OPROEP 


Met de jaren heeft LACA -Geschiedkundige Kring van Laken- een vaste plaats verworven in het Lakense socio- culturele landschap. Sedert de stichting is LACA dan ook aangesloten bij het Gemeenschapseentrum Nekkersdal waar onze maandelijkse studievergaderingen doorgaan, elke vierde zaterdag van de maand om 15.00 uur. Iedereen is er welkom en misschien wil U wel eens met ons kennis maken. 


Het jaarlijks lidgeld bedraagt 10 EUR te storten op BE20 9794 2966 6656 (BIC ARSPBE22) van Laca met vermelding 'nieuw lid'. 

Voor bijkomende inlichtingen kan U terecht op volgende adressen: 


Voorzitter 
Wim van der Elst 
Meiseselaan 91 
1020 Brussel 
02 / 268 . 72 . 16
wim.van.der.elst@skynet.be

Penningmeester 
Eric Christiaens 
Prudent Bolslaan 136 
1020 Brussel
02 / 426 . 55 . 88
eric@laca.be