FAN CLUB ORCHESTRA: sun papa and the fan club orchestra vol 1 & 2
CD 05/02 Sonig (rev. 20/06/02)


De broers Baudoux die samen SCRATCH PET LAND (lees het interview met hen) vormen houden er een experimenteel improvisatie project Fan Club Orchestra op na. Laurent Baudoux fungeert een beetje als modern dirigent, doormiddel van een overheadprojector, het aangeven van bpm en muzikale thema's geeft hij richting aan een tien tal deelnemers. Deze kunnen dan met fluit, gitaar, game boy, harmonica etc gericht improviseren. In de eerste experimenten met dit project stond de game boy centraal maar gaandeweg evolueerde het naar "echte" instrumenten. De opnames van deze bijeenkomsten worden door de broers herwerkt tot songs, al is het de bedoeling dat alles fris en zo onbewerkt mogelijk blijft klinken. Op deze mannier zijn in 2000 en 2001 al twee LP's verschenen die nu dus gebundeld zijn op deze CD. Ook een nieuw project in deze richting is gelanceerd, "Electrosold Collectif" een vast kern muzikanten komt individueel improviseren voor de microfoons van Radio Panik in Brussels en uit deze opnames zullen dan weer de nodige muziek stukken afgeleid worden.
Kris heeft de Fan Club Orchestra ooit aan het werk gezien in Cultureel centrum De Warande in Turnhout, maar voor mij is het de eerste kennismaking. En na het lezen van de werkwijze die men hanteert had ik me schrap gezet voor een hectische CD vol atonale noise. Groot was mijn verbazing dat er duchtig tussen de lijnen wordt gemusiceerd, goed het is improvisatie, maar met dirigent en dat hoor je. De raakvlakken tussen improvisatie en composities worden continu verkend met een mix van elektronisch piep en blieps en geluiden voortkomend uit "instrumenten". Wat echt knappe stukjes oplevert zoals de vervormde gitaar en click & glitch combinatie in track 8 of zoals in het eerste stuk, iets hectischer maar goed opgebouwd. Het eerste volume is duidelijk meer gedirigeerd, het tweede deel is een grotere noise beproeving.
Voor de doorsnee muziek liefhebber zal het misschien net te experimenteel zijn, maar diegene die al eens luisteren naar CD's i.v.m. installaties, tentoonstellingen of improvisatie moeten deze zeker eens proberen.

The brothers Baudoux who are together also SCRATCH PET LAND (<== read the interview with them on L'entrepot) do also this experimental improvisation project, Fan Club Orchestra. Laurent Baudoux act as an modern conductor, with an overhead projector, or instruction about the bpm or musical theme's that must be followed to a plus or min ten participators. Those can with flute, guitar, game boy, and harmonica directional improvise. The recordings of this meetings or by the brothers moulded into songs, but the intention is that everything stay's fresh and as real as possible. In this way have they released two vinyls 12 inches in 2000 and 2001 and those are now released on one CD. Also a new project is launched "Electrosold Collectif" a fixed group musicians improvised for the microphones of Radio Panik in Brussels and this recordings shall be re-worked until new pieces.
Kris has seen the Fan Club Orchestra in The Warande in Turnhout, but for me was it the first acquaintance with this project. And after reading their manner of working had I set myself streak for a hectic CD full with atonal noise. Big was my surprising that they played between the lines, it is still improvisation but with a conductor and that do you hear. The tangent between improvisation and composition are continuous survey with a mix from electronic peep & bleeps and sound spring from out of real "instruments". What gives real good pieces like track 8 with the distorted guitar in combination with the click'n glitch or like the first track that is a bit more hectic but very well build up. By the first volume is certainly given more direction to the musicians, the second volume is more hectic a bigger noise trial.
For the average music fan maybe a bit to experimental, but when you buy sometimes from those CD's from installations and expositions or improvisation music than you must gives this a try.

 CONTACT :

Sonig

 

Home