Elektromagnetische Resonantie Stimulatie

Wat is magneetveldtherapie?

Magneetveldtherapie of elektromagnetische (cel)stimulatie en ook wel resonantiestimulatie genoemd, heeft niets met magneten te maken. De magneetvelden waarover we het hier hebben zijn uitsluitend van elektromagnetische aard. D.w.z., ze ontstaan doordat een elektrische spanning wordt opgewekt in een spoel. 
Rondom deze spoel ontstaat een elektromagnetisch veld. Door de elektrische stroom voortdurend te onderbreken of door een wisselspanning toe te passen, ontstaan pulsen. Pulserende velden zijn efficiënter omdat ze bij elke puls een inductie teweegbrengen. Om een meer precieze omschrijving te geven zouden we moeten praten over PLEEMV, hetzij Pulserende Laag-Energetische Elektromagnetische Velden. Deze velden dringen bijna ongehinderd door het lichaam en interfereren daar met de aanwezige elektromagnetische processen die ze kunnen ondersteunen, versterken en reguleren. 'Kunnen', omdat het noodzakelijk is dat ze de juiste parameters hebben. En daarmee is de kern van de zaak beroerd, want de juiste parameters is het onderwerp van decennia van wetenschappelijk onderzoek geweest en zal het in de volgende decennia ongetwijfeld nog blijven. Elektromagnetische inductietherapie staat nog steeds in de kinderschoenen, al is er al enorm veel bruikbaars ontdekt en heeft therapie met toestellen die op basis van de huidige staat van de kennis zijn ontwikkeld, zeker zin.
Van nogal wat apparaten die in de handel, voor particulier gebruik, te vinden zijn, is de technologie niet bij de tijd. Het is immers erg moeilijk om alle vereiste parameters afzonderlijk instelbaar te maken voor een specifiek therapeutisch programma en dan al die specifieke programma's te programmeren in één keuzemenu. Een particulier wordt immers niet verwacht enige kennis van parameters te hebben en zeker niet in relatie tot een bepaalde aandoening die men wil behandelen. Voor die gebruiker moet er een keuze zijn tussen de meest courante aandoeningen die voorkomen zodat hij slechts hoeft te kiezen tussen 'arthrose', 'artritis', 'spierspanningen' en 'pijnen' wanneer hij een reumatische aandoening wil behandelen. Dergelijke 'simpele' keuzes vereisen echter een hoogstaande technologie indien men alle vereiste parameters juist wil hebben.
Het aantal toestellen die dat aankunnen zijn op één hand, ja zelfs, op één vinger te tellen.

Betrouwbaarheid en doelgebied
Geen enkele nieuwe medische techniek is zo grondig en wijdverbreid onderzocht als magneetveldtherapie. Sinds meer dan 100 jaar werden meer dan 10.000 experimenten met elektromagnetische velden in medische context uitgevoerd op mensen. Omdat men de elektromagnetische processen in het menselijke lichaam pas sinds kort begint te begrijpen, zijn pas recent doeltreffende, veilige en gebruiksvriendelijke systemen op de markt gebracht die in zowat iedere omgeving kunnen worden ingezet voor de (complementaire) behandeling van allerlei pathologieën.
Vooral op het gebied van wond- en botbreukheling; bij de meeste heelkundige ingrepen; pre-, intra- en postoperatief; bij rugklachten, vooral die welke het gevolg zijn van degeneratieve processen; reumatische aandoeningen, pijnbestrijding, migraine, cervikaalsyndroom, hoofdpijn, tinnitus; maar ook bij pathologieën met een mogelijke psychische oorzaak zoals stress, CVS en depressie, kan men met EMCS (elektromagnetische celstimulatie) goede resultaten bereiken binnen een relatief korte termijn. Deze opsomming geeft slechts een klein deel van de inzetmogelijkheden van EMCS weer. Goede resultaten worden ook bereikt op heel wat andere gebieden zoals bij de behandeling van kanker, MS, Alzheimer en Parkinson. Restless leg syndroom, frozen shoulder, libidoproblemen en irritable bowel syndroom zijn enkele andere gebieden waarover degelijke informatie en goed gedocumenteerde experimenten bestaan.
Hoe werkt het?
Levende cellen trillen. Omdat ze met een vaste frequentie voedsel en zuurstof opnemen en afvalstoffen uitstoten. Dit gebeurt in hoofdzaak via ionenpompen in de celwand. Door het spanningsverschil tussen binnen- en buitenzijde van die celwand ontstaat een elektromagnetisch veld omheen de cel. De celfrequenties verschillen van orgaan tot orgaan. Wetenschappelijk onderzoek heeft de frequenties van de cellen in de menselijke organen in kaart gebracht. Experimenteel onderzoek heeft aangetoond welke de ideale intensiteiten zijn en welke de meest gepaste signaalvorm. EMCS is een hoogtechnologisch gebeuren waarin verfijnde elektronica en innoverende technologie door teams van ingenieurs en artsen worden ontwikkeld en jarenlang in gespecialiseerde omgeving (meest universitaire klinieken) zijn uitgetest voor ze worden gecommercialiseerd. In het kort komt EMCS hierop neer dat met de juiste instellingen, een elektromagnetisch veld het vermogen van cellen tot zelfregeneratie en volledig herstel kan versterken. Alle ziekteprocessen, maar ook alle processen die eigen zijn aan veroudering en degeneratie kunnen op deze wijze worden vertraagd, stopgezet en soms zelfs omgekeerd. Het is zelfs dank zij experimenten met EMCS dat men tot de conclusie gekomen is dat zenuwweefsel dat vernietigd of zwaar beschadigd is en waarvan men dacht dat het niet kan herstellen, toch blijkt te regenereren. ook op andere gebieden heeft men met behulp van EMCS gelijkaardige vaststellingen kunnen doen. Zo bvb. is de volledige regeneratie van zwaar door osteoporose aangetast botweefsel herhaaldelijk aangetoond. De behandelingstijden kunnen naargelang de pathologie sterk uiteenlopen. Maar uiteindelijk heeft men bijna altijd resultaat.
Welk toestel?
Er zijn een groot aantal systemen op de markt. Ze bestaan bijna allemaal uit een stuurapparaat en één of meerdere applicatoren. De beste systemen kunnen meerdere applicatoren tegelijk op het stuurtoestel aansluiten en hebben 3 of 4 verschillende applicatoren voor verschillende toepassingen. Zo is er doorgaans een lichaamsapplicator in de vorm van een mat van ongeveer 2 cm dik, 180 cm lang en 60 cm breed (zie foto boven) . Aansluitend is er een lokale kussen-applicator (zie foto tussen knieën). Sommige fabrikanten bieden ook nog een staafapplicator en - zeldzamer - een coil-applicator (zie hieronder)

Wij werkten een aantal jaren met een Oostenrijks systeem dat wereldwijd de nummer één was en een revolutionair product had met veel interessante vernieuwingen. 
Het meest commerciële bedrijf heeft echter niet noodzakelijk het beste systeem. Ze kunnen het enkel beter verkopen. Vermits wij het een erezaak vinden om aan onze klanten het beste product voor de beste prijs en vooral ... met de beste service aan te bieden, zijn wij enkele jaren geleden van het 'één merk' principe afgestapt en bieden wij nu producten aan van een aantal verschillende fabrikanten.
Omdat ieder merk altijd wel één pluspunt heeft waarmee het de concurrenten de loef afsteekt, kunnen wij door diversiteit meer gepast inspelen op de specifieke behoeften van ons verscheiden kliënteel. Op ieder potje past een dekseltje, zegt men wel eens. Dank zij onze verscheidenheid, menen wij ook voor uw 'potje' het beste 'dekseltje' te hebben.
Biegler Medizin Elektronik, is een Weens bedrijf met heel wat ervaring in het ontwerpen en bouwen van medische apparatuur.
Zij bestaan 30 jaar en hebben een goede naam en faam verworven in de medische wereld als toeleverancier van o.a. Siemens en Baxter en als innoverend ontwikkelaar van medische elektronica. Bij Biegler is alles Deutsche Gründlichkeit. Hun toestel is zeer degelijk afgewerkt en stevig gebouwd, geen schitterend design maar efficiëntie. De chipcard waarop de applicatiesoftware staat is programmeerbaar en kan desnoods voor elke gebruiker individueel aangepast worden. Geen vage uitleg of pseudo-wetenschappelijke geheimzinnigdoenerij, maar rechtoe-rechtaan de informatie waar u om vraagt: welke frequentie voor welke pathologie, welke intensiteit, welke signaalvorm en welke behandelingsduur optimaal zijn is duidelijk weergegeven op het lcd scherm. De gehanteerde parameters zijn letterlijk overgenomen van peer reviewed gepubliceerde studies met significante resultaten. De applicatoren zijn uiterst degelijk afgewerkt en bevatten veel zwaardere spoelen dan men doorgaans bij de andere fabrikanten aantreft. Het kussen weegt ongeveer zes keer meer dan dat van sommige andere leveranciers!
Dit toestel is volledig voorzien voor professionele toepassingen door artsen en medisch geschoold personeel in klinische omgeving. De intensiteit van een behandeling kan opgevoerd worden tot ongeveer 4000mT, wat meer dan het 100.000-voudige is van de meeste andere apparaten op de markt! De staaf heeft een drievoudige functie en is een juweeltje van afwerkingniveau en door zijn verlichte punt uiterst geschikt voor acupuncturisten. De coil is een zeldzaamheid geworden die voor zover wij kunnen nagaan nergens nog vrij verkrijgbaar is op de particuliere markt. Toch is dit een enig product voor de behandeling van gebroken ledematen terwijl ze nog in het gips zitten. Effect: een juiste behandeling kan de genezing van botbreuk(en) en wonden tot vier maal sneller doen verlopen. Bovendien neemt elke zwelling veel sneller af, hematomen worden razendsnel geabsorbeerd door de weefsels, de pijn neemt snel af, de hechting op het breukvlak is sterker met minder randuitstulpingen en het littekenweefsel wordt kleiner en gladder. Eigenlijk zou ieder zichzelf respecterend hospitaal over zo'n toestel moeten beschikken.

Wil u meer weten? Contacteer ons vrijblijvend: energen@skynet.be of +32(0)9232 0827 of +32(0) 485 862932