Geschied- en Heemkundige Kring LAKEN 


Geachte lezer,

 
Aangenomen, U bent 


• Pas in Laken komen wonen en U wil wat meer vernemen omtrent het verleden van de oude autonome gemeente Laken, sedert 1921 bij Brussel Stad ingelijfd. 


• Actief in het onderwijs ofwel hebt U een geschiedkundige vorming genoten en U bent bereid een stukje vrije tijd te besteden aan lokaal geschiedkundig onderzoek. 


• Op zoek naar een zinvolle bezigheid om samen met anderen uw beschikbare vrije tijd op nuttige wijze in te vullen. 


• Jong en dynamisch, en U wenst naast uw studies een verrijkende vrijetijdsbesteding te vinden. 


• Gewoon geïnteresseerd in het reilen en zeilen van de oude gemeente Laken. 


WEL, dan menen wij dat met een aansluiting als actief lid bij onze Kring uw wensen gegarandeerd in vervulling kunnen gaan!!!