘Recueil Annuel d’Ergotherapie’ voor de Association des Ergothérapeutes.
U kunt alle modaliteiten betreffende de aanschaf van deze publicaties vinden, op de website
www.ergo-ae.be  mailto:redactionRAE@ergo-ae.be

Het AE organiseert ten behoeve van ergotherapeuten vormingen, seminaries, voordrachten, …

Binnen het dagelijkse bestuur van het AE wordt de directeur jaarlijks verkozen door de Algemene Vergadering. Binnen het AE functioneren verschillende gemandateerden.

Binnen het AE bestaan verschillende themagroepen:

 • Ergotherapie en cerebrolesie    
 • Psychiatrie        
 • Pediatrie
 • Palliatieve zorgen
 • Vorming          
 • G.R.Ap.E          
 •  

Website : http://www.ergo-ae.be