Nationale Belgische Federatie van de Ergotherapeuten
Nationale Belgische Federatie van de Ergotherapeuten : welkom !

De ergotherapeut is de paramedicus die mensen met fysieke, psychische en/of sociale dysfuncties begeleidt met oog op het bevorderen, terugwinnen, en/of in stand houden van het zo zelfstandig mogelijk functioneren in hun persoonlijk leef-, werk- en ontspanningssituatie, via concrete activiteiten daaraan ontleend en rekening houdend met hun draagkracht en de draaglast vanuit hun omgeving.

  • Erkenning ergotherapeuten FOD Volksgezondheid :
                                                     on-line inschrijving vanaf 6 maart 2012.

     

 

Ergotherapie :
Definitie
Statuten
Ethische code
Omschrijving
Voorbeelden
   
Beroepsvereniging :
Nationaal
NBFE
  
Regionaal
VE (Nederlandstalig)
AE (Franstalig) 
   
Internationaal
WFOT (wereldfederatie)
COTEC (Europese federatie)
ENOTHE (Europese opleidingen)

Onderwijs :
Federatie van opleidingen
Nederlandstalige scholen
Franstalige scholen
Verder studeren (PDF-formaat)
Toelatingsvoorwaarden

Belgisch tijdschrift (JAARBOOK - AEB) :
Voorstelling en oproep voor publicaties
Richtlijnen voor de auteurs
Abonneren
Inhoud

Actualiteit :
Toegang tot het beroep en diploma gelijkwaardigheid
Nieuws en  erkenningsprocedure + KB
Publicaties

Linken :
Nationaal
Internationaal

Contactadressen :
Internationale materie
Nationale materie