The Helio Sequence : Com Plex
CD/ Cavity Search 2000


Bij de bespreking van hun vorige zelfuitgebrachte CD 'Accelerated Slow-Motion Cinema' drukte ik de angst uit dat een full CD wel eenste veel zou kunnen zijn. Dit blijkt dus een zware vergissing te zijn, hun mix van Psychedelica, melodieuse pop, space rock, drone rock, surf en acid Rock lijkt blijkbaar niet te vervelen. Vergelijkingen met The Beatles, Mercury Rev, My Bloody Valentine en misschien zelfs de stone roses komen spontaan op.
Onder de tonnen distortion en echo's is steeds weer een aantrekkelijke melodie te horen, komt steeds weer een prachtige popsong te voorschijn. Zwevend en ontastbaar. Zo heb je bijvoorbeeld 'Sassatros', het meest up-tempo nummer van de CD dat suf en psychedelica lijkt te mixen en eindigt op een Star Trek achtige manier. En dan heb je het ware prijsbeest van de CD 'Stitches Sewing'' wat door de bijna overdreven arangementen doet denken aan Mercury Rev. Maar vooral het ritme is hierin interessant, dat spring en hort en altijd wel wat verkeerd zit, alsof de plaat altijd een beetje terugslaat, en dan heb je nog de zeer sterke beatles cover 'Tomorrow Never Knows' wat begrijpelijkerwijs aan Oasis doet denken, en welke weer gebukt gaat onder een waas van distortions en echos.
Brandon Summers en Bejamin Weikel hebben me met 'Com Plex' behoorlijke verast. Het is een CD en een groep geworden met een zeer eigen geluid, en evenals de Bio het zij kan men het ons afragen : »How does the sound of 10 come from just these 2 Kids »
.

In the review of their previous, self-released EP 'Accelerated slow-motion Cinema' I said that I was afraid for the result of the full length CD, that their sound wasn't interesting enough for a full-length CD. I was wrong. Their mix of Psychedelic, melodic pop, space rock, drone rock, surf, kitsch and acid rock becomes on 'Complex' never boring, in contrary, influences of The Beatles, Mercury Rev, My Bloody Valentine and maybe also the Stone Roses are perfectly melt together in a own sound.
Under the tons of echo's and distortions you always can find some brilliant pop song. Hovering, and untouchable. For example: 'Sassatros' is the most up-tempo song that you can situate in between Surf and Psychedelic and which ends in a Star-Trek-a-like manner. And than you have the real beauty of the CD 'Stitches Sewing' which does think on Mercury Rev because of the arrangements. But the rhythm is the most interesting part in the song, it sounds always a little bit wrong, it springs from here to there, as a vinyl record which springs always a little bit back. And than There is also the very strong Beatles cover 'Tomorrow Never Knows' which does conceivably think on Oasis.
Brandon Summers and Benjamin Weikel has surprised me a lot. De Band and so, also the 'Com Plex' album has a very own and interesting sound. The bio describes it very good: »how does the sound of 10 come from just these 2 Kids ».
CONTACT:
Christopher Cooper, Denny Swofford, PO Box 42246, Portland, Oregon, 97242, USA
Mail the label
Homepage