Inhoudstafels Laca Tijdingen

Hierna vindt men achtereenvolgens de inhoud van de vijf eerste jaargangen (september 1989 – juni 1994), van de 6e tot de 10e jaargang (september 1994 – juni 1999), van de 11de tot de 15de jaargang (september 1999 - juni 2004), van de 16de tot de 20ste jaargang (september 2004 - oktober 2010), en van de 21ste tot de 24ste jaargang (januari 2011 - december 2013).

Er zijn telkens drie verschillende registers :
- een chronologische tabel met de inhoud per nummer
- een analytische tabel per onderwerp
- een alfabetische tabel per auteur

We hebben intussen ook de jaargangen 16 tot en met 20 (september 2004 - september 2009) ingevoerd, met een chronologische tabel en een tabel per auteur.

Volledige verzamelingen van LACA Tijdingen kunnen geraadpleegd worden in :

- Archief en Museum voor het Vlaams Leven te Brussel, Arduinkaai 28, 1000 Brussel

- Stedelijke Bibliotheek van de Stad Brussel, Bockstaellaan 107, 1020 Brussel

- Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek, Muntplein 6, 1000 Brussel

- Bibliothèque Principale de la Ville de Bruxelles, Bockstaellaan 246, 1020 Brussel

- Koninklijke Albertina Bibliotheek, Keizerslaan 4, 1000 Brussel

- Archief van de Stad Brussel, Huidevettersstraat 65, 1000 Brussel

- FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel

CHRONOLOGISCHE TABELIste JAARGANG (1989-1990). 

Nummer l.(september 1989) 

1. Ten geleide Laca 
2. Een brief van koning Leopold I Laca 
3. Brussel op het einde van de 18e eeuw D. Van Kriekinge 
4. Beeldhouwwerk en versieringskunst in Laken J. Dillen 
- Inleiding 
- I. Monumentale werken 
a) Monument Leopold I 
Monument van de Arbeid 
Fontein de Brouckère 
Fontein met Neptunus 
Monument i.v.m. kanaal 


Nummer 2. (december 1989)

 
1. Ten geleide Laca 
2. Lakense plaatsnamen : Laken en Heizel P. Van Nieuwenhuysen 
3. Uit de collectie Capron 
- Ets. DRAPS/DOMS (ill.) 
- Brief van L. HOUBA aan GOFFINET Laca 
De koning pikte fiscale graantjes mee J. Dillen 
- Monument Leopold I - ill. 
- Fontein met Neptunus - ill. 
- Fontein de Brouckère - ill.

4. Beeldhouwwerk en versieringskunst in Laken J. Dillen 
- 1. Monumentale werken - Monument Leopold I b) beknopte biografieën BRUNIN Charles 
DECKERS Jan Frans 
DESENFANS Albert Constant FASSIN Adolphe Ferdinand GEEFS Willem 
HOUTSTONT Georges PICKERY Henri 
VAN DER LINDEN Gerard 
VAN DER STAPPEN Pierre Charles VAN RASBOURGH Antoine VINCOTTE Thomas 
Plaats van de beelden aan het stadhuis van Brussel 

Nummer 3. (maart 1990)

1. Ten geleide L. Candau
2. Karel BOGAERD en Laken H. Verstraete
- St.-Albaansbergstraat 61
- Medoristraat 16
- Duikerstraat 34
3. Redactioneel Nieuws (Monumentendag)
4. Brief van Leopold I aan Louise-Marie L. Candau
5. Toponymische bijdrage :
- De Schapenweg alias Romeinse steenweg P. Van Nieuwenhuysen
6. Beeldhouwwerk en versieringskunst in Laken J. Dillen
- I. Monumentale werken
b) beknopte biografieën (vervolg)
DE WEVER Auguste (Kanaalmonument)
D'UNION Pierre (fontein de Brouckère)
FIERS Edouard (fontein de Brouckère)
VAN BOLOGNA Jan (Neptunus)
MEUNIER Constantin (monument van de Arbeid)
7. De Lakense drieling (ill.) E. Christiaens
Geboorteakten (ill.) D. Van Kriekinge

Nummer 4. (juni 1990)

1. Ten geleide Laca
2. Van STREUVELS naar VESPASIANUS (ill.) J. Dillen
Toiletten
- St.-Lambertusplein
- Tielemansstraat
- Strijderssquare
3. Een werk over de Sint-Annadreef (ill.) J. Dillen
4. Toponymische bijdrage :
- Dynastieke plaatsnamen P. Van Nieuwenhuysen
5. Eerste geschiedkundige en heemkundige L. Candau
tentoonstelling - K. BOGAERD
Gedicht "Mijn 20 jarig verblijf" K. Bogaerd
6. Kanttekeningen van een brief van J. Dillen
Leopold II aan GOFFINET
7. Beeldhouwwerk en versieringskunst in Laken J. Dillen
- II. Nog gedenktekens en standbeelden
BOEDTS en BONDUELLE Kon. Astrid
SALU II en J. ROMBOUT E. BOCKSTAEL
J. DILLENS G. BRUGMANN
L. NITSCHOWA COPERNICUS
P. DE SOETE F. FOCH
F. DEBONNAIRES A. MAX
Oorlogsgedenktekens
M. DESMARE - Franse Onbekende Soldaat
M. DESMARE - Monument voor de Lakense Oorlogshelden
E. SALU - Gedenkplaat voor de gesneuvelden
van het atheneum A. TRICOT


2de JAARGANG (1990-1991)

Nummer 1. (september 1990)

1. Ten geleide Laca
- Over ledenwerving - Ereleden
- Gewone leden
- Steunende leden
2. Lied over Laken
- Tekst F. Van Remoortere
- Muziek Lou Marvel
3. Napoleon en Laken L. Candau
Hoe Napoleon eigenaar werd van het paleis M. Verwilghen
en van de Zonnetempel
4. Latrina Publica Lacae ... Locus sordidus L. Candau
5. Toponymische bijdrage :
SOBIESKI en MASARYK in Lakense straatnamen P. Van Nieuwenhuysen
6. Was Leopold II Vlaamsgezind ? J. Dillen
Een origineel werk over de Japanse toren J. Dillen
(ill.)
7. Beeldhouwwerk en versieringskunst in Laken J. Dillen
- II. Nog gedenktekens en standbeelden
BOEDTS Jean (ill.)
8. LACA-Activiteiten (ill.)
9. LACA-signaaltjes
10. Errata

Nummer 2. (december 1990)

1. Ten geleide - Aktiviteiten L. Candau
- Waarderingen
- Paardekracht
- Bibliotheek
- Hulde
- Wensen
2. Leopold I in brieven en documenten L. Candau
- Terugblik op de tentoonstelling
van de verzameling CAPRON
3. Lakense volksfiguren L. Candau
- J. VAN CUTSEM
- "Les grosses têtes de Laeken" (ill.)
E. Christiaens
4. LACA-signaaltjes L. Candau
Urinoir & water-closets de la Bourse (ill.)
5.
Beeldhouwwerk en versieringskunst in Laken J. Dillen
- II. Nog gedenktekens en standbeelden
DEBONNAIRES F. (ill. zelfportret)
DESMARE M. (ill. de Smet de Naeyerlaan 585)
6. Notitie van Koningin Marie-Henriette V. Capron
over de laatste dagen en uren van Leopold I
Tekst van Koningin Marie-Henriette
7. Haast 150 jaar Ursulinen te Laken E. Christiaens
- Bibliografie
- Iconografie (ill.)
8. Toponymische bijdrage
- De Donderberg + plattegrond P. Van Nieuwenhuysen


Nummer 3. (maart 1991)

1. Ten geleide - Koninklijke belangstelling L. Candau
- Steunende leden
- Sprekend over een blauwe
Heizelse vlinder
- Monumentendag 1991
- Echo's van leden
- LACA : woordverklaring
- Bewaring patrimonium
- Historische tentoonstelling
- Rechtzetting
- Brief van G. JACQUES
2. Twijfel en spijt van Leopold I J. Dillen
3. Leopold I V. Capron
4. LACA verjaarde L. Candau
(voordracht J. VERBESSELT 27-12-90)
5. De Koninginnelaan, J. Dillen
een aanleg met hindernissen
- Oorsprong
- Over een gravure van de koningin
- De kunstenaars van een ets
- Ets van Louise d'Orleans (ill.)
6. Toponymische bijdrage :
- Latinisering en hagiografische steunen P. Van Nieuwenhuysen
7. Grasduinend in Lakense dokumenten : J. Dillen
- Over bibliotheken in Neder-over-Heembeek
en Laken
8. Beeldhouwwerk en versieringskunst in Laken J. Dillen
- II. Nog gedenktekens en standbeelden
DE SOETE Pierre
monument Luchtleger (ill.)

Nummer 4. (juni 1991)

1. Ten geleide - Gelukwensen L. Candau
- De prinsen van Ossegem
- Voorouderstafel van Koning Boudewijn
- Monumentendag 1991
- Koninklijke belangstelling
- Patrimoniumbehoud
- Verbond voor Heemkunde
Brief van Fr. THIELEMANS
2. Grondwetswijziging en Salische wet V. Capron
3. Focus op de voorouderstafel van Boudewijn I L. Candau
4. Nen ave Lookeneir vertelt E. Leemans
- De Brusselse kermis (ill.)
5. De Koninginnelaan D. Van Kriekinge
- Een petitie
- Verzameling CAPRON
6. Terugblik op een tentoonstelling L. Candau
- St.-Lambertuskerk 17 maart 1991
7. Een Koninklijke trein komt voorbij Laken E. Verstraete
(ill.)
8. Grasduinend in Lakense dokumenten/ J. Dillen
Taalgebruik/Anekdoten
- Over papegaaien-onderwijs


3de JAARGANG (1991-1992).

Nummer 1. (september 1991)

1. Ten geleide - Nog een tentoonstelling L. Candau
- Co-productie met gepensioneerden
- Monumentendag 1991
- LACA en de goede pers
- Geschiedenis van de Sint-
Albaansbergstraat
2. Een schilder met werk in Laken H. Verstraete
(VAN GOOLEN T.)
3. Toponymische bijdrage
- Drie Lakense plaatsnamen verklaard P. Van Nieuwenhuysen
Klein-Zwitserland, Brieslaan, Tivolistraat
4. Grasduinend in Lakense documenten J. Dillen
- Ruzie in het gemeentehuis
- Een nieuwe gemeentesecretaris L. HOUBA
- Doodsprentje, huis L. HOUBA - (ill.)
5. Brief van BOCKSTAEL aan het Hof, 1890 V. Capron
Een dreiging van Leopold II, Troonsafstand
6. Oorsprong en ontwikkeling van Nekkersdal D. Van Kriekinge
(boekje R. PLATTON)
7. Nog gedenktekens en standbeelden J. Dillen
- Biografie van beeldhouwers
DILLENS Juliaan
ill. : beeld van J. DILLENS
borstbeeld van G. BRUGMANN
8. Meer nieuws omtrent onuitgegeven konink- L. Candau
lijke brieven

Nummer 2. (december 1991)

1. Ten geleide - Medewerking Laken L. Candau
retrospectieve tentoonstelling
- Maandelijkse studiebijeenkomsten
- Documentatieprobleem opgelost
- Steunende leden
- Nieuwjaarswensen
2. De herkomst van Emile BOCKSTAEL Leo Lindemans
Noot over de familie LINDEMANS en de auteur J. D.
3. Een pantheon : hoe kwam Leopold II daarbij? V. Capron
- Plan BESME (ill.)
4. De Koninginnelaan, D. Van Kriekinge
- Een vorstelijk advies
5. Beeldhouwwerk en versieringskunst in Laken J. Dillen
- Interludium/over minder bekende beeldhouwers
DE RAED Albert
ill. : Rijksnormaalschool - Heizelstadion
VAN GOOLEN Joseph-Gerard
ill. : abdij Tongerloo - St.-Lambertuskerk
St.-Lambrechts Woluwe
DE KORTE Maurits, GHIJSEN, VAN HAMME Joseph,
VAN HOOF Flor
6. Toponymische bijdrage
Er zit muziek in Lakense straatnamen J. Dillen
-STRAUWEN Pierre
-familie STRAUWEN
-STRAUWEN Auguste
-STRAUWEN Jean
-STRAUWEN Jeanne
ill. : STRAUWEN Pierre
Jules-Emile
borstbeeld op graf (werk SALU II)
7.
Prins Baudouin overleed 100 jaar geleden V. C.
Baudouin - The Queen - Prinses Clementina
(ill.)
8.
De Heer Gustave ABEELS in de kijker L.Candau

Nummer 3. (maart 1992)

1. Ten geleide - LACA heemavond L. Candau
voordracht WIJNANTS
- Voetgangerstunnel onder de
Koninginnelaan
- Academie van het Brussels
dialect
- Geschiedenis van de Sint-
Albaansbergstraat
- Tentoonstelling in het Brussels
stadhuis
- Heemkundige kalender
- Samenwerking met leden
2. op het kerkhof te Laken : V. Capron
een merkwaardig graf, CLAPET-d'EPPINGHOVEN
- Graf nr 309 (ill.)
3. Herinneringen van nen aave Lookeneir E. Leemans
- "La Nutricia" (ill.)
- Kruiwagen (ill.)
- Naschrift J. D.
4. Brief van Koningin Victoria aan Albert I V. C.
5. Beeldhouwwerk en versieringskunst in Laken J. Dillen
- II. Nog gedenktekens en standbeelden
NITSCHOWA Ludwika (ill.)
6. De Koninginnelaan, D. Van Kriekinge en
- Herwaardering van de voetgangerstunnel L. Candau
- ill. : werk van A. CHAMBON
de tunnel
7. Toponymische bijdrage
1830 in Lakense straatnamen P. Van Nieuwenhuysen
- de Wautierstraat
- Niellonstraat (ill. graf)
Interessante artikels/boeken over Laken J. Dillen
8. Nog over de St.- Albaansbergstraat J. Dillen
9. Groot Paleis van de Heizel (ill.)


Nummer 4. (juni 1992)

1. Ten geleide - Hernieuwing lidgeld L. Candau
- Kalender
- Gevelversieringen hersteld
2. Keizerin Charlotte tussen Tervuren en Meise V. Capron
3. Wandeling "Interbellum te Laken" L. Candau
Lakense Haard - (ill.)
4. Even stilstaan bij drie Franse gravures L. Candau
brand kasteel Laken - (ill.)
5. Een schilder met werk in Laken H. Verstraete
muurschilderingen Rijksnormaalschool (ill.)
6. Brief van Albert (I) aan Leopold II
Brief van prinses Clémentine aan haar vader
7. Beelhouwwerk en versieringskunst in Laken J. Dillen
- II. Nog gedenktekens en standbeelden
SALU II Ernest (ill.)
- Overzicht (slot) van hoofdstuk II J. Dillen

4de JAARGANG (1992-1993)

Nummer 1. (september 1992)

1. Ten geleide - Dag funeraire archeologie L. Candau
- Kalender 1993
- Lidgeld
- Steunende leden
- Tekens van leven
2. Keizerin Charlotte tussen Tervuren en Meise V. C.
(deel II)
Kastelen Boechout en Meise (ill.)
3. De garnizoenplaats Laken deel 1 L. Candau
- Van het recente naar het verleden toe
- Plattegronden (ill.)
4. De rolschaatsbaan en de Sunday's club D. Van Kriekinge
- (ill.)
5. Emile BOCKSTAEL door Ernest SALU II
- Correctie en afbeeldingen
6. Toponymische bijdrage 1.
- De Grotstraat P. Van Nieuwenhuysen
- De buurt van de Grotstraat in 1900 J. Dillen
- Afbeelding + plattegronden
Topoponymische bijdrage 2.
- Er zit muziek in Lakense straatnamen J. Dillen
DE MOL Willem (ill.)
7. Een merkwaardige brief van Koningin V. Capron
Marie-Henriette aan GOFFINET
8. Leven met een kanon op je dak E. Christiaens

Nummer 2. (december 1992)

1. Ten geleide - "Le petit Laeken" L. Candau
- Een dag te Laken
- Vandalisme (ill. kerkhof)
- Steunende leden
- Regularisatie lidgeld
2. Herkent U ze nog ? (ill.) D. Van Kriekinge
m.m.v. J. Dillen
3. Over huizen die opschuiven maar tenslotte M. Verheyleweghen
verdwijnen... en andere grensperikelen
- Tussen Jette en Laken
- Meerdere plattegronden
4. De garnizoenplaats Laken deel II L. Candau
- Gidsen, grenadiers en berenmutsen (ill.)
5. Brieven aan Hitler Clio
- (duitstalige brief van Leopold III)
- (franstalige brief van Leopold III)
- (duitstalige brief aan Leopold III)
6. Beeldhouwwerk en versieringskunst in Laken J. Dillen
- Interludium : D'HAVELOOSE Marnix
- (ill.)


Nummer 3. (maart 1993)

1. Ten geleide - Goede golflengte L. Candau
- Monumentenzorg
- Een tijdschrift en kastelen
2. Kunstschilder Albert BOCKSTAEL E. Verstraete
- ill. : "Toren van Babel"
Portret Emile BOCKSTAEL
Brief van R. MAGRITTE
3. I.v.m de nalatenschap van Leopold I V. Capron
4. St. Annadreef, nr 62 - Een mooi verhaal D. Van Kriekinge
Rubens konterfeitte in Laken J. D.
Le Foyer des Orphelins, brief, (ill.)
5. Beeldhouwwerk en versieringskunst in Laken J. Dillen
Aanvullingen : DESMARE Mathieu (ill. Vandervelde)
SALU Ernest
DE SOETE Pierre
Nutricia
6. De burgemeesters van Laken E. Christiaens
- STORY-VAN WAES (ill.)
- DEBY Marc-Julien "
- HERRY Ch. "
- VAN VOLXEM Jules "
- BOCKSTAEL Emile (+ prentbriefkaart)
7. Brief van prinses Stéphanie aan GOFFINET V. Capron
8. Over de min van prinses Clémentine en L. Van Audenhaege
haar kleinzoon - deken
Van deken STOFFIJN, Kloske en Leopold II
9. Ruuze ouver ne vaiver in Looke (ill.) J. Dillen
- Prentbriefkaart en plattegronden
10. Ditjes en datjes
- Melkfabriek Nutricia (ill.) J.D.

Nummer 4. (juni 1993)

1. Ten geleide - Groeten uit Grimbergen
- Laken op de wijze van Chicago
- "Sociale urbanisatie"
- Monumentendag 1993
- LACA (wandelingen)
2. Prinses Stéphanie aan Leopold II V. Capron
3. De garnizoenplaats Laken deel III L. Candau
- Grenadiers te Laken (ill.)
4. De Koninginnelaan, D. Van Kriekinge
- De tunnel (ill.)
5. Herinneringen van nen aave Lookeneir
6. Donderwolken boven de Donderberg Jos Brumagne
7. Beeldhouwwerk en versieringskunst in Laken J. Dillen
- Aanvullingen SALU Ernest
8. Herkent U ze nog ? (ill.) D. Van Kriekinge
9. Ditjes en Datjes (vaiver-ruuze + ill. kaart)
Lakense zusters begraven in Strombeek J. D.
10. Toponymische bijdrage :
Er zit muziek in Lakense straatnamen J. Dillen
- MEDORI (ill.)

5de JAARGANG (1993-1994).

Nummer 1. (september 1993)

1. Ten geleide - zondag 1/8/1993 L. Candau
Zwarte zondag te Laken
Koning Boudewijn I (ill.)
2. De garnizoenplaats Laken deel IV L. Candau
- Het St.-Annakwartier (ill.)
3. Toponymische bijdragen
- Ossegem P. Van Nieuwenhuysen
afbeeldingen en plattegrond
- Literatuur in Lakense straatnamen J. Dillen
Arthur COSYN
- "VAN COPPENOLLE"'s in Lakense straatnamen
François LESNINO
4. Bekende en of beroemde Lakenaars
- Joseph COEN, laatste politiecommissaris
van Laken
Japanse brief / doodsbrief
Interview afgenomen door de redactie
5. Beeldhouwwerk en versieringskunst in Laken J. Dillen
- Gevelversieringen I - bloemen (ill.)
6. Niet verwezenlijkt project van Leopold II V. Capron
7. Aanvullingen - De vaiver-ruuze (ill.) J. Dillen
- De Ernest Salustraat
Een interessante plattegrond van Brussel J. Dillen
en omstreken
8. Ditjes en Datjes - Over het "gemak" J. D.
- Lakense zusters
- Vragen villa DE LOCHT
9. Lidgelden - Kalender

Nummer 2. (december 1993)

1. Ten geleide - Heemkundige kring op bezoek L. Candau
- Monumentendag
- Reuzenpopulier
- Voordracht BRUGGEMAN
- De Heizel in beweging
- Zorg voor een monument
2. Brief van Koningin Victoria aan Leopold II V. Capron
m.b.t. de huwelijksplannen van Prinses
Stéphanie
3. De glansrijke sportieve uren van Laken D. Van Kriekinge
- Basketbalclub "Travail et Loisirs" - T.L.
- (ill.)
4. De garnizoenplaats Laken deel V L. Candau
- Het Sint-Annakwartier
- Plan - ill.
- Akte
- Uittreksel beraadslagingsregister

5. Toponymische bijdrage
- Er zit muziek in Lakense straatnamen J. Dillen
- HEYMANS Jean
- DUYSBURGH (ill.)
- BOLLEN Jan (ill.)
6. Welcome - heemkundige aktiviteiten
7. Beeldhouwwerk en versieringskunst in Laken J. Dillen
- Gevelversieringen II
HAYEN Willem (ill.)
8. Bekende en/of beroemde Lakenaars G. Fisher
- Dokter Gommaire VAN LOOY
9. Bijdrage tot de geschiedenis van A. W. Maurissen
St.-Jans-Molenbeek

Nummer 3- (maart 1994)

1. Ten geleide - Dankwoord L. Candau
- Patrimoniumbehoud (at. SALU)
- Studie over Laken (LEEMANS)
- Discussie gemeentehuis Laken
- Lakense straatnamen/Vrijgevigen
- Geplande heemavonden
2. Voordracht Jef MENNEKENS en Laken (ill.) J. Mennekens jr
3. Een verfoeilijke intrige V. Capron
- Brief van Marie-Henriette aan baron GOFFINET
4. Lakense Folklore E. Leemans
- De witte Madam
5. Ditjes en Datjes - Gala van het Brussels J. Dillen
De Kazjoebereir en de Blinkduus K. Deschouwer
6. Als kadasterarchieven hun bekoorlijkheden L. Candau
onthullen
Extrait des Registres (ill.)
7. Toponymische bijdrage :
- Er zit muziek in Lakense straatnamen J. Dillen
- Aanvullingen : DUYSBURGH
8. Een woordje over de Middeleeuwse tijd H. Verstraete
in Laken (14de eeuw)
9. Overdruk (Iste deel)
Uit Notre comté - Ons graafschap
- Vrijgevigen in Lakense straatnamen J. Dillen
- Joseph Benoit WILLEMSNummer 4. (juni 1994)

1. Ten geleide - Necrologie L. Candau
- Patrimoniumbehoud
Hotel Tivoli
Heizelstadion
Koninginnelaan
Initiatieven LACA
2. Nog een aan Stéphanie gerichte brief (ill.) V. Capron
3. Bekende en/of beroemde Lakenaars H. Verstraete
- De schrijver Theo BOGAERTS (ill.)
4. De garnizoenplaats Laken deel VI L. Candau
- Het Sint-Annakwartier (ill.)
5. De sportieve uren van Laken D. Van Kriekinge
- Basketbalclub "Royal travail et loisirs"
6. Voordracht : de vaart van Willebroek H. Verstraete
door A. WOUTERS
7. Onleesbare lettertekens L. Candau
(vertaling van Japanse brief politie-
commissaris J. COEN)
8. Vraagbaak L. Candau
9. Beeldhouwwerk en versieringskunst in Laken J. Dillen
- Aanvulling DE SOETE Pierre (ill.)
- Interludium : GYSEN Ferdinand (ill.)
10. Overdruk (2de deel)
Uit Notre comté - Ons graafschap
Vrijgevigen in Lakense straatnamen J. Dillen
- de CIPLET
- Antoinette VAN GULICK
- Gustave DEMANET en anderen
ANALYTISCHE TABEL

GESCHIEDENISEen werk over de St.-Annadreef J. Dillen juni 90
Napoleon en Laken L. Candau sept 90
Napoleon, eigenaar van het paleis M. Verwilghen sept 90
van Laken
Een werk over de Japanse toren J. Dillen sept 90
Haast 150 jaar Ursulinen te Laken E. Christiaens dec 90
Koninginnelaan, Oorsprong J. Dillen maart 91
Ets Louise-Marie
Een petitie D. Van Kriekinge juni 91
Een vorstelijk advies " dec 91
Voetgangerstunnel D. Van Kriekinge maart 92
en L. Candau
De tunnel D. Van Kriekinge juni 93
Een Koninklijke trein komt voorbij H. Verstraete juni 91
Laken
Geschiedenis van de St.-Albaansberg L. Candau sept 91
Een schilder met werk in Laken H. Verstraete sept 91
Platton. Oorsprong Nekkersdal D. Van Kriekinge sept 91
"La Nutricia", E. Leemans J. Dillen maart 92
Coomans. Groot Paleis Heizel " maart 92
Nog over de St.-Albaansbergstraat " maart 92
Bouwcomplexen uit het Interbellum L. Candau juni 92
Drie Franse gravures over Laken " juni 92
Een schilder met werk in Laken H. Verstraete juni 92
Capron. Le petit Laeken. L. Candau dec 92
Donderberg
Over huizen die opschuiven... M. Verheyleweghen dec 92
De garnizoenplaats Laken. L. Candau sept 92
Historiek I
Gidsen... II dec 92
Grenadiers III juni 93
St.-Annakwartier IV sept 93
St.-Annakwartier V dec 93
St.-Annakwartier VI juni 94
Leven met een kanon op je dak E. Christiaens sept 92
In "Ten geleide": van Ypersele. L. Candau maart 93
Van St.-Cloud naar Laken
Sint-Annadreef, 62, (Foyer des D. Van Kriekinge maart 93
Orphelins)
P.P. Rubens conterfeitte in Laken J. Dillen maart 93
Overlijden van Koning Boudewijn I L. Candau sept 93
Maurissen : Geschiedenis Sint- dec 93
Jans-Molenbeek
Leemans : VAN VOLXEM, bourgmestre L. Candau maart 94
de Laeken.
Over kadasterarchieven L. Candau maart 94
Een woordje over de 14de eeuw E. Verstraete maart 94
De vaart van Willebroek (voordracht) A. Wouters juni 94


KONINKLIJK HOF.Een brief van Koning Leopold I aan V. Capron sept 89
Louise-Marie
Uit de collectie Capron (HOUBA aan dec 89
GOFFINET)
Een brief van Koning Leopold I aan L. Candau maart 90
Louise-Marie
Kanttekeningen brief Leopold II J. Dillen juni 90
Was Leopold II vlaamsgezind ? " sept 90
Over de laatste dagen en uren van V. Capron dec 90
Leopold I
Twijfel en spijt van Leopold I J. Dillen maart 91
Twijfel en spijt van Leopold I V. Capron maart 91
Grondwetswijziging en Salische wet " juni 91
Focus op voorouderstafel van L. Candau juni 91
Boudewijn I
Brief van Burgemeester BOCKSTAEL V. Capron sept 91
aan het Hof
Een dreiging van Leopold Il " sept 91
Over onuitgegeven koninklijke brieven L. Candau sept 91
Een Pantheon ? plan Leopold II V. Capron dec 91
Prins Baudouin overleed 100 jaar " dec 91
geleden
Brief van Koningin Victoria aan " maart 92
Prins Albert
Keizerin Charlotte tussen Tervuren " juni 92
en Meise
Idem - deel II " sept 92
Brief van Prins Albert aan Leopold II " juni 92
Laatste brief van Clémentine aan " juni 92
Leopold II
Brief van Koningin Marie-Henriette " sept 92
aan GOFFINET
Brieven aan Hitler Clio dec 92
Nalatenschap van Leopold I (1868) V. Capron maart 93
Brief van Prinses Stéphanie " maart 93
aan GOFFINET
Brief van Prinses Stéphanie " juni 93
aan Leopold II
Een niet verwezenlijkt project " sept 93
van Leopold II
Brief van Koningin Victoria " dec 93
aan Leopold II
Een verfoeilijke intrige (Charlotte) " maart 94
Nog een aan Stéphanie gerichte brief " juni 94VERENIGINGSLEVEN.Rolschaatsen en de Sunday's Club D. Van Kriekinge sept 92
Glansrijke sportieve uren van Laken " dec 93
Glansrijke sportieve uren van Laken " juni 94
Les bataillons harmoniques J. Dillen dec 93

 


BEELDHOUWWERK en VERSIERINGSKUNST
IN LAKEN.1. Inleiding. Monumentale werken J. Dillen sept 89
Monument Leopold I,
Monument-van de Arbeid,
Fontein de Brouckère,
Fontein van Neptunus,
Monument i.v.m. Kanaal
2. Beknopte biografieën van beeldhouwers " dec 89
Monument Leopold I
GEEFS Willem, BRUNIN Charles,
DECKERS Jan, Frans, DESENFANS
Albert Constant, FASSIN Adolphe,
Ferdinand, HOUTSTONT Georges,
ICKERY Henri, VAN DER STAPPEN
(Pierre) Charles, VAN RASBOURGH
Antoine, VINCOTTE Thomas
- Plaats beelden aan het stadhuis " dec 89
van Brussel
3. Beknopte biografieën van beeldhouwers " maart 90
vervolg
MEUNIER Contantin (Arbeid),
FIERS Edouard en D'UNION Pierre
(beiden de Brouckère)
VAN BOLOGNA Jan (Neptunus)
DE WEVER Auguste (Kanaal Monument)
4. Nog gedenktekens en standbeelden " juni 90
Monumenten van Koningin Astrid,
BOCKSTAEL Emile, BRUGMANN Georges,
COPERNICUS Nicolaus, FOCH Fernand,
Oorlogsgedentekens : Franse Onbekende
Soldaat, Lakense Oorlogshelden,
Atheneum TRICOT.
5. Nog gedenktekens en standbeelden " sept 90
BOEDTS Jean (Koningin Astrid)
6. Idem. Biografie van beeldhouwers " dec 90
DEBONNAIRES Fernand (Monument Adolphe
MAX), DESMARE Mathieu (Monumenten
van de Franse Onbekende Soldaat en
van de Lakense Gesneuvelden)
7. Idem. Biografie van beeldhouwers " maart 91
DE SOETE Pierre (Monument Fernand FOCH)
8. Idem. Biografie van beeldhouwers " sept 91
DILLENS Juliaan (Monument BRUGMANN)
9. Over minder bekende beeldhouwers " dec 91
DE RAED Albert (zijgevel paleis 10
van de Tentoonstellingsgebouwen),
VAN GOOLEN Joseph-Gérard (De
Wetenschap aan het Groot Tentoon-
stellingsgebouw)
10. Nog gedenktekens en standbeelden " maart 92
NITSCHOWA Ludwika (COPERNICUS)
11. Idem. Biografie van beeldhouwers " juni 92
SALU III Ernest (Emile BOCKSTAEL)
12. Interludium. J. Dillen dec 92
Werk van D'HAVELOOSE Marnix
13. Aanvullingen beeldhouwwerken " maart 93
DESMARE Mathieu, SALU Ernest,
DE SOETE Pierre
14. Aanvullingen beeldhouwwerken " juni 93
SALU Ernest
15. Gevelversieringen I : bloemen " sept 93
16. Gevelversieringen II : W. HAYEN " dec 93
17. Aanvullingen beeldhouwwerken " juni 94
DE SOETE Pierre
18. Interludium. " juni 94
GYSEN Ferdinand
Ten geleide : Monumentenzorg L. Candau maart 93TOPONIEMEN.Lakense plaatsnamen P.Van Nieuwenhuysen dec 89
Laken en Heizel
De Schapenweg, " maart 90
alias Romeinse steenweg.
Dynastieke plaatsnamen " juni 90
Lakense straatnamen, SOBIESKI/MASARYK " sept 90
De Donderberg " dec 90
Latinisering en hagiografische steunen " maart 91
Drie Lakense plaatsnamen verklaard " sept 91
Er zit muziek in Lakense straatnamen J. Dillen dec 91
- familie STRAUWEN
Idem - DE MOL Willem sept 92
Idem - MEDORI juni 93
Idem - DUYSBURGH Joseph dec 93
1830 in twee Lakense straatnamen P.Van Nieuwenhuysen maart 92
De Grotstraat " sept 92
De buurt van de Grotstraat in 1900 J. Dillen sept 92
Ossegem, Arthur COSYN, F. LESNINO " sept 93
Vrijgevigen in Lakense straatnamen "
- (deel 1) Joseph, Benoit WILLEMS maart 94
- (deel II) DE CIPLET, Antoinette juni 94
VAN GULICK, Gustave
DEMANET en anderen


FAMILIEKUNDEBrussel, op het einde van de D. Van Kriekinge sept 89
18e eeuw
De Lakense drieling E. Christiaens maart 90
De herkomst van Emile BOCKSTAEL L. Lindemans dec 91
Noot over de familie LINDEMANS J. Dillen dec 91
Kerkhof Laken : V. Capron maart 92
graf CLARET-d'EPPINGHOVEN
Kunstschilder Albert BOCKSTAEL E. Verstraete maart 93FOLKLORE.Van STREUVELS naar VESPASIANUS J. Dillen juni 90
Latrina publica Lacae ... L. Candau sept 90
locus sordidus
Reclamespot urinoir Brussel " dec 90
Lakense folklore : E. Leemans maart 94
De witte Madam

DIALEKT.


Nen aave Lookeneir vertelt E. Leemans juni 91
Herinneringen over "La Nutricia" " maart 92
Herinneringen van nen aave Lookeneir " juni 93
Lakense folklore : " maart 94
Gala van het Brussels J. Dillen maart 94

LIEDEREN EN GEDICHTENMijn 20-jarig verblijf te Laken K. Bogaerd juni 90
Lied over Laken P. Van Remoortere sept 90
..... Zwarte Zondag te Laken L. Candau sept 93
De Kazjoebereir en de blinkduus K. Deschouwer maart 94


LAKENSE INWONERS.Karel BOGAERD en Laken H. Verstraete maart 90
LACA signaaltjes L. Candau dec 90
Lakense volksfiguren. J. VAN CUTSEM
Gustave ABEELS in de kijker dec 91
Herkent U ze nog ? oude foto's. D. Van Kriekinge dec 92
Herkent U ze nog ? oude foto's. " juni 93
St.- Annadreef, 62, " maart 93
(wees R. DEMANGELAERE)
De burgemeesters van Laken E. Christiaens maart 93
Van deken STOFFIJN, Kloske en L.Van Audenhaege maart 93
Leopold II
Lakense zusters begraven in Strombeek J. Dillen juni 93
Lakense zusters (erratum SOENS) " sept 93
Bekende Lakenaars : Joseph COEN " sept 93
Vertaling Japanse brief L. Candau juni 94
Joseph COEN
Bekende Lakenaars G. Fischer dec 93
Dokter G. VAN LOOY,
Jef MENNEKENS en Laken J. Mennekens jr. maart 94
Bekende Lakenaars : Theo BOGAERTS E. Verstraete juni 94GRASDUINEND IN LAKENSE DOCUMENTEN

Taalgebruik/Anekdoten.Over bibliotheken in N.-O.-Heembeek J. Dillen maart 91
Over papegaaien-onderwijs in Laken " juni 91
Ruzie in het gemeentehuis. Louis HOUBA "
sept 91
Ruuze ouver ne vaiver in Looke " maart 93
Ruuze ouver ne vaiver in Looke.Reactie " juni 93
De vaiver-ruuze " sept 93
(aanvullingen - Duitse kaart 1917)

 


ACTUELE URBANISATIEPLANNEN/LANDSCHAPPENDonderwolken boven de Donderberg J. Brumagne juni 93
In "Ten geleide" L. Candau
- Klassering populier " dec 93
"Ennekensvijver"
- Renovatie Heizelstadion " dec 93
- Petitie tegen "Sport City" " dec 93
- Monument van de Arbeid " dec 93
- Het gemeentehuis van Laken " maart 94
- Het atelier SALU " maart 94
- Hotel Tivoli - geen uitbreiding " juni 94
- Koninginnelaan " juni 94DE VERENIGING "LACA"/ACTIVITEITEN.Ten Geleide in elke aflevering L. Candau
Open monumentendag 1990 maart 90
Tentoonstelling K. BOGAERD en Rijksnormaalschool-Laken juni 90
4 wandelingen juni 90

Ereleden sept 90
Wandelingen sept 90
Activiteiten dec 90
Tentoonstelling Leopold I in brieven en documenten dec 90
Open monumentendag 1991 maart 91
Tentoonstelling "Industrieel en commercieel Laken" maart 91
LACA verjaarde (27-12-90). Voordracht dr. J. VERBESSELT maart 91
Medewerking St.-Lambertus-Heizel tentoonstelling juni 91

Open monumentendag 1991 sept 91
Co-produktie Seniorenclub sept 91
Medewerking "De Laeken à Bruxelles ... un pas de deux" dec 91
Inrichting studiebijeenkomsten dee 91
LACA-heemavond (27-12-91). Voordracht dhr WIJNANTS maart 92
Heemkundige kalender maart 92
Op wandel langsheen Interbellum-bouw Laken juni 92

Dag Verbond voor Heemkunde 1992. Funeraire archeologie dec 92
Gedonder rond "Sociale urbanisatie" te Laken juni 93
Open Monumentendag 1993 juni 93
Wandeling comité 1000 jaar Meerbeek - LACA (22/8/93) juni 93
Wandeling Libertijnse Roos - LACA (26/9/93) juni 93

Heemkundige kalender (1994) sept 93
LACA-heemavond (29-10-93). Voordracht dhr BRUGGEMAN dec 93
LACA-heemavond (26-11-93). Voordracht dhr MENNEKENS maart 94
LACA-heemavond (25-02-94). Voordracht dhr A. WOUTERS juni 94

 


TABEL PER AUTEURBOGAERD Karel.

Gedicht : Mijn 20 jarig verblijf juni 1990

BRUMAGNE Jos.

Donderwolken boven de Donderberg juni 1993

CANDAU Leon.

Ten geleide maart 1990
Brief van Leopold I aan Louise-Marie maart 1990
Eerste-geschiedkundige en heemkundige juni 1990
tentoonstelling - K. BOGAERD
Latrina Publica Lacae ... Locus sordidus sept 1990
Ten geleide - Aktiviteiten dec 1990
- Waarderingen
- Paardekracht
- Bibliotheek
- Hulde
- Wensen
Leopold I in brieven en documenten dec 1990
- Terugblik op de tentoonstelling
Lakense volksfiguren dec 1990
- J. VAN CUTSEM
LACA signaaltjes dec 1990
Ten geleide - Koninklijke belangstelling maart 1991
- Steunende leden
- Over een blauwe Heizelse vlinder
- Monumentendag 1991
- Echo's van leden
- Laca woordverklaring
- Bewaring patrimonium
- Historische tentoonstelling
- Rechtzetting
- Brief van G. JACQUES
LACA verjaarde (voordracht J. VERBESSELT 27112/90) maart 1991
Ten geleide - Gelukwensen juni 1991
- De prinsen van Ossegem
- Voorouderstafel van Koning Boudewijn 
- Monumentendag 1991
- Koninklijke belangstelling
- Patrimoniumbehoud
- Verbond voor Heemkunde
Focus op de voorouderstafel van Boudewijn I juni 1992
Terugblik op een tentoonstelling juni 1991
- St.-Lambertuskerk 17 maart 1991
Ten geleide - Nog een tentoonstelling sept 1991
- Co-productie met gepensioneerden
- Monumentendag 1991
- LACA en de goede pers
- Geschiedenis van de St.-Albaansbergstraat
Meer nieuws omtrent onuitgegeven koninklijke brieven sept 1991
Ten geleide - Medewerking Laken dec 1991
retrospectieve tentoonstelling
- Maandelijkse studiebijeenkomsten
- Documentatieprobleem opgelost
- Steunende leden
- Nieuwjaarswensen
De heer Gustave ABEELS in de kijker dec 1991
Ten geleide - LACA heemavond : voordracht WIJNANTS maart 1992
- Voetgangerstunnel onder de
Koninginnelaan
- Academie van het Brussels dialect
- Geschiedenis van de St.-Albaansberg-
straat
- Tentoonstelling in het Brussels
stadhuis
- Heemkundige kalender
- Samenwerking met leden
De Koninginnelaan, maart 1992
herwaardering van de voetgangerstunnel
Ten geleide - Hernieuwing lidgeld juni 1992
- Kalender
- Gevelversieringen hersteld
Wandeling "Interbellum te Laken" juni 1992
Even stilstaan bij drie Franse gravures juni 1992
Ten geleide - Dag funeraire archeologie sept 1992
- Kalender 1993
- Lidgeld
- Steunende leden
- Tekens van leven
De garnizoenplaats Laken (deel I) sept 1992
- Van het recente naar het verleden toe
(ill. plattegronden)
Ten geleide - "Le petit Laeken" dec 1992
- Een dag te Laken
- Vandalisme (ill. kerkhof)
- Steunende leden
- Regularisatie lidgeld
De garnizoenplaats Laken (deel II) dec 1992
- Gidsen, grenadiers en beremutsen (ill.)
Ten geleide - Goede golflengte maart 1993
- Monumentenzorg
- Een tijdschrift en kastelen
Ten geleide - Groeten uit Grimbergen juni 1993
- Laken op de wijze van Chicago
- "Sociale urbanisatie"
- Monumentendag 1993
- LACA (wandelingen)
De garnizoenplaats Laken (deel III) juni 1993
- Grenadiers te Laken, (ill.)
Ten geleide - Zondag 1/8/1993 sept 1993
Zwarte zondag te Laken
Koning Boudewijn I (ill.)
De garnizoenplaats Laken (deel IV) sept 1993
- Het St.-Annakwartier (ill.)

Ten geleide - Heemkundige kring op bezoek dec 1993
- Monumentendag
- Reuzenpopulier
- Voordracht BRUGGEMAN
- De Heizel in beweging
- Zorg voor een monument
De garnizoenplaats Laken (deel V) dec 1993
- Het St.-Annakwartier
(plan, foto, akte, uittreksel beraadslagingsregister)
Ten geleide - Dankwoord maart 1994
- Patrimoniumbehoud (at. SALU)
- Studie over Laken (LEEMANS)
- Discussie gemeentehuis Laken
- Lakense straatnamen/Vrijgevigen
- Geplande heemavonden
Als kadasterarchieven hun bekoorlijkheden maart 1994
onthullen (ill.)
Ten geleide - Necrologie juni 1994
- Patrimoniumbehoud
Hotel Tivoli, Heizelstadion,
Koninginnelaan, Initiatieven Laca
De garnizoenplaats Laken (deel VI) juni 1994
- Het St.-Annakwartier (ill.)
Onleesbare lettertekens juni 1994
(vertaling van Japanse brief politie-commissaris
J. COEN)
Vraagbaak

CAPRON Victor.

(Alle documenten komen uit de verzameling CAPRON).
Notitie van Koningin Marie-Henriette over dec 1990
de laatste dagen en uren van Leopold I
Twijfel en spijt van Leopold I maart 1991
Grondwetswijziging en Salische wet juni 1991
Brief van Burgemeester BOCKSTAEL aan het Hof sept 1991
Een dreiging van Leopold II : Troonsafstand dec 1991
Een pantheon : hoe kwam Leopold II daarbij ? dec 1991
plan BESME
Prins Baudouin overleed 100 jaar geleden dec 1991
Op het kerkhof te Laken : maart 1992
een merkwaardig graf, nr 309
CLARET en d'EPPINGHOVEN (ill.)
Brief van Koningin Victoria aan Albert (I) maart 1992
Keizerin Charlotte tussen Tervuren en Meise juni 1992
Keizerin Charlotte tussen Tervuren en Meise sept 1992
(deel II - ill.)
Een merkwaardige brief van Koningin Marie-Henriette sept 1992
aan GOFFINET
I.v.m. de nalatenschap van Leopold I maart 1993
Brief van prinses Stéphanie aan GOFFINET maart 1993
Prinses Stéphanie aan Leopold II juni 1993
Een niet verwezenlijkt project van Leopold Il sept 1993
Brief van Koningin Victoria aan Leopold II dec 1993
m.b.t. de huwelijksplannen van Prinses Stéphanie
Een verfoeilijke intrige : Brief van Marie- maart 1994
Henriette aan baron GOFFINET
Nog een aan Stéphanie gerichte brief juni 1994


CHRISTIAENS Erie.

De Lakense drieling (ill.) maart 1990
Lakense volksfiguren dec 1990
- "Les grosses têtes de Laeken" (ill.)
Haast 150 jaar Ursulinen te Laken dec 1990
- Bibliografie
- Iconografie
- ill.
Leven met een kanon op je dak sept 1992
De burgemeesters van Laken maart 1993
- STORY-VAN WAES
- DEBY Marc-Julien
- HERRY Ch.
- VAN VOLXEM Jules
- BOCKSTAEL Emile (ill.)

CLIO.

Brieven aan Hitler dec 1992
- duitstalige brief van Leopold III
- franstalige brief van Leopold III
- duitstalige brief aan Leopold III

DESCHOUWER Kris.

De Kazjoebereir en de Blinkduus maart 1994

DILLEN Joris.

Beeldhouwwerk en versieringskunst in Laken sept 1989
Inleiding
I. Monumentale werken
a) monument Leopold I
monument van de Arbeid
fontein de Brouckère
fontein met Neptunus
monument i.v.m. Kanaal
I. Monumentale werken - Monument van Leopold I dec 1989
b) beknopte biografieën
BRUNIN Charles
DECKERS Jan Frans
DESENFANS Albert Constant
FASSIN Adolphe Ferdinand
GEEFS Willem
HOUTSHONT Georges
PICKERY Henry
VAN DER LINDEN Gerard
VAN DER STAPPEN Pierre Charles
VAN RASBOURG Antoine
VINCOTTE Thomas
Plaats van de beelden aan het stadhuis van Brussel maart 1990
Beeldhouwwerk en versieringskunst in Laken maart 1990
I. Monumentale werken
b) beknopte biografieën (vervolg)
DE WEVER Auguste (Kanaalmonument)
D'UNION Pierre (fontein de Brouckère)
FIERS Edouard (fontein de Brouckère)
VAN BOLOGNA Jan (Neptunus)
MEUNIER Constantin (monument van de Arbeid)
Van STREUVELS naar VESPASIANUS juni 1990
ill. toiletten St.-Lambertusplein
Tielemansstraat
Strijderssquare
Een werk over de St.-Annadreef (ill.) juni 1990
Kanttekeningen van een brief van Leopold I juni 1990
aan GOFFINET
Beeldhouwwerk en versieringskunst in Laken juni 1990
II. Nog gedenktekens en standbeelden
BOEDTS en BONDUELLE Koningin Astrid
SALU II en J. ROMBOUT E. BOCKSTAEL
J. DILLENS G. BRUGMANN
L. NITSCHOWA COPERNICUS
P. DE SOETE F. FOCH
F. DEBONNAIRES en A.BERNARD A. MAX
Oorlogsgedenktekens
M. DESMARE Franse Onbekende Soldaat
M. DESMARE Monument voor Lakense Oorlogshelden,
E. SALU Gedenkplaat voor de gesneuvelden
van het atheneum A. TRICOT
Was Leopold II vlaamsgezind ? sept 1990
Een origineel werk over de Japanse toren sept 1990
Beeldhouwwerk en versieringskunst in Laken sept 1990
II. Nog gedenktekens en standbeelden
BOEDTS Jean (ill.)
Beeldhouwwerk en versieringskunst in Laken dec 1990
II. Nog gedenktekens en standbeelden
F. DEBONNAIRES (ill. zelfportret)
M. DESMARE (ill. de Smet de Naeyerlaan 585)
Twijfel en spijt van Leopold I maart 1991
De Koninginnelaan, een aanleg met hindernissen maart 1991
- Oorsprong
- Over een gravure van de koningin
- De kunstenaars van een ets
- Ets van Louise d'Orléans
Grasduinend in Lakense dokumenten maart 1991
- over bibliotheken in Neder-over-Heembeek
en Laken
Beeldhouwwerk en versieringskunst in Laken maart 1191
Il. Nog gedenktekens en standbeelden
P. DE SOETE
Monument Luchtleger (ill.)
Grasduinend in Lakense dokumenten juni 1991
- Over papegaaien-onderwijs
Grasduinend in Lakense documenten sept 1991
- Ruzie in het gemeentehuis
Een nieuwe gemeentesecretaris L. HOUBA
doodsprentje, huis L. HOUBA (ill.)
Beeldhouwwerk en versieringskunst in Laken sept 1991
II. Nog gedenktekens en standbeelden
-biografie van beeldhouwers
J. DILLENS
Noot over de familie LINDEMANS en de auteur dec 1991


Beeldhouwwerk en versieringskunst in Laken dec 1991
- Interludium/over minder bekende beeldhouwers
DE RAED Albert
- Rijksnormaalschool (ill.)
Heizelstadion
VAN GOOLEN Joseph-Gérard
- Abdij Tongerloo (ill.)
St.-Lambertuskerk (St.-Lambrechts-Woluwe)
DE KORTE Maurits
GHIJSEN
VAN HAMME Joseph
VAN HOOF Flor
Toponymische bijdrage dec 1991
- Er zit muziek in Lakense straatnamen
STRAUWEN Pierre
familie STRAUWEN
STRAUWEN Auguste
STRAUWEN Jean
STRAUWEN Jeanne
- Pierre, Jules-Emile, borstbeeld (ill.)
- Werk SALU Ernest II
Beeldhouwwerk en versieringskunst in Laken maart 1992
II. Nog gedenktekens en standbeelden
NITSCHOWA Ludwika (ill.)
Interessante artikels/boeken over Laken maart 1992
Nog over de St.-Albaansbergstraat maart 1992
- Groot Paleis van de Heizel (ill.)
Beeldhouwwerk en versieringskunst in Laken juni 1992
Il. Nog gedenktekens en standbeelden
SALU Ernest II
Overzicht (slot) van hoofdstuk II juni 1992
Toponymische bijdrage : sept 1992
- De buurt van de Grotstraat in 1900 (ill.)
Toponymische bijdrage : sept 1992
- Er zit muziek in Lakense straatnamen
Willem DE MOL (ill.)
Beeldhouwwerk en versieringskunst in Laken dec 1992
- Interludium : Marnix D'HAVELOOSE (ill.)
RUBENS konterfeitte in Laken maart 1993
Le Foyer des Orphelins, brief, (ill.) maart 1993
Beeldhouwwerk en versieringskunst in Laken maart 1993
Aanvullingen : DESMARE Mathieu
SALU Ernest
DE SOETE Pierre
Ruuze ouver ne vaiver in Looke maart 1993
- Afbeeldingen van prentbriefkaart en plattegronden
Ditjes en datjes maart 1993
- Afbeelding melkfabriek Nutricia
Beeldhouwwerk en versieringskunst in Laken juni 1993
Aanvullingen : SALU Ernest
Lakense zusters begraven in Strombeek juni 1993
Toponymische bijdrage : juni 1993
- Er zit muziek in Lakense straatnamen
MEDORI (ill.)
Toponymische bijdrage sept 1993
- Literatuur in Lakense straatnamen
COSYN Arthur
- "VAN COPPENOLLE"'s in Lakense straatnamen :
LESNINO François
Beeldhouwwerk en versieringskunst in Laken sept 1993
- Gevelversieringen I - Bloemen (ill.)
Aanvullingen : De vaiver ruuze (ill.) sept 1993
Een interessante plattegrond van Brussel sept 1993
en omstreken
Ditjes en datjes : - over het "gemak" sept 1993
- Lakense zusters
- Vragen villa DE LOCHT
Toponymische bijdrage : dec 1993
- Er zit muziek in Lakense straatnamen
HEYMANS Jean
DUYSBURGH (ill.)
BOLLEN Jan (ill.)
Beeldhouwwerk en versieringskunst in Laken dec 1993
- Gevelversieringen II - HAYEN Willem (ill.)
Ditjes en Datjes : Gala van het Brussels maart 1994
Toponymische bijdrage : maart 1994
- Er zit muziek in Lakense straatnamen
Aanvullingen : DUYSBURGH
Overdruk (deel I) uit "Notre Comté-Ons Graafschap" maart 1994
- Vrijgevigen in Lakense straatnamen
Joseph Benoit WILLEMS
Beeldhouwwerk en versieringskunst in Laken juni 1994
- Aanvullingen DE SOETE Pierre (ill.)
- Interludium GYSEN Ferdinand
Overdruk (deel II) uit "Notre Comté-Ons Graafschap" juni 1994
- Vrijgevigen in Lakense straatnamen (vervolg)
DE CIPLET
Antoinette VAN GULICK
Gustave DEMANET en anderen

FISHER Gustave.

Bekende en/of beroemde Lakenaars dec 1993
- Dokter Gommaire VAN LOOY (vert. art.)

LACA.

Een brief van Koning Leopold I sept 1989
Brief van L. HOUBA aan GOFFINET dec 1989

LEEMANS Emile.

Nen aave Lookeneir vertelt (ill.) juni 1991
Herinneringen van nen aave Lookeneir (ill.) maart 1992
- La Nutricia (ill.)
Lakense folklore maart 1994
- De Witte Madam

LINDEMANS Leo

De herkomst van BOCKSTAEL Emile dec 1991

MARVEL Lou.

Lied over Laken sept 1990
- Muziek


MENNEKENS Jef jr.

Voordracht : Jef MENNEKENS en Laken maart 1994

VAN AUDENHAEGE L.

Over de min van prinses Clémentine en haar maart 1993
kleinzoon-deken
Van deken Stoffijn, Kloske en Leopold II

VAN KRIEKINGE Daniel.

Brussel op het einde van de 18e eeuw sept 1989
De Koninginnelaan, juni 1991
- Een petitie
Oorsprong en ontwikkeling van Nekkersdal sept 1991
(boekje PLATTON).
De Koninqinni@laan, dec 1991
- Een vorstelijk advies
De Koninginnelaan, maart 1992
- Herwaardering van de voetgangerstunnel
- A. CHAMBON (tunnel)
De rolschaatsbaan en de Sunday's club (ill.) sept 1992
- Brief
Herkent U ze nog ? (m.m.v. J. DILLEN) (ill.) dec 1992
St.-Annadreef, 62 - Een mooi verhaal maart 1993
De Koninginnelaan, juni 1993
- De tunnel (ill.)
De glansrijke sportieve uren van Laken dec 1993
- Basketbalclub "Travail et Loisirs"-T.L. (ill.)
De sportieve uren van Laken juni 1994
- Basketbalclub "Royal Travail et Loisirs"

VAN NIEUWENHUYSEN Pierre.

Lakense plaatsnamen : dec 1989
- Laken en de Heizel
Toponymische bijdrage : maart 1990
- De Schapenweg alias Romeinsesteenweg
Toponymische bijdrage : juni 1990
- Dynastieke plaatsnamen
Toponymische bijdrage : sept 1990
- SOBIESKI en MASARYK in Lakense straatnamen
Toponymische bijdrage : dec 1990
- De Donderberg + plattegrond
Toponymische bijdrage : maart 1991
- Latinisering en hagiografische steunen
Toponymische bijdrage : sept 1991
- Drie Lakense plaatsnamen verklaard
Klein-Zwitserland, Brieslaan, Tivolistraat
Toponymische bijdrage : maart 1992
- 1830 in Lakense straatnamen
de Wautierstraat
Niellonstraat (ill. graf NIELLON)
Toponymische bijdrage sept 1992
- De Grotstraat
- Afbeelding/plattegronden


Toponymische bijdrage sept 1993
- Ossegem
- Afbeeldingen/plattegronden

VERHEYLEWEGEEN Marcel.

Over huizen die opschuiven maar tenslotte dec 1992
verdwijnen... en andere grensperikelen tussen
Jette en Laken
(ill. plattegronden)

VERSTRAETE Hildegarde.

Karel BOGAERD en Laken maart 1990
Een koninklijke trein komt voorbij Laken (ill.) juni 1991
Een schilder met werk in Laken (VAN GOOLEN T.) sept 1991
Een schilder met werk in Laken juni 1992
- ill. : muurschilderingen Rijksnormaalschool
Kunstschilder BOCKSTAEL Albert (ill.) maart 1993
- Toren van Babel
Portret BOCKSTAEL Emile
Brief van R. MAGRITTE
Een woordje over de Middeleeuwse Tijd in Laken maart 1994
(14de eeuw)
Bekende en/of beroemde Lakenaars juni 1994
- De schrijver BOGAERTS Theo (ill.)
Voordracht door WOUTERS A. : juni 1994
"De vaart van Willebroek"

VERWILGHEN Michel.

Hoe Napoleon eigenaar werd van het paleis sept 1990
en van de Zonnetempel

CHRONOLOGISCHE TABEL6de JAARGANG (1994 -1995)


Nummer 1. September 1994

1. Ten Geleide L. Candau
2. Baron von Eppinghoven bezoekt Laken V. Capron
3. Conferentie omrent de inhoud van het
Stadsarchief van Brussel L. Candau
4. Omtrent het kortstondig bestaan van een gebouw
gelegen aan de Dikkelindelaan op de Heizel D. Van Kriekinge
5. De Garnizoenplaats Laken
Het Sint-Annakwartier VII L. Candau
6. Grote Stad Simon Vestdijk
7. Ditjes en Datjes J. Dillen
- Beelden aan de voorgevel van het Heizelstadion
- Laken was New York vóór
- Vraagbaak
8. Overdruk uit Liber Amicorum
Prof. Dr. Em. Robert Van Passen
Koninklijke Bomen in Laken P. Van Nieuwenhuysen

Nummer 2. December 1994

1. Ten Geleide L. Candau
2. Een dramatische brief van Arcadie Claret V. Capron
3. Het station van Laken in de LACA-kalender H. Verstraete
4. De bioscoopzalen van Laken D. Van Kriekinge
(vertaling en bewerking) L. Candau
5. Een Duitse auteur citeerde Lakense graven H. Verstraete
6. Over Brabantse eeuwelingen H. Verstraete
7. Interview met een echte Lakenaar, de heer Coen L. Candau
8. Beroemde en/of bekende Lakenaars J. Dillen
De glasraamkunstenaar Jean Slagmuylder
9. Beeldhouwwerk en versieringskunst in Laken J. Dillen
Gevelversieringen III :
Er zitten vogels aan Lakense gevels

Bijlage (illustraties Jean Slagmuylder)

Nummer 3. maart 1995

1. Ten Geleide L. Candau
2. Van een plan om de Sint-Annakapel te verplaatsen V Capron
3. Bekende en/of beroemde Lakenaars J. Dillen
Prof. Em. Dr. Jan Lindemans gelauwerd
4. Een Lakense "Love Story" D.Van Kriekinge
en L. Candau
5. 75 jaar geleden overleed Emile Bockstael L. Candau
6. Verslag heemavond 9 december 1994 L. Candau
7. Nieuwe rubriek : Lookese gedichtjes, floskes en vertelselkes
- De Stose van Loke L. Candau
- op den tram 1 6. Naig kontente mense J. Dillen
8. Ditjes en Datjes J. Dillen
9. Aanvullingen : J. Dillen
1) Beroemde en/of bekende Lakenaars
Jean Slagmuylder
2) Beeldhouwkunst in Laken : Pierre De Soete
3) Het station van Laken
4) Over Brabantse Eeuwelingen
10. Beelden aan de voorgevel van het
Grote Eeuwfeest "paleis" J. Dillen

Nummer 4. Juni 1995

1. Ten Geleide L. Candau
2. Een kasteel zonder funderingen V Capron
3. 75 jaar Rijksnormaalschool in Laken H. Verstraete
4. Over het Hoger Instituut voor Landbouwhuiskunde G. Vanden Bussche
en D.Van Kriekinge
5. Hulde aan een Lakense oorlogspiloot Jean Offenberg M. Artiges en LACA
6. Beeldhouwwerk en versieringskunst in Laken III J. Dillen
Gevelversieringen : Kariatiden en Atlanten
7. Bekende en/of beroemde Lakenaars G. Vanden Bussche
De graveur, schilder en tekenaar Jean De Bast

7 de JAARGANG (1995 - 1996)

Nummer 1. September 1995

1. Ten Geleide L. Candau
2. Herkent U ze nog L. Candau
3. Ditjes en Datjes J. Dillen
- Beelden aan de voorgevel van het Heizelstadion.
Kwaad is geschied
- Zetduiveltjes
- Laken en/of Brussel werden bestolen
4. Het kapelletje van de Mellerystraat G. Vanden Bussche
5. Vroeger en nu - De Groendreef G. Vanden Bussche
6. Nog meer over het O.-L.-V.-Voorplein V. Capron
7. Lookes dialect J. Dillen
8. Over het "dunnere" nummer LACA Tijdingen L. Candau
van juni 1995
9. Vraagbaak D. Van Kriekinge
10.Grasduinend in Lakense documenten J. Dillen
(Taalgebruik in Laken/anekdoten)
Begin 1894 Een taalincident in de
Lakense gemeenteraad

11.Het jaar 1812 en Lakense soldaten H. Verstraete
in dienst van Napoleon
12.De Lakense schilder Jan Van Looy J. Dillen
(overdruk uit Jaarboek "Geschied- en Heemkundige
Kring van het Graafschap Jette en omgeving"
23-24ste jaargang 1993-1994)

Bijlage buiten tekst :
Kleurenfoto's van drie kunstwerken van Jan Van Looy

Nummer 2 December 1995

1. Ten geleide L. Candau
2. Groei van het gebouwencomplex in de H. Verstraete
Karel Bogaerdstraat
3. Bekende en/of beroemde Lakenaars 
- De architect Egide Dekeuleneer D. Van Kriekinge
- De Heer Leonard Matthijs L. Candau
4. Opening van de openbare bibliotheek L. Candau
Neder-over-Heembeek
5. Rechtzettingen (vervolg op "Laken en/of J. Dillen
Brussel werden bestolen")
6. Aanvullingen - Laken en/of Brussel J. Dillen
werden bestolen
- Willy Vandersteen ; de SPES-school
- Lookes dialect : Heizelstadion
- Reacties van lezers H. Pessemier
7. Een merkwaardig document : 
De luchtdoop van Theo Bogaerts in 1919 J. Dillen
8. Groeten uit Laken - Nieuws uit de Nekkergalerij L. Candau
9. Aanvullingen
- Taalincident in de Lakense Gemeenteraad
(en Richard Neybergh) J. Dillen
- Huldebetoon aan een Lakense oorlogspiloot D. Van Kriekinge
Jean Offenberg (vervolg)
10. Over de rijkdom van een taal of de subtiliteiten G. Vanden Bussche
van het Brussel dialect

Nummer 3. Maart 1996

1. Ten Geleide L. Candau
2. Sporen van de Belgische Omwenteling in de G. Vanden Bussche
Lakense toponymie
3. Constanten in de hedendaagse Lakense toponymie P. Van Nieuwenhuysen
4. Wat heeft de LACA-kalender 1996 met de familie H. Verstraete
Van Rossem te maken - Een chocoladeverhaal
5. Aanvullingen - Het station van Laken ... J. Dillen
(en de coupure)
6. De jachthaven van Laken : De B.R.Y.C. D. Van Kriekinge
7. Robert Stevenson op het kanaal van Willebroek J. Coolsaet

8.Lookes dialect : Reacties van Lezers G. Vanden Bussche
en J. Dillen
9.Over de rijkom van een taal of J. Dillen
subtiliteiten van het Brussels dialect
10. Een tof boekje over het Brussels dialect G. Vanden Bussche

Nummer 4. Juni 1996

1.Ten Geleide L. Candau
2.100 jaar N.V. Zeekanaal en het lofdicht van H. Verstraete
Gijsbrecht Mercx uit 1561
3.De jachthaven in Laken de B.R.Y.C. H. Verstraete
4.Grasduinend in Lakense documenten J. Dillen
5.Eeuwfeest van de haven van Brussel G. Vanden Bussche
6.Lookes Dialect H. Verstraete
en J. Dillen
7.Het Koninklijk Domein van Bouchout en H. Verstraete
zijn kastelen
8.Afstammelingen van Leopold I H. Verstraete
9.Ditjes en Datjes J. Dillen
10.Latijn of Middelnederlands H. Verstraete
11.Koddige voorstellen van de computer bij S. Pulinckx
spellingscontrole

8ste JAARGANG (1996 -1997)

Nummer 1. september 1996

1.Ten Geleide L. Candau
1.Broselia 20 jaar
2.Een voordracht : "De Schipvaart van Willebroek"
3.Informatie gevraagd
4.Kalender 1997
5.Belangstelling voor LACA Tijdingen
6.Verder in deze bijdrage
- Reacties en bedenkingen van de heer Emile Leemans
- De heer Pierre Van Nieuwenhuysen over
volksverhalen en plaatsnamen
2.Brief van de heer E. Fransman E. Fransman
3.De kaart van "De Nieuwe Chronijcke" H. Verstraete
van 1565
4.Brief van onze Heer Leemans E. Leemans
5.Grasduinend in Lakense documenten J. Dillen
6.Het honderdjarig jubileum van de D. Van Kriekinge
Brusselse zeehaven
7.Lakense volksverhalen en plaatsnamen Van Nieuwenhuysen
8.Over "spotnamen" in de "volkstaal" G. Vanden Bussche

Nummer 2. december 1996

1. Ten Geleide L. Candau
1. Beschermde monumenten in Laken
2. Campagne voor het behoud en de bestemming
van de site Thurn en Tassis
3. De Libertijnse Roos - een origineel project
2. In Memoriam Jozef Coolsaet
3. Twee broers met kunstwerken in Laken J. Dillen
(Emile (kunstschilder) en Jérome
(architect) Vermeersch)
4. Van vaart tot zeekanaal J. Vanden Wijngaert
5. The notorious King Leopold of Belgium H. Verstraete
6. Laken en de hertog van Aumale H. Verstraete
7. Een vermaarde Lakense jazzvirtuoos - D. Van Kriekinge
Johnny Dover vertaling L. Candau
8. LACA, oog in oog met de heiligenbeelden van L. Candau
de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Laken J. Dillen

Nummer 3. maart 1997

1. Ten Geleide L. Candau
1. Nog meer nieuws over het Lakense patrimoniumbehoud
2. De nachtronde (een afgeschaft gebruik)
3. Hernieuwde lidgelden
2. In Memoriam : L. Candau
Mevrouw Jeanne De Deckere - De Kelver
3. Het openbaar vervoer in Laken D. Van Kriekinge
G. Vanden Bussche
vertaling L. Candau
4. Beeldhouwer Fernand Debonnaires overleden J. Dillen
5. LACA, oog in oog met de heiligenbeelden van de L. Candau
Onze-Lieve-Vrouwekerk van Laken (vervolg) J. Dillen
6. Er zit literatuur in Lakense straatnamen H. Verstraete
Karel Bogaerd
7. Ronkende gedachtenkronkels rond L. Candau
de Nederlandse taal
8. Nog een Salu gevonden in Nederland (Nijmegen) Bé Antoni
J. Dillen
9. En okkojje G. Vanden Bussche

Nummer 4. juni 1997

1. Ten Geleide L. Candau
1. Een laatste woordje over het Nijmeegse grafmonument
en de Lakense beeldhouwer Ernest Salu
2. Nog meer over de bescherming van het Lakense erfgoed
3. De Onze-Lieve-Vrouwekerk van Laken ontwaakt
2. In Laken woont een ongewone restaurateur L. Candau
de heer L. Fardeau

3. Het openbaar vervoer in Laken (vervolg) D. Van Kriekinge
(Vertaling L. Candau) en G. Vanden Bussche
4. Een tweede brief van onze vriend Leemans E. Leemans
(Vertaling en adaptatie : L. Candau)
5. Er zit literatuur in Lakense straatnamen H. Verstraete
Karel Bogaerd

9de JAARGANG (1997 - 1998)

Nummer 1. september 1997

1. Ten Geleide L. Candau
1. Lidgelden
2. Open Studievergaderingen
3. 125ste verjaardag van de wijding van de
Onze-Lieve-Vrouwekerk van Laken
- Een terugblik op een tentoonstelling
4. Nieuwe spelling
2. Een miskende, of liever een weinigbekende
Lakense tuin : De Koloniale Tuin G. Vanden Bussche
3. LACA, oog in oog met de heiligenbeelden aan de L. Candau
Onze-Lieve-Vrouwekerk van Laken (vervolg) J. Dillen
3. Er zit poëzie in Lakense straatnamen H. Verstraete
Ledeganckstraat
5. Uit de verzameling van onze Lokeneir Emile Leemans
6. Een tweede brief van onze vriend Leemans (vervolg) E. Leemans
(Vertaling en adaptatie : L. Candau)

Nummer 2. december 1997

1. Ten Geleide L. Candau
1. LACA trad als mentor op
2. Rondvraag
3. Lidgelden
4. Studievergaderingen LACA
Erratum
2. Er zitten bloemen in Lakense straatnamen H. Verstraete
... ook kruiden en bomen
4. LACA, oog in oog met de heiligenbeelden aan L. Candau
de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Laken (vervolg) J. Dillen
5. Een selectie uit de door onze correctoren J. Dillen
voorgestelde verbeteringen
6. Van het Eeuwfeeststadion (Heizelstadion) G. Vanden Bussche
naar het Koning Boudewijnstadion
(vertaling L. Candau)
7. Nieuwe spelling


Nummer 3. maart 1998

1. Ten Geleide L. Candau
2. Een station voor draadloze telegrafie in Laken G. Vanden Bussche
Vertaling : L. Candau
3. De Infante lsabella en de Lakense Geschiedenis G. Vanden Bussche
Vertaling : L. Candau
4. Er zitten bloemen in Lakense straatnamen H. Verstraete
... ook kruiden en bomen (2de vervolg)
5. LACA, oog in oog met de heiligenbeelden L. Candau
aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Laken J. Dillen
(5de vervolg)
6. Het bizarre paviljoentje in de Fineaustraat G. Abeels
7. Het ontdekken van Constantin Meunier H. Verstraete
8. Een selectie uit de door onze correctoren De Redactie
voorgestelde verbeteringen

Nummer 4. juni 1998

1 . Ten Geleide L. Candau
2. Over Gotha en de Koninklijke Residentie Laken H. Verstraete
3. De Gilden en Naties van Brussel G. Vanden Bussche
(Vertaling J. Fransman)
4. Brussel Thurn en Tassis G. Vanden Bussche
(Vertaling D. Winderickx)
5. LACA, oog in oog met de heiligenbeelden L. Candau
aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Laken J. Dillen
(6de vervolg)

10de JAARGANG (1998 - 1999)

Nummer 1. september 1998

1. Ten Geleide L. Candau
2. Er zitten bloemen in Lakense straatnamen H. Verstraete
... ook kruiden en bomen (slot)
3. LACA, oog in oog met de heiligenbeelden aan L. Candau
de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Laken (slot) J. Dillen
4. Onze lezers schrijven L.Candau
H. Verstraete
5. Onze straten zijn niet van gisteren ... G. Abeels
6. Burgemeester Bockstael en zijn lijkrede over H. Verstraete
Karel Bogaerd
7. Het handelsbriefpapier G. Vanden Bussche


Nummer 2. december 1998

1. Ten Geleide L. Candau
1. Even terugblikken bij het
tiende werkjaar van LACA
2. LACA-leden in de kijker
2. Claremont en een verrassend verband met H. Verstraete
het Schoonenbergkasteel
3. Een weinig bekende herberg : De Wildeman G. Abeels
4. Het handelsbriefpapier L. Candau
(bij het vervolg en slot van het artikel van
G. Vanden Bussche)
5. Het water en de fonteinen van Laken G. Vanden Bussche

Nummer 3 - 31 maart 1999

Aan onze trouwe LACA-leden

Geachte Mevrouw, Mijnheer,

Net op het moment dat men het niet verwacht duiken er moeilijkheden op ! Ook
onze Geschied- en Heemkundige Kring ontsnapte niet aan deze onverbiddelijke
wet. Inderdaad, drie werkende leden die zeer nauw betrokken zijn bij de
driemaandelijkse samenstelling van LACA Tijdingen moesten tijdelijk forfait
geven wegens medische redenenen. En dat precies tijdens het 10-jarig
jubileumjaar !

Gelukkig voor hen keerde het tij en viel alles veel gunstiger uit dan eerst
verwacht. Hun gezondheidsperspectieven zijn van die aard dat de continuïteit
van de LACA-werking en verspreiding van het tijdschrift niet in het gedrang
komen. Een zeer hoopgevende boodschap dus.

Wegens bovenvernoemde tijdelijke moeilijkheden kan het derde nummer van het
werkjaar 1998-1999 evenwel niet verschijnen. Wij zullen echter ons best doen
om tegen eind juni 1999 een interessant nummer te verspreiden. Wij vragen
onze leden hiervoor een weinig begrip op te brengen voor deze uitzonderlijke en
hopelijk eenmalige toestand.

U reeds bijzonder dankend voor deze blijk van vertrouwen en gehechtheid aan
onze werking verblijven wij inmiddels

Met vriendelijke groeten

De redactieraad
LACA Tijdingen


NUMMER 4. juni 1999

1. Ten Geleide L. Candau
1. Terug van even weggeweest
2. In memoriam
3. Gelukwensen
4. Bescherming van het Lakense erfgoed
5. Ontvangen correspondentie
6. Nieuwe inkomhal van het tentoonstellingspark
op de Heizel
2. De Lakense herdershond en zijn voorouders L. Candau
3. "De bedevaart van lnfante lsabella naar Laken" H. Verstraete
op de tentoonstelling in het Jubelpark
4. Het psychiatrisch centrum van het L. Candau
Brugmann-hospitaal, anders bekeken
5. Over een straat in Laken die binnenkort H. Verstraete
verdwijnt : Olivier Brunelstraat
6. Onze straten zijn niet van gisteren G. Abeels
de teleurgang van de Werkhuizengang
7. Over het boek "Een dichter bij ons" H. Verstraete
K.L. Ledeganck
8. Laken vroeger en nu D. Van Kriekinge
(Vertaling : D. Winderickx)

 ANALYTISCHE TABEL

GESCHIEDENISInhoud van het Stadsarchief van Brussel L. Candau sept 94

Kortstondig bestaan van een gebouw aan D. Vankriekinge sep 94
de Dikkelindelaan (Heizel)

De garnizoenplaats Laken L.Candau sep 94
St.Annakwartier VII (einde)

Het station van Laken in de LACA-kalender H.Verstraete dec 94

Van een plan om de St.-Annakapel te verplaatsen V.Capron maart 95

Het station van Laken : aanvulling J. Dillen maart 95
De Coupure J. Dillen maart 96

75 jaar Rijksnormaalschool H. Verstraete juni 95

Over het Hoger Instituut voor Landbouwhuishoudkunde G. Vanden Bussche juni 95
en D. Van Kriekinge

Oorlog en Kant (in Ten geleide) L. Candau sep 95

Het Kapelletje van de Mellerystraat G. Vanden Bussche sept 95

De Groendreef, vroeger en nu G. Vanden Bussche sept 95

Begin 1894: een taalincident in de Lakense gemeenteraad J. Dillen sept 95
(aanvulling) J. Dillen dec 95

Groei van het gebouwencomplex in de K. Bogaerdstraat H. Verstraete dec 95

Robert Stevenson op het Kanaal van Willebroek J. Coolsaet maart 96

100 jaar NV Zeekanaal en het lofdicht van H. Verstraete juni 96
Gijsbrecht Mercx (1561) sept 96
Reactie: de kaart van 1565

Eeuwfeest van de haven van Brussel G. Vanden Bussche juni 96

Het 100-jarig jubileum van de Brusselse Zeehaven D. Van Kriekinge sept 96

Van Vaart tot Zeekanaal J. Vanden Wijngaerde dec 96

Het Koninklijk Domein van Bouchout (Meise) en zijn H. Verstraete juni 96
Kastelen (boekbespreking)

Latijn of Middelnederlands H. Verstraete juni 96

Het openbaar vervoer in Laken (1) D. Van Kriekinge maart 97
(2) en G. Vanden Bussche juni 97

125ste verjaardag van de wijding van de L.Candau sept 97
Onze Lieve-Vrouwekerk.
Een terugblik op de tentoonstelling

Van het Eeuwfeeststadion (Heizel) naar G. Vanden Bussche dec 97
het Koning Boudewijnstadion

De Koloniale Tuin. Een miskende, of liever G. Vanden Bussche sept 97
een weinig bekende Lakense tuin

Een station voor draadloze telegrafie in Laken G. Vanden Bussche maart 98
(toegevoegde illustraties) G. Vanden Bussche juni 98

De Infante Isabella en de Lakense geschiedenis G. Vanden Bussche maart 98

Het bizarre paviljoentje in de Fineaustraat G. Abeels maart 98
(toegevoegde illustraties) G. Abeels juni 98

Over Gotha en de koninklijke residentie Laken H. Verstracte juni 98

De Gilden en Naties van Brussel G. Vanden Bussche juni 98

Onze straten zijn niet van gisteren... G. Abeels sept 98
de Tunnel van de Koninginnelaan

Het handelsbriefpapier in Laken (1) G. Vanden Bussche sept 98
(2) en L. Candau dec 98

Claremont en een verrassend verband met het H. Verstraete dec 98
Schoonenbergkasteel (Kasteel van Laken)

Het schilderij "De bedevaart van Infante Isabella" H. Verstracte juni 99

Het psychiatrisch centrum van het Brugmann L. Candau juni 99
Hospitaal, anders bekeken

Onze straten zijn niet van gisteren. De Teleurgang G. Abeels juni 99
van de WerkhuizengangKONINKLIJK HOFBaron van Eppinghoven bezoekt Laken V. Capron sept 94

Een dramatische brief van Arcadie Claret V. Capron dec 94

Een kasteel zonder funderingen V. Capron juni 95

Nog méér over het 0.-L.-Vrouwvoorplein V. Capron sept 95

Afstammelingen van Leopold I H. Verstraete juni 96

"The notorious King Leopold of Belgium" H. Verstraete dee 96

Laken en de Hertog van Aumale H. Verstracte dec 96

"La descendance naturelle de Léopold Ier, L. Candau maart 96
roi des Belges". (V. Capron).

De wieg van Koning Leopold 1 stond niet in het H. Verstraete sept 98
Kasteel Ehrenburg te CoburgVERENIGINGSLEVENDe bioscoopzalen van Laken D. Van Kriekinge dec 94

"Cycling Club de Laeken". Vraagbaak D. Van Kriekinge sept 95

De jachthaven van Laken. De BRYC D. Van Kriekinge maart 96

Aanvulling over "BRYC" H. Verstraete juni 96

Brosella, 20 jaar L. Candau sept 96BEELDHOUWWERK EN VERSIERINGSKUNST IN LAKENPatrimoniumbehoud Heizelstadion L. Candau sept 94

Beelden aan de voorgevel van het Heizelstadion J. Dillen sept 94

Versiering gemeentehuis van Laken. Vraagbaak J. Dillen sept 94

Een Duitse auteur citeerde Lakense graven H. Verstraete dec 94

Gevelversieringen III Er zitten vogels aan J. Dillen dec 94
Lakense gevels

Gevelversieringen IV Kariatiden en Atlanten J. Dillen juni 95

De Schilder Em. Vermeersch (in Ditjes en Datjes) J. Dillen maart 95

Beeldhouwkunst in Laken: Pierre De Soete J. Dillen maart 95

Beelden aan de voorgevel van het
Grote Eeuwfeestpaleis J. Dillen maart 95

Beelden aan de voorgevel van het Heizelstadion J. Dillen sept 95
Kwaad is geschied

En toch is kwaad geschied (in Ten geleide) L. Candau maart 96

Een illustratie om af te ronden L. Candau juni 96

De Lakense schilder Jan Van Looy J. Dillen sept 95

Beeldhouwkunst in Laken: Femand Debonnaires J. Dillen juni 96
overleden J. Dillen maart 96

Beschermde monumenten in Laken L. Candau dec 96

Twee broers met kunstwerken in Laken : Emile J. Dillen dec 96
(kunstschilder) en Jerome (architect) Vermeersch

Nog een Salu gevonden in Nederland (Nijmegen) J. Dillen maart 97

Een laatste woordje over het Nijmeegse grafmonu- L. Candau juni 97
ment en de Lakense beeldhouwer Emest Salu

Nog meer over de bescherming van het Lakense L. Candau juni 97
Erfgoed (kerkhof in Ten geleide)

De Onze-Lieve-Vrouwekerk ontwaakt L. Candau juni 97

LACA, oog in oog met de heiligenbeelden van de L. Candau
Onze-Lieve-Vrouwekerk.: en J. Dillen
I Schema. Sint Servaes (Robert De Winne) dec 96
II Sint-Vaast (Willy Kreitz) maart 97
III Sint-Medarus (Marcel Rau) sept 97
Sint-Gorik (Oscar Sinia)
IV Sint-Eligius (Eugene Canneel) dec 97
Sint-Amandus (Femand Debonnaires)
V Sint-Aubertus (Geo Verbanck) maart 98
Sint-Hubertus (Adolphe Wansa
VI Sint-Willibrordus (Antoine Vriens) juni 98
Sint-Bonifacius (Fernand Wijnants)
VII Sint-Norbertus (Georges Vandevoorde) sept 98
Sint-Albertus van Leuven (Albert Aebly)
Slot.

Beeldhouwer Eugene Canneel : aanvulling J. Dillen juni 98TOPONIEMENSporen van de Belgische Omwenteling in G. Vanden Bussche maart 96
Lakense toponymie

Constanten in de hedendaagse toponymie P.Van Nieuwenhuysen maart 96

Willem De Molstraat ( in Ditjes en Datjes) en J. Dillen juni 96
Maria Christinastraat

Het Groentheater in het Osseghempark (in Ten Geleide) L. Candau sept 96

Pierre Van Nieuwenhuysen over Lakense volksverhalen L. Candau sept 96
en plaatsnamen (in Ten Geleide)

Lakense volksverhalen en plaatsnamen P.Van Nieuwenhuysen sept 96

Er zit literatuur in Lakense straatnamen
Karel Bogaerd (1) H. Verstraete maart 97
Karel Bogaerd (2) H. Verstraete juni 97

Er zit poëzie in Lakense straatnamen K.L. Ledeganck H. Verstraete sept 97

Er zitten bloemen, ook kruiden en bomen in H. Verstraete
Lakense straatnam
1. Verregatwijk dec 97
2. Mutsaardwijk maart 98
3.Osseghempark en park van Laken (slot) sept 97

Over een straat die binnenkort in Laken verdwijnt L. Candau maart 98
(in Ten Geleide): Olivier Brunelstraat

Over een straat die binnenkort in Laken verdwijnt: H. Verstraete juni 99
Olivier Brunelstraat (vervolg)

Over het boek "Een dichter bij ons :K.L. Ledeganck" H. Verstraete juni 99FAMILIEKUNDEBaron von Eppinghoven bezoekt Laken L. Capron sept 94

Een genealogische vraagbaak: herkomst Catherina L. Lindemans sept 94
Mattijs °1645 (in Ten Geleide)

Een Lakense "Love Story": Emile en Jeanne D.Van Kriekinge maart 95
en L.Candau

Philomene Vander Perren (in Ditjes en Datjes) J. Dillen maart 95

Het verdwenen tuinbouwbedrijf Drap-Doms in de L. Candau sept 96
Sint-Annadreef (in Ten Geleide)

Namen op monument Strijderssquare (in Ten Geleide) L. Candau sept 96FOLKLORELaken was New York vooraf J. Dillen sept 94

Reacties en bedenkingen van de heer Emile Leemans L. Candau sept 96

De heer Pierre Van Nieuwenhuysen over volksverhalen L. Candau sept 96
en toponymie (in Ten Geleide)

Lakense volksverhalen en plaatsnamen P.Van Nieuwenhuysen sept 96

De nachtronde. Een afgeschaft gebruik (in Ten geleide) L. Candau maart 97DIALECTLookese gedichtjes, flooskes en vertelselkes L.Candau maart 95

De Stóse Van Lóke

Op den tram 16; Naig kontente mense J. Dillen maart 95

Lookes dialect J. Dillen sept 95

Heizelstadium J. Dillen dec 95

Zoe zat as n'veudei H.Pessemier dec 95

Blinkmoike L.Van Audenhaeghe dec 95

Klaan groenstroth J. Dillen dec 95

Reacties van Lezers J. Dillen maart 96
en G.Vanden Bussche

Mokke en Lievevraabisjke M. De Schrijver juni 96
Ollanders en eite en drinke en J.Dillen

Over de rijkdom van een taal of de subtiliteiten J. Dillen maart 96
van het Brussels dialect

Een tof boekje over het Brussels dialect G. Vanden Bussche maart 96

Brief van onze Heer Leemans (1) E. Leemans sept 96

Een tweede brief van onze vriend E. Leemans (2) E. Leemans juni 97
(vervolg) sept 97

Over spotnamen in de volkstaal G. Vanden Bussche sept 97

En okkojje G. Vanden Bussche juni 97
noot: zie ook de Lakense spreuken in de Heemkalender,LIEDEREN EN GEDICHTENGrote Stad S. Vestdijk sept 94

De Stóse van Lóke L. Candau maart 95

Openingstekst tentoonstellingsfolder schilder De Wit L. Candau dec 95

Voor Denise (Mw Cools-Pulinckx) : In Memoriam L. Candau juni 96

Voor Jeanne (Mw De Deeker-De Kelver) In Memoriam L. Candau maart 97

Dikke Linde-Neptunusverdriet (Prijs voor Poëzie 1976 - L. Candau juni 99
Eervolle vermelding)LAKENSE INWONERSOver Brabantse eeuwelingen H. Verstraete dec 94

Interview met een echte Lakenaar, de heer Coen L. Candau dec 94

De glasraamkunstenaar Jean Slagmuylder J. Dillen dec 94

Prof.em.dr.Jan Lindemans gelauwerd J. Dillen maart 95

75 jaar geleden overleed Emile Bockstael L. Candau maart 95

Over Brabantse eeuwelingen. Anne Verstappen J. Dillen maart 95

Hulde aan een Lakense oorlogspiloot Jean Offenberg* M. Artiges juni 95

Huldebetoon aan een Lakense oorlogspiloot (vervolg) D. Van Kriekinge dec 95

De graveur, schilder en tekenaar, Jean De Bast G. Vanden Bussche juni 95

Laken en/of Brussel werden bestolen: J. Dillen sept 95
Willy Vandersteen in Laken

Het jaar 1812 en Lakense soldaten in dienst van H. Verstraete sept 95
Napoleon

Herkent u ze nog? Jongelingenpatronaat van de L. Candau sept 95
0.-L.-Vrouwekerk (1927)

Reacties op "Herkent u ze nog"?(ln Ten geleide) L. Candau dec 95

De Lakense schilder, Jan Van Looy J. Dillen sept 95

De architect Egide Dekeuleneer D. Van Kriekinge dec 95

Aanvulling (in Ten geleide), E.Dekeuleneer D. Van Kriekinge maart 96

De heer Leonard Matthijs L. Candau dec 95

Laken en/of Brussel werden bestolen: rechtzettingen J. Dillen dec 95
en vervolg, Georges Beauclerc, duke of St.Albans

Een merkwaardig document: De luchtdoop van J. Dillen dec 95
Theo Bogaerts in 1919Wat heeft de LACA-kalender 1996 met de familie H. Verstraete maart 96
Van Rossem te maken

Een vermaarde Lakense jazz-virtuoos, Johnny Dover D. Van Kriekinge dec 96

In Laken woont een ongewone restaurateur L. Candau juni 97
de heer L. Fardeau

Karel Bogaerd (1) H. Verstraete maart 97

Karel Bogaerd (2) H. Verstraete juni 97

Burgemeester Bockstael en zijn lijkrede voor K. Bogaerd H Verstraete sept 97GRASDUINEND IN LAKENSE DOCUMENTEN

Taalgebruik/anekdotenIn "Ten geleide" L. Candau
- Patrimoniumbehoud Heizelstadion L. Candau sept 94
- Koninklijke bomen in Laken P. Van Nieuwenhuysen sept 94
- Nieuwe bomen in het park L. Candau maart 95
- Reclameborden L. Candau maart 95
- De 0.-L.-Vrouwekerk van Laken: L. Candau sept 95
Wie is de eigenaar ? Verbouwingswerken, verband
met grafkerk van Louise van Pruisen
- Bescherming van het erfgoed (BS 1995) L. Candau dec 95
- Beelden aan de voorgevel van het Koning L. Candau maart 96
Boudewijnstadion en juni 96
- Beschermde monumenten in Laken (oktober 1996) L. Candau dec 96
- Campagne voor het behoud en de bestemming van L. Candau dec 96
de site Thurn en Tassis
- Nog meer nieuws over het Lakense patrimonium- L. Candau maart 97
behoud (orgel 0.-L.-Vrouwekerk)
- Nog meer nieuws over de bescherming van het L. Candau juni 97
Lakense erfgoed (graven; kerkhof; station;
huizen; firma BYRRH)
- Een miskende tuin: de koloniale tuin G. Vanden Bussche sept 97
- Patrimoniumbehoud (Aubert-Blaton) L. Candau juni 98
- Hof van plaisantie (in: Ts Mon.& Landschappen L. Candau juni 98
- Brussel, Thurn en Tassis G. Vanden Bussche juni 98
- Patrimoniumbehoud: Constantin Meunier L. Candau sept 98
Monument aan de Arbeid
- Laken, vroeger en nu (vertaling D. Winderickx) D. Van Kriekinge juni 99
- De Neptunusfontein en L. Candau juni 99
Nieuwe inkomhal Prinses Astrid van het
Tentoonstellingspark (in Ten Geleide)DIEREN IN LAKEN
Duiven (0.-L.-Vrouwkerk) L. Candau maart 95

Over reigers en aalscholvers in Brussel L. Candau juni 95

De Lakense herdershond en zijn voorouders L. Candau juni 99"DE VERENIGING LACA" - ACTIVITEITENTen Geleide L. Candau
LACA Tijdingen: een nieuwe jaargang, een nieuw geluid sept 94
Over het dunnere nummer LACA Tijdingen
Inhoudsopgave van 5 jaar LACA Tijdingen sept 94
Analytische inventaris van de 5 eerste jaargangen (sept 89-juni 97) dec 94
LACA Tijdingen vermeld in de "Bibliographie Bruxelloise" maart 95
Rondvraag naar vertalers en medewerkers
LACA dankt nieuwe medewerkers
Ronkende gedachtenkronkels rond de Nederlandse taal maart 97
Nieuwe spelling
Een selectie uit de door onze correctoren voorgestelde verbeteringen maart 98
Het nummer 3/4 van Laca Tijdingen, 10de werkjaar 1998-1999 -l1- 04 juni 99
Theo Bogaerts en plannen voor ondergronds Brussels spoorwegnet juni 99
Vereniging "Le Carillon" en internationale. Muziek-wedstrijd, 1893, juni 99
olv J. Strauwen

Heemkundige kalender 1995 sept 94
Heemkundige kalender 1996 maart 96
Heemkundige kalender 1997 sept 97
Heemkundige kalender 1998 sept 98
Heemkundige kalender 1999 juni 98

Medewerking aan de "Week van de Openbare Bibliotheek" sept 94

Medewerking aan een tentoonstelling over Wereldoorlog II dec 94

J. Dillen in "Jaarboek Geschiedkundige en Heemkundige Kring van Jette" maart 95

Medewerking aan VTB-VAB Gids voor Vlaanderen: juni 95
Brussel/Laken door L.Candau

Medewerking aan een tentoonstelling van schilder Pierre De Wit, sept 95

Tentoonstelling Pierre De Wit in Nekkergalerij + sonnet dec 95

Medewerking " 100 jaar Zeekanaal en haveninrichting van Brussel" maart 96
Met artikels (D. Van Kriekinge: J. Coolsaet; H. Verstraete; J. Vanden juni 96
Wijngaert) en voordracht (Schipvaart van Willebroek) sept 96

Medewerking "125 jaar 0.-L.Vrouwekerk van Laken juni 97
met 7 artikels over de beeldhouwwerken tot sep 98

Belangstelling voor behoud en bestemming site Thurn en Tassis dec 96

Belangstelling voor "De Libertijnse Roos"-een origineel project dec 96

Vraag E. Nyssen, "Manufacture des glaces argentées" juni 95

Verbond voor Heemkunde (herstructurering). Belang voor LACA sept 95

Bezoek aan expo "Oorlog en Kant", liturgische gewaden Laken sept 95

Een gepland bezoek aan het Nationaal Geografisch Instituut sept 96

Open studievergaderingen: 4d' zaterdag van de maand, Nekkersdal sept 97

Verslag tentoonstelling 125 ste verjaardag van de wijding van de 0.-L.V kerk sept 97

LACA trad op als mentor dec 97

Open studievergaderingen : data 1998 dec 97

Project "Koninklijke Promenade": dossier LACA maart 98

Tentoonstelling Constantin Meunier in Galerie Tzwern maart 98

L. Candau spreekt over Constantin Meunier (H. Verstraete) maart 98

KCE (Kerkelijk Cultureel Erfgoed) en artikelenreeks heiligenbeelden juni 98

1Ode jaar LACA... een jubileumjaar sept 98

Even terugblikken bij het tiende werkjaar LACA dec 98

Medewerkers
In Memoriam Denise Cools-Pulinckx juni 96
In Memoriam Jozef Coolsaet dec 96
In Memoriam Jeanne De Decker-De Kelver maart 97

Leden
In Memoriam Prof. Em. Dr. Jan Jozef Lindemans juni 99

LACA-leden in de kijker:
Victor Capron met "La descendance de Leopold Ier, roi des Belges" maart 96

Pierre Van Nieuwenhuysen met "Toponymie van Laken",doctoraatsthesis dec 98

Inge Debacker met "Aspecten van de stedebouwkundige ontwikkeling dec 98
van de gemeente Laken ca 1830-1921", licentiaatsthesis

Willy Van Bamis met de videofilm "De Melkweg" en de speciale juni 99
Prijs: Minister Eric Van Rompuy voor een goede didactische documentaire.

 


TABEL PER AUTEURGustave Abeels

Het bizarre paviljoentje in de Fineaustraat maart 1998
Onze straten zijn niet van gisteren sept 1998
Een weinig bekende herberg :De Wildeman dec 1998
Onze straten zijn niet van gisteren juni 1999
De teleurgang van de werkhuizengang

Marc Artiges

Hulde aan een Lakense oorlogspiloot Jean Offenberg juni 1995

Victor Capron

Baron Von Eppinghoven bezoekt Laken sept 1994
Een dramatische brief van Arcadie Claret dec 1994
Van een plan om de Sint-Annakapel te verplaatsen maart 1995
Een kasteel, zonder funderingen juni 1995
Nog meer over het O.L.V.-Voorplein sept 1995

Leon Candau

Ten geleide: sep 1994
1 . Een nieuwe jaargang, een nieuw geluid
2. Necrologie
3. Lakense kalender
4. Inhoudsopgave van 5 jaar Laca Tijdingen
5. Patrimoniumbehoud
6. Week van de openbare bibliotheek.
Een conferentie omtrent de inhoud van het stadsarchief van Brussel sept 1994
De garnizoenplaats Laken. sept 1994
Het Sint-Annakwartier - deel VII

Ten geleide : dec 94
1 . Personalia
2. Een genealogische vraagbaak
3 . Derde heemkundige kalender
4. Analytische inventaris van de 5 eerste jaargangen van Laca Tijdingen
5. (sept 1989 -juni 1994)
6. Een tentoonstelling over wereldoorlog II
7. Regularisatie lidgelden
8. Nieuwjaarswensen
9. Necrologie
Interview met een echte Lakenaar, de heer Coen dec 94

Ten geleide: maart 95
1. Medeleven
2. Uit het milieudossier van Laca
3. Nieuwe publicaties
4. Jaarboek, uitgegeven door de Geschied-en Heemkundige Kring van het
Graafschap Jette en omgeving (1993-1994)


5. Laca leden die meer dan 250 Bf betaalden
Vijfenzeventig jaar geleden overleed Emile Bockstael maart 95
Verslag heemavond 9 december maart 95
Lookese gedichtjes, flooskes en vertelselkes; maart 95
- De stóse van Lóke

Ten geleide : juni 95
1. Oorlog in Woluwe
2. Wie het weet mag het ons zeggen
3. Over reigers en aalscholvers
4. Gids voor Vlaanderen

Ten geleide : sept 95
1 .Necrologie: Frans van Bellingen
2. Verbond voor heemkunde
3. Over oorlog en kant
4. Onze-Lieve-Vrouwekerk van Laken
5. De koning bouwt
6. De Nekker-galerij
Herkent u ze nog ? sept 95
Over het "dunnere" nummer Laca tijdingen juni 1995 sept 95

Ten geleide : dec 95
1. Reactie op "herkent u ze nog?"
2. Bescherming van het erfgoed. Bekende en/of beroemde Lakenaars

De heer Leonard Matthijs
Opening van de openbare bibliotheek dec 95
Neder-Over-Heembeek - Stad Brussel
Groeten uit Laken - Nieuws uit de Nekkergalerij dec 95

Ten geleide: maart 96
1. Hernieuwde lidgelden - een woord van dank
2. Een Laca-erelid,Victor Capron, in de kijker.
3. Aanvullingen bij het artikel over de heer De Keuleneer.
4. Aandacht voor het kanaal van Willebroek;
5. Beelden aan de voorgevel van het Koning Boudewijnstadion.

Ten geleide : juni 96
1. In memoriam Denise Cools-Pulinckx
2. Voorgevel van het Koning Boudewijnstadion
Een illlustratie om af te ronden.
3. 100 jaar N.V. Zeekanaal

Ten geleide : sept. 96
1. Brosella 20 jaar
2. Een voordracht : De schipvaart van Willebroek
3. Informatie gevraagd
4. Kalender 1997
5. Belangstelling voor Laca Tijdingen


6. Verder in deze bijdrage
a. reacties en bedenkingen van de heer Emile Leemans
b. De heer Pierre Van Nieuwenhuysen over Lakense
volksverhalen en plaatsnamen
7. Een gepland bezoek aan het Nationaal Geografisch Instituut

Ten geleide : dec 96
1. Beschermde monumenten in Laken
2. Campagne voor het behoud en de bestemming van de site Thurn en Tassis
3. De Libertijnse Roos - een origineel project

Laca oog in oog met de heiligenbeelden van de dec 96
O.L.Vrouwekerk van Laken (samen met J. Dillen)

Ten geleide : maart 97
1. Nog meer nieuws over het Lakense patrimoniumbehoud
1. De nachtronde (een afgeschaft gebruik)
2. Opnieuw betaalde lidgelden

In memoriam mevrouw Jeanne De Deckere-De Kelver maart 97

Laca oog in oog met de heiligenbeelden van de O.L.Vrouwekerk van Laken maart 97
(vervolg) (samen met J. Dillen)

Ronkende gedachtenkronkels rond de Nederlandse taal maart 97

Ten geleide : juni 97
1. Een laatste woordje over het Nijmeegse grafmonumenten en de
Lakense beeldhouwer Ernest Salu
1. Nog meer over de bescherming van het Lakense erfgoed
2. Onze-Lieve-Vrouwkerk van Laken ontwaakt

In Laken woont een ongewone restaurateur : de heer L. Fardeau juni 97

Ten geleide : sept 97
1. Lidgelden
2. Open studievergaderingen
3. 125ste verjaardag van de wijding van de O.L.Vrouwkerk van Laken.
Een terugblik op een tentoonstelling
4. Nieuwe spelling

Laca oog in oog met de heiligenbeelden van de sep 97
O.L.Vrouwekerk van Laken (vervolg)
(samen met J. Dillen)

Ten geleide : dec 97
1. Laca trad als mentor op
2. Rondvraag
3. Lidgelden
4. Studievergaderingen LACA
5. ErratumLACA oog in oog met de heiligenbeelden van de dec 97
O.L.Vrouwekerk van Laken (vervolg)
(samen met J. Dillen)

Ten geleide : maart 98
1. Laca dankt
a. Gustave Abeels stuurt artikel voor publicatie
b. Desire Winderickx treedt toe tot de stichting als actief lid
c. Jacques Fransman biedt aan vertaalwerk te doen
d. Henri Pessemier : collectie oude prentkaarten
2. Project Koninklijke promenade
3. Een niet te missen tentoonstelling
4. Over een straat die binnenkort in Laken verdwijnt
5. Opnieuw betaalde lidgelden

Laca oog in oog met de heiligenbeelden van de maart 98
Onze-Lieve-Vrouwekerk van Laken (5de vervolg)
(samen met J. Dillen)

Ten geleide : juni 98
1. Toegevoegde illustraties
2. Toegezonden documentatie en informatie
3. Patrimoniumbehoud
4. Heemkundige kalender 1999
5. Ontvangen correspondentie

Laca oog in oog met de heiligenbeelden van de juni 98
Onze-Lieve-Vrouwekerk van Laken (6de vervolg)
(samen met J. Dillen)

Ten geleide : sept 98
1. Heemkundige kalender 1999
2. 10de jaar LACA. Jubileumjaar
3. Patrimoniumbehoud
4. Lidgeld werkjaar 1998-1999

LACA oog in oog met de heiligenbeelden van de sept 98
Onze-Lieve-Vrouwekerk van Laken (slot)
(samen met J. Dillen)

Onze lezers schrijven sept 98
(samen met Hilde Verstraeten)

Ten geleide dec 98
1. Even terugblikken bij het tiende werkjaar van LACA
2. LACA-leden in de kijker: P. Van Nieuwenhuysen en Inge Debacker

Het handelsbriefpapier (vervolg en slot van het artikel van G. Van den Bussche) dec 98Ten geleide juni 99
1. Terug van weggeweest
2. In memoriam Jan Lindemans
3. Gelukwensen aan Willy Van Bamis
4. Bescherming van Lakens erfgoed
a. De Neptunusfontein
b. Monument van de arbeid
5. Ontvangen correspondentie
6. Nieuwe inkomhal van het tentoonstellingspark op de Heizel

De Lakense herdershond en zijn voorouders juni 99

Het psychiatrisch centrum van het Brugmannhospitaal anders bekeken juni 99

Jozef Coolsaet maart 96

Robert Stevenson op het kanaal van Willebroek

Joris Dillen sept 94

Ditjes en Datjes
Beelden aan de voorgevel van het Heizelstadion
Laken was New York voor
Vraagbaak

Bekende enlof beroemde Lakenaars dec 94
De glasraamkunstenaar Jean Slagmuylders

Beeldhouwwerk en versieringskunst in Laken dec 94
Gevelversieringen III :
Er zitten vogels aan Lakense gevels

Bekende en/of beroemde Lakenaars maart 94
Prof. Em. Dr. Jan Lindemans gelauwerd

Lookese gedichtjes, flooskes en vertelselkes maart 95
- Naig kontente mense
- Op den tram 16

Ditjes en Datjes maart 95

Brief aan de Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest/ maart 95
Dienst Monumenten en Landschappen

Aanvullingen maart 95
1. Beroemde en/of bekende Lakenaars : De glazenier Jean Slagmuylder
2. Beeldhouwwerk in Laken: Pierre De Soete
3. Het station van Laken ...
4. Over Brabantse eeuwelingen

Beelden aan de voorgevel van het Grote Eeuwfeest "paleis" maart 95Beeldhouwwerk en versieringskunst in Laken juni 95
- Gevelversieringen III : Kariatiden en atlanten
- Het atelier Labeeuw

Ditjes en Datjes sept 95:
- Beelden aan de voorgevel van het Heizelstadion.
Kwaad is geschied.
- Laken en/of Brussel werden bestolen

Lookes dialect sept 95

Grasduinend in Lakense documenten sept 95

Taalgebruik in Laken/Anekdoten sept 95
Begin 1894 : een taalincident in de Lakense Gemeenteraad

Rechtzetting 2 dec 95
("Laken en/of Brussel werden bestolen")

Aanvullingen dec 95
- Laken en/of Brussel werden bestolen:
- Willy Vandersteen in Laken
- De Spes-schooi
- Lookes dialect : reacties van lezers
- (+ brief van H. Pessemier)

Een merkwaardig document dec 95
De luchtdoop van Theo Bogaerts in 1919

Aanvullingen: maart 96
Het station van Laken ... (en de coupure)

Over de rijkdom van een taal of de subtiliteiten van het Brussels dialect maart 96

Lookes dialect - Reacties van de lezers maart 96

Grasduinend in Lakense documenten juni 96

Lookes dialect juni 96

Ditjes en Datjes juni 96

Grasduinend in Lakense documenten sept 96

Twee broers met kunstwerken in Laken dec 96
Emile (kunstschilder) en Jerome (architect) Vermeersch

Laca oog in oog met de heiligenbeelden van de dec 96
Onze-Lieve-Vrouwekerk van Laken
(samen met L. Candau)

Beeldhouwer Fernand Debonnaires overleden maart 97

Laca oog in oog met de heiligenbeelden van de maart 97
Onze-Lieve-Vrouwekerk van Laken
(vervolg) (samen met L. Candau)

Nog een Salu gevonden in Nederland (Nijmegen) maart 97

Laca oog in oog met de heiligenbeelden aan de sept 97
Onze-Lieve-Vrouwekerk van Laken
(vervolg) (samen met L. Candau)

Laca oog in oog met de heiligenbeelden aan de dec 97
Onze-Lieve-Vrouwekerk van Laken
(vervolg) (samen met L. Candau)

Een selectie uit de door onze correctoren voorgestelde verbeteringen dec 97

Laca oog in oog met de heiligenbeelden aan de maart 98
Onze-Lieve-Vrouwekerk van Laken

(vervolg) (samen met L. Candau)

Laca oog in oog met de heiligenbeelden an de juni 98
Onze-Lieve-Vrouwekerk van Laken
(vervolg) (samen niet L. Candau)

Laca oog in oog met de heiligenbeelden aan de sept 98
Onze-Lieve-Vrouwekerk van Laken
(slot) (samen met L. Candau)

Jacques Fransman

Brief van J. Fransman sept 96

Emile Leemans

Brief van onze heer Leemans sept 96

Een tweede brief van onze vriend Leemans juni 97

Een tweede brief van onze vriend Leemans (vervolg) sept 97

Suzanne PULINCKX

Koddige voorstellen van de computer bij de spellingscontrole juni 96

De Redactie

In memoriam Jozef Coolsaet dec 96

Nieuwe spelling dec 97

Een "selectie uit de door onze correctoren voorgestelde verbeteringen maart 98

Georges Vanden Bussche

Over het Hoger Instituut voor Landbouwhuishoudkunde juni 95
(samen met D. Vankriekinge)

Bekende en/of beroemde Lakenaars juni 95
De graveur, schilder, tekenaar Jean De Bast

Het kapelletje van de Mellerystraat sept 95

Vroeger en nu - De Groendreef sept 95

Over de rijkdom van een taal of de subtiliteiten van het Brussels dialect dec 95

Sporen van de Belgische omwenteling in de Lakense Toponomie maart 95

Lookes dialect - Reacties van lezers maart 96

Een tof boekje over Brussels dialect maart 96

Eeuwfeest van de haven van Brussel juni 96

Over "spotnamen" in de volkstaal sept 96

Het openbaar vervoer in Laken maart 97
(samen met D. Vankriekinge)

Een okkozze maart 97

Het openbaar vervoer in Laken (vervolg) juni 97
(samen met D Vankriekinge)

Een miskende of liever een weinigbekende Lakense tuin de Koloniale tuin sept 97

Van het eeuwfeeststadion naar het Koning Boudewijnstadion dec 97

Een station voor draadloze telegrafie in Laken maart 98

De Infante Isabella en de Lakense Geschiedenis maart 98

De gilden en naties van Brussel juni 98

Brussel Thurn en Tassis juni 98Het handelsbriefpapier sept 98

Het handelsbriefpapier dec 98
(met slot van L. Candau.)

Het water en de fonteinen van Laken dec 98

I. Vanden Wijngaert

Van vaart tot zeekanaal dec 96

Daniel Van Kriekinge

Omtrent het kortstondig bestaan van een gebouw sept 94
gelegen aan de Dikkelindelaan op de Heizel

De bioscoopzalen van Laken dec 94

Een Lakense "Love Story" (+ brief) maart 95

Over het "Hoger Instituut voor Landbouwhuishoudkunde" juni 95
(samen met G. Vanden Bussche)

Vraagbaak sept

Bekende en/of beroemde Lakenaars sept 95
- De architect Egide Dekeuleneer

Aanvullingen: sept 95
- Huldebetoon aan een Lakense oorlogspiloot, Jean Offenberg (vervolg)

De jachthaven in Laken : de B.R.Y. C. maart 96

Het honderdjarig jubileum van de Brusselse zeehaven sept 96

Een vermaarde Lakense jazzvirtuoos dec 96

Het openbaar vervoer in Laken maart 97
(samen met G. Vanden Bussche)

Het openbaar vervoer in Laken (vervolg) juni 97
(samen met G. Vanden Bussche)

Laken vroeger en nu juni 99

Pierre Van Nieuwenhuysen

Overdruk uit Liber Amicorum Prof. Em. Dr. Robert Van Passen sept 94

Constantes in de hedendaagse Lakense toponymie maart 96

Lakense volksverhalen en plaatsnamen sept 96

Hilde Verstraeten

Het station van Laken in de Laca-kalender dec 94

Een Duitse auteur citeerde Lakense graven dec 94

Over Brabantse eeuwelingen dec 94

75 jaar rijksnormaalschool te Laken juni 95

Het jaar 1812 en Lakense soldaten in dienst van Napoleon sept 95

Groei van het gebouwencompleks in de Karel Bogaerdstraat dec 95

Wat heeft de Laca-kalender 1996 met de familie Van Rossem te maken maart 96
Een chocoladeverhaal

100 jaar N.V. Zeekanaal en het lofdicht juni 96
van Gijsbrecht Merckx uit 1581

De jachthaven in Laken, de B.R.Y.C. juni 96

Lookes dialect juni 96

Het Koninklijk domein van Boechout juni 96

Afstammelingen van Leopold I juni 96

Latijn of Middelnederlands juni 96

De kaart in "De Nieuwe Chronycke" van 1565 sept 96

The notorious King Leopold of Belgium dec 96

Laken en de hertog van Aumale dec 96

Er zit literatuur in Lakense straatnamen maart 97

Er zit literatuur in onze Lakense straatnamen : Karel Bogaerd juni 97

Er zit poëzie in Lakense straatnamen : Ledeganckstraat sept 97

Er zitten bloemen in Lakense straatnamen... dec 97
Ook kruiden en bomen

Er zitten bloemen in Lakense straatnamen (2de vervolg) maart 98

Het ontdekken van Constantin Meunier maart 9

Over Gotha en de Koninklijke residentie Laken juni 98

Er zitten bloemen in Lakense straatnamen... sept 98
Ook kruiden en bomen (slot)

Onze lezers schrijven sept 98
(samen met L. Candau)

Burgemeester Bockstael en zijn lijkrede van Karel Bogaerd sept 98

Claremont en een verrassend verband met het Schoonenbergkasteel dec 98

Ten Geleide (afzonderlijk verzonden) maart 99
Hulde aan L. Candau

Met het Schoonenbergkasteel maart 99
Ten geleide : hulde aan L. Candau

"De bedevaart van Infante Isabella naar Laken" jui 99
op de tentoonstelling in het Jubelpark

Over een straat in Laken die binnenkort verdwijnt: juni 99
Olivier Brunelstraat

Over het boek "een dichter van bij ons juni 99
K.L. Ledeganck

Simon Vestdijk

Grote stad sept 94

11de jaargang 1999-2000

 

Nummer 1 september 1999

 

Deel 1 – GEMEENTEHUIS VAN LAKEN GESCHIEDKUNDIGE ASPECTEN      L. Candau

 

          Ter verantwoording

I        Van Feodaliteit tot Nieuwe Tijd

II       De voorlopers van de latere behuizing

III      Zoektocht naar een nieuwe locatie

IV      Stapvoetse voorbereiding

V        De bouwfase

VI      Juridische nasleep

VII     Korte terugblik op onteigeningen

VIII    De herschikking van het gemeenteplein

IX       Persgeluiden

X        De architect : P. Bonduelle

XI       Nabeschouwingen

XII     Voetnoten en bibliografie

 

Deel II – VASTE KUNSTWERKEN AAN HET LAKENSE GEMEENTEHUIS

J. Dillen

 

I        Beeldhouwwerken

A.     Werk van M. Desmaré in en aan het gemeentehuis

B.     Overige werken (die niet van M. Desmaré zijn)

1.      In de trapzaal (beneden verdieping)

Biografie van Marcel Wolfers

Biografie van Pierre Theunis

2.      Aan de gevels

 

 

II       Schilderwerken

1.      In de trouwzaal

Biografie van Emile Fabry

2.      In de raadzaal

3.      In de trapzaal

Biografie van Prosper Colmant

4.      In de wandelgang van de eerste verdieping

 

N.B. Extra illustratieblad

 

Nummer 2 december 1999

 

1.  Ten geleide                                                   L. Candau

            2.         Poesjkinplein – Laken

            3.         Eerste reacties op het themanummer

            4.         Rondvraag

 

2. Over het themanummer «  het gemeentehuis van Laken » H. Verstraete

 

3. Royal Sport Nautique de Bruxelles                                   G. Vanden Bussche en

D. Van Kriekinge

  

4. De cameliaserre                                G. Vanden Bussche

 

5. Een Lakense « Love Story »                                  D. Van Kriekinge

 

6. De Haven van Brussel, samenvatting  G. Vanden Bussche

 

7. Blijvende hartstocht op het kerkhof van Laken        H. Verstraete

 

8. Een ditje en datje over de Engelse landschapskunst

   en Saksen Cobourg                                                        H. Verstraete      

 

 

Nummer 3  (maart 2000)

 

1. Ten Geleide                                                        L. Candau

2.   Z.E.H. Dr. Hendrik De Vis

    – een hart voor heemkunde                                           H. Verstraete

 

3. Laken vroeger en nu                                            D. Van Kriekinge

                                                                                                Vertaling D. Winderickx

 

4. Jozef Cardijn – Een leven met de KAJ L. Candau  


nummer 4 juni 2000

 

1.       Ten geleide                                         L. Candau

1.      Jan Verbesselt is niet meer

2.      Diefstal op het kerkhof van Laken

3.      Onvermoede belangstelling voor LACA

 

1.      Beeldhouwwerk en versierkunst in Laken (vervolg)

Gevelversieringen IV                                           J. Dillen

 

3.   De ontdekking van een steenmerk in de Mellerystraat te Laken  H. Verstraete

 

4.     Laken, hartje winter                                                  L. Candau

 

5.     Bescherming van het patrimonium                              D. Van Kriekinge

                                                                   (vertaling J. Fransman)

 

6.     Een aanvullende kijk op het Hoger Normaal Instituut voor                G.  Abeels

  Landelijke Huishoudkunde

7.     Bekende Lakense inwoners : Tobie Jonckheere                             H. Verstraete

       

12de jaargang 2000 – 2001

 

Nummer 1 september 2000

 

 

 

1.  Ten Geleide                                                   L. Candau

            2.         Tivoli                                        W. van der Elst

            3.         Twee Romeinse villa’s opgeborgen

onder de Lakense grond    H. Verstraete

        4.        Wat is eigenlijk « de Koninklijke Schenking » ? G. Abeels

        5.        Laken, vroeger en nu                                     D. Van Kriekinge

                                                     (vertaling : D. Winderickx)

        6.        Varia                                                  Het redactiecomité

 

 

 

Nummer 2  december 2000

 

 

1.      Ten geleide

 1. Schijnwerpers op de Mutsaard gericht
 2. Heemkundige kalender 2001

L. Candau

2.     Hoe oud was en werd de Dikke Linde       W. van der Elst

 

3.    Aanvullingen : Nog meer over Louis Houba,

       Gemeentesecretaris van Laken                                     J. Dillen

 

4.     Arbeiderswoningen en sociale huisvesting in Laken       G. Vanden Bussche

                                                     (vertaling J. Fransman)

 

 

Nummer 3 maart 2001

 

 

1.                  Ten geleide

1.Brand in het Kasteel van Laken

                  2.Een Lakense muziekmaatschappij –

‘L’Echo des Fanfares’

            3.  Herkent u ze nog? Leerlingen van het Instituut

Stella Maris, zestig jaar geleden!

4. Een van onze ijverigste kernleden heeft ons verlaten        L.Candau

 

2.                  Oude foto’s spreken over de oorlogstijd van de

Rijksnormaalschool                     H. Verstraete

 

3.                  Laken Oud en Nieuw

De Lakense Brug – De Sint-Annakapel –

Het Spoorwegstation              D. Van Kriekinge

 

4.                  “Bockstaelse Maegden”, een Lakense studentenkring

jubileert                    J. Vermout

 

6.       De Lakense Haard                          G. Vanden Bussche

 

 

 

Nummer 4  juni 2001

 

 

 

1.                  Ditmaal een oproep ten Geleide

- Ter informatie       L. Candau

 

2.       Grootse werken in Laken                      G. Abeels

 

3.       De Heilige Guido te Laken                                        W. van der Elst

 

4.       Het psychiatrisch centrum van het Brugmann Ziekenhuis,

            anders bekeken                                                       L. Candau

 

5.       Laken, vroeger en nu

-         De “B.R.Y.C” (Bruxelles Royal Yacht Club)

-         De Groendreef

-         De 21 juli square en het Koningin Astrid monument

D. Van Kriekinge

                                                                (vertaling J. Fransman)

Jaargang 13 2001 – 2002

 

 

Nummer 1 september 2001

 

 

1.                  Ten Geleide

Een dubbel afscheid wederom

                      L. Candau

2.                  De Mutsaard : Van grenzen gesproken

A.     Vanhuyse

-         Illustraties uit  verzameling E. Christiaens

-         Foto’s Mutske en Wanneke – met dank aan

Mireille en Patricia van Trefcentrum De Wand

 

3.       Enkele oudere inwoners van Laken vertellen over vroeger…D. Van Kriekinge

-         Illustraties uit verzameling auteur

-         Doc. 4 «  Le Tonnelier » uit verzameling E. Christiaens

 

4.       Laken vroeger en nu                                                          D. Van Kriekinge

-         Illustraties uit verzameling auteur

 

5.       Het psychiatrisch centrum van het Brugmann Ziekenhuis,

            anders bekeken (slot)                                                        L. Candau

 

 

 

 

 

Nummer 2  december 2001/januari 2002

 

 

1.       Ten Geleide                                                   L.Candau

 

2.       Een aanslag van Molenbeek op Laken in 1899…. ?      W. van der Elst

 

3.       In mijn tijd                                A. Merens en E. Christiaens

 

 

 

 

Nummer 3  maart/april/mei 2002

 

1.                  Ten Geleide

1.      Kerk van Laken is niet beschermd

1.2    Conferentieavond over de boerentram bij de

Heemkundige Kring van Laken

1.3    Een positieve reactie op het artikel « In mijn tijd »

1.4    Toegestuurde documentatie                     L. Candau

 

 

2.       Mijmeringen rond de Dikke Linde en Mutsaard  G. Vanden Bussche

      (vertaling J. Fransman)

 

3.       Verhalen achter Lakense straatnaamborden

(Wannekouterlaan en de De Wandstraat)          L. Candau

 

4.       Laken vroeger en nu

-         Eeuwfeestlaan

-         Clementinasquare

-      Sint-Albaansbergstraat                                              D. Van Kriekinge

                                                                (vertaling : D. Winderickx)

 

5.       Een nieuw monument in Laken                        L. Candau

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer 4 juni/juli/augustus 2002

 

 

 

1.                  Ten Geleide

Laca – een nieuwe start

Laca dankt

Lidgelden               L. Candau

 

 

2.       3 juni 1909 : de dag dat de vaart leegliep…      W. van der Elst

 

          Ik zelf en de Willebroeksche vaart                    Karel Van de Woestijne

 

 

3.       Vanuit Laken, via de Russische Prerevolutie,

            de wereld rond – Jw Juliette Lavianne    L. Candau

            Herinneringen van een jong meisje

            Een nieuwe wereld

            Einde van het Russische avontuur

            Meertaligheid en verre reizen

 

 

4.       Onder ons – Koninklijke Toneelvereniging Laken         W. van der Elst

 

 

5.       Laken vroeger en nu – De Trade Mart     D. Van Kriekinge

 

 

5.                  Gesignaleerd : Chantal Kozyreff, Droombeelden uit

Het Verre Oosten. – De Japanse Toren en het Chinese

Paviljoen te Laken.  W. van der Elst

             

 

 

Jaargang 14 2002 – 2003

 

 

nummer 1  september – oktober – november 2002

 

 

1.       Ten geleide                                         L. Candau

 

 

2.                  Omtrent monumenten, gedenktekens en ereperken voor

 militaire en burgerlijke slachtoffers van beide

Wereldoorlogen in Laken   L. Candau

 

 

3.       Royal Laeken Tennis Club: bijna een eeuw tennis        J. Fransman

 

 

4.       De bedevaart van Aartshertogin Isabella met de begijntjes

Van Brussel naar O.L.V. van Laken in de historiografie W. van der Elst

 

 

5.       Gesignaleerd: Memoriën en Annotatiën van Franciscus          W. van der Elst

van der Meren        

 

 

6.                  Nieuwsmededeling uit Gemeenschapscentrum Nekkersdal

 

 

 

 

  

 

nummer 2  december 2002 – januari – februari 2003

 

1.       Ten Geleide                                         L. Candau

 

2.       In mijn tijd (deel 2)                              A. Merens & E. Christiaens

 

3.       Omtrent monumenten, gedenktekens en

Ereperken voor militaire en burgerlijke slacht-

offers van de beide wereldoorlogen in Laken

(deel 2)                  L. Candau

 

4.       Nog de Trade Mart                                                  D. Van Kriekinge

 

                     

 

 

 

 

 

 

Nummer 3  maart – april – mei  2003

 

 

 

1.       Ten Geleide                                                   L. Candau

 

 

2.       Omtrent Monumenten       (deel 3)                                     L. Candau

 

 

3.       Muske van de Kasaai                                                          D. Van Kriekinge

 

 

3.                  Redding…of foltering van een drenkeling in Brussel            W. Van der Elst

 

 

5.       De Fransmanstraat                                                  J. Fransman

 

 

6.       De Japanse Toren                                                    D. Van Kriekinge

 

7.       Het IPHS                         D. Van Kriekinge

 

8.       Het Belvédère                                                         D. Van Kriekinge

 

 

9.       Graaf Moens de Fernig laan                                                D. Van Kriekinge

 

 

10.     Het Koninklijk Domein                                             D. Van Kriekinge

 

 

Nummer 4 – juni-juli-augustus 2003

 

1. Ten geleide                                                                                      L. Candau

 

2. Théodore Monod                                                                             W. van der Elst

 

3. Omtrent monumenten (deel 4)                                                         L. Candau

 

4. Laken vroeger en nu                                                                         D. Van Kriekinge

 

5. Victorien van de Weghe (1834-1900), officier en dichter,

    bracht zijn levensavond door in Laken                                            W. van der Elst

 

6. De Euroveiling                                                                                  D. Van Kriekinge

 

odore Moo                                                                                      

Jaargang 15  2003 – 2004

 

 

 

 

Nummer 1  september 2003 Extra-Editie

 

De serres van Stuivenberg en omgeving –

een historische terugblik                                                    W. van der Elst

 

 

 

Nummer 1  september – oktober – november 2003

 

 

1.       Ten Geleide                                                   L. Candau

 

 

2.       Schrikkelijk accident in Laken                          W. van der Elst

 

 

3.       Omtrent monumenten, gedenktekens en ereperken     L. Candau

 

 

4.       Vincent Van Gogh maakte een van zijn eerste tekeningen

             in Laken                                                                         W.van der Elst

 

 

5.       Edwin Gantz (1871-1948) : van schilder van militaire taferelen

            tot schilder van paarden en Brabantse landschappen uit onze

            streek                                                                           W. van der Elst

 

 

 

 

 

Nummer 2  december 2003  – januari – februari 2004

 

 

1.       Ten Geleide                                                   L. Candau

 

2.       Venise à Bruxelles                                                    E. Christiaens

 

3.       Dood & begrafenis van de Gravin van Vlaanderen       W. van der Elst

            beschreven door Karel van de Woestijne

 

4.       Een vliegmachien op de hippodroom van Laken W. van der Elst

 

 

 

 

Nummer 3 maart – april – mei 2004

 

 

1.       Ten Geleide                                                   L. Candau

 

2.       Omtrent monumenten, gedenktekens en ereperken     L. Candau

 

3.       Over de Keizerin Charlottelaan                                  D. Van Kriekinge

 

4.       Rijkswachter vermoord aan de Meiselaan in 1913       W. van der Elst

 

5.       Uit de tijd van de stoomtram in Laken                       W. van der Elst

 

6.       Chanteloup in Laken                                                          E. Christiaens

 

 

Nummer 4 juni – juli – augustus 2004

 

 

1.       Ten Geleide                                                                               L. Candau

 

2.       Laken en Molenbeek in de middeleeuwen                                W. Van der Elst

 

3.       Goed en slecht nieuws omtrent het Lakense erfgoedbeleid       L. Candau

 

4.       De lotgevallen van de Meiselaan                                                W. Van der Elst

 

5.       “Meer licht” in Laken                                                                  L. Candau

 

 

Speciale editie  september 2004

 

Het beste uit 11 jaar heemkundige kalender (met 50 oude afbeeldingen)

  

 

 

JAARGANG 16 TOT EN MET 21 ( SEPTEMBER 2004 TOT EN MET OKTOBER 2010)

JAARGANG 16 ( 2004 – 2005)

Nummer 1. September 2004

1. Ten Geleide (L. Candau)

- 1. De tuinen van de "Bloemist van Stuivenberg"

- 2. Een Lakens lied (met de partituur)

- 3. Academische zitting Karel van de Woestijne

- 4. Zoveel Brabanders, zoveel verhalen… een tentoonstelling

- 5. Kalender 2005

- 6. Nieuwe leden

2. De bevrijding van Brussel (L. Candau)

3. Uit vroegere tijden naar ons vorstenhuis (L. Lindemans)

4. Het Zuiden en het Oosten te Brussel (Karel van de Woestijne)

5. Het Koning Boudewijnstadion herbekeken (L. Candau)

6. Het 21 Juli Plantsoen en het standbeeld van Koningin Astrid (G. Vanden Bussche)

Nummer 2. December 2004

1. Ten Geleide (L. Candau)

- 1. In memoriam Désiré Winderickx

- 2. Twee nieuwe boeken over lokale geschiedenis

* De grote en kleine geschiedenis van de kassei

* Bruxelles – Laeken Domaines Royaux

- 3. Epitaaf

- 4. Academische zitting Karel van de Woestijne

2. Afscheid van een van de laatste vertegenwoordigers van een met uitsterven bedreigde soort: "Nen echten Loekeneir" (Dédé de Suisse) (D. Van Kriekinge)

3. Lode Opdebeek: een van de meest bekende Vlaamse uitgevers was van Laken (W. Van der Elst)

4. In 1786 beschreef de prins de Ligne drie tuinen te Laken en omgeving. Over enkele merkwaardige buren van het domein van Schoonenberg (het huidige Koninklijk Kasteel van Laken) (W. Van der Elst)

Nummer 3. Maart 2005

1. Ten Geleide (L. Candau)

- 1. Volksverhalen uit Noord-West Brussel (P. Van Nieuwenhuysen)

- 2. Naklank Lakense oorlogsmonumenten

- 3. Hulde aan burgemeester E. Bockstael

2. Het Lakens schaap (W. Van der Elst)

3. De Familistère van Godin te Laken beschreven in 1913 (W. Van der Elst)

4. Patriottisch feest in Laken in 1905 aan het monument voor Leopold I (W. Van der Elst)

5. De Nederleest in 1890 (W. Van der Elst)

Nummer 4. Juni 2005

1. Ten Geleide (L. Candau)

- 1. Erfgoed in gevaar in Laken? De "lithotheek"

- 2. 'n Ketje van Meulebeik, Alfred De Vos

- 3. Publicatie "Ernest Salu" en ander nieuws van Epitaaf

- 4. Tentoonstelling "UITGEBEEND!" – Vlaamse beenhouwers in Brussel na W.O. II

- 5. "Bijdrage tot de kennis van de geschiedenis, de constructiewijze en de restauratieproblematiek van de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Laken"

- 6. De kapel van het Brugmannziekenhuis beschermd

- 7. Laken-ingezoomd

- 8. Boekje Maria-Christina- en Fransmanstraat

2. De verdwenen filmzalen van Laken (W. Van der Elst)

3. Ik heb twee verdwenen plekken in Laken gekend… herinneringen van de moeder van ons werkend lid Guy Fautsch (over de Landbouwhuishoudschool van Ossegem en over Nutricia) (D. Van Kriekinge in samenwerking met W. Van der Elst)

4. Laken rond 1880 in de herinneringen van Fierens-Gevaert (W. Van der Elst)

JAARGANG 17 (2005 – 2006)

Nummer 1. September 2005

1. Ten Geleide (L. Candau)

- 1. Taverne Ste-Anne schuiloord voor Napoleon en zijn maîtresses

- 2. Cadettenschool Laken

- 3. Honderd jaar geleden stierf Constantin Meunier

2. Een niet geheel verdwenen groot bedrijf uit Laken: BYRRH (D. Van Kriekinge)

3. Op de grens, bij onze buren… het restaurant- rôtisserie "Le Vieux Pannenhuis" (E. Christiaens)

4. De eerste wereldoorlog in Heembeek en Laken (W. Van der Elst)

Nummer 2. December 2005

1. Ten Geleide (L. Candau)

- 1. Suikerbonen en beschuit met muisjes… Eetgewoonten bij sleutelmomenten in het leven

- 2. Aankondiging van een nieuwe artikelenreeks "Orgelbouwers in Laken van de 19de eeuw tot op heden"

- 3. LACA kalender 2006

- 4. Wat nu met het Trefcentrum Mutsaard?

2. Een grote onderneming met een rijk verleden uit Laken: de Compagnie Ardennaise de Transports et Messageries Van Gend S.A. (D. Van Kriekinge)

3. Laken versus Brussel: aan wie behoorde de oever van de vaart? En wat speelde er zich af in de "Voorgemeente" (W. Van der Elst)

4. Multatuli in Laken (W. Van der Elst)

5. Rubens schilderde een hoevelandschap in Laken (W. Van der Elst)

Nummer 3. Maart 2006

1. Ten Geleide (L. Candau)

- 1. In memoriam Joris Dillen

- 2. Twee gastauteurs aan het woord: Johan Van Win en majoor Tony Fransen

- 3. Informatie over Epitaaf – Vereniging voor funeraire archeologie

- 4. Opvolging website www.Laken-ingezoomd.be

- 5. Een nieuw boek over de Mutsaard (8 X Mutsaard-Laken, door Liliane Verhaeghe)

- 6. Aanvulling: het Brugmannziekenhuis

2. Wielersport in Laken (J. Van Win)

3. Karel Van Wijnendaele over de wielrenners Miel Aerts en Jean Aerts uit Laken (W. Van der Elst)

4. Open Monumentendagen in het Kwartier Sint-Anna 17 en 18 september 2005 (Majoor T. Fransen)

Nummer 4. Juni 2006

1. Ten Geleide (L. Candau)

- 1. Twee maal een In Memoriam: Joris Dillen en Désiré Winderickx

- 2. Nieuw museum te Laken

2. Lakense orgelbouwers en orgels (L. Candau)

3. Het interieur en de inboedel van het Hof van Drootbeke te Laken in 1482 (W. Van der Elst)

4. Van de boeren van Drootbeke (L. Lindemans)

5. Wervelstorm over Laken op 1 juni 1927 (W. Van der Elst)

6. De wereldtentoonstelling van 1935 was gepland voor 1930 en waarom in Laken en niet in Woluwe? (W. Van der Elst)

JAARGANG 18 (2006 – 2007)

Nummer 1. September 2006

1. Ten Geleide (L. Candau)

- 1. In Memoriam Willy Van Bamis

- 2. Beschermd erfgoed (brug over de spoorweg op de Jubelfeestlaan en Alban-Chambondoorgang op de Koninginnelaan)

- 3. En wat met de Delhaize gebouwen inde kanaalzone?

- 4. Bespreking van twee recent verschenen boeken:

* Van de kant van Brugmann – Een ziekenhuis in zijn eeuw

* L'Eglise Notre-Dame de Laeken – un mémorial inachevé

- 5. Nieuws over de LACA-boekenplank

- 6. Het digitaal geheugen van Laken. Een stand van zaken

2. Kortelings verschijnt: "L'Histoire de Laeken-Notre-Dame à vol d'oiseau" van Pierre Van Nieuwenhuysen (L. Candau)

3. De campagnes Piers en Meeus en andere verdwenen campagnes te Laken (W. Van der Elst)

4. Lakense orgelbouwers en orgels. 1e vervolg (L. Candau)

5. La(e)ken Revisited (S. Feremans)

Speciaal nummer. November 2006

De voormalige provinciale school voor schipperskinderen « Jean Dubrucq » aan de Claessensstraat (W. Van der Elst)

Nummer 2. December 2006

1. Ten Geleide (L. Candau-

- 1. 18 november 2006 officiële voorstelling van "La(e)ken Revisited"

- 2. Een woordje omtrent het speciale nummer over de verdwenen schippersschool in Laken

- 3. "Laeken, entre légende et histoire" (tentoonstelling in voormalig Gemeentehuis)

2. Lakense orgelbouwers en orgels. 2e vervolg (L. Candau)

3. Indianen op de Heizel in 1935 (W. Van der Elst)

4. Het ontslag als burgemeester van Jules Van Volxem en de aantrede van Emile Bockstael in 1877 (W. Van der Elst)

Nummer 3. Maart 2007

1. Ten Geleide (W. Van der Elst en S. Feremans)

- 1. In Memoriam Leon Candau

- 2. Een nieuw bestuur van LACA

- 3. LACA en het Nekkersdal

- 4. Een koninklijk antwoord

- 5. De tent van "Cavalia"

- 6. Drie Fonteinen (een werk van Marcel Stappers)

- 7. Het Koninklijk Domein ter discussie

- 8. Kapot, kapotter, kapotst (over de serres van Stuivenberg)

2. Wielrenners uit Laken: Emiel Aerts (J. Van Win)

3. Een edelsmid uit de Kloosterstraat te Laken: Spoorenberg (W. Van der Elst)

4. La(e)ken Revisited (S. Feremans)

Nummer 4. Juni 2007

1. Ten Geleide (W. Van der Elst en S. Feremans)

- 1. LACA nodigt uit (voor een boottocht op het kanaal op 2 september)

- 2. La Bibliothèque Principale et Locale de Bruxelles II nodigt ook uit

- 3. Epitaaf – over de grafmonumenten van Robert Halot en Edouard de Biefve op het kerkhof van Laken

- 4 Molenbecca: boek "Sint-Jans-Molenbeek en de Vlaamse auteurs van nu en vroeger"

- 5. Beschermd (over de Alban Chambon-doorgang)

- 6. Wedstrijd stripmuren in Laken

- 7. Wedstrijd bis: over Germaine Kieckens, echtgenote van Hergé

- 8. De Zangvogels Continued

2. Meer dan honderd jaar geleden: dood en begrafenis van de Graaf van Vlaanderen (W. Van der Elst)

3. De Zangvogels te Laken. Deel II (S. Feremans)

4. De pedagogische tuin "Albert Street" (J. P. Van Hautegem)

JAARGANG 19 (2007-2008)

Nummer 1. September 2007

1. Ten Geleide (S. Feremans en W. van der Elst

- 1. In Memoriam Jacques Fransman

- 2. De Japanse Toren wordt herschilderd

- 3. Graffiti aan de tramhalte de Wand

- 4. Van Praetlaan

- 5. LACA kalender 2008

- 6. Brusselse Cahiers bruxellois – Tijdschrift voor stadsgeschiedenis

- 7. BIOBRUSSEL.BE – Het verzamelpunt van onderzoek over Brussel

- 8. Website www.laken-ingezoomd.be

- 9. Website Lakens schaap

- 10. Boottocht LACA (met fotoreportage)

2. 100 Jaar De Vrolijke Kruisboogschutters 1907 – 2007 (W. van der Elst)

3. De zangvogels te Laken – deel III (slot) (S. Feremans)

4. De zangvogels toen en nu, een vergelijking (K. Philips)

5. De spoorwegbrug over de Paleizenstraat. Een verduidelijking (redactie)

Nummer 2. December 2007

1. Ten Geleide (W. van der Elst en S. Feremans)

- 1. Kalender 2008 Houba de Strooperlaan

- 2. Vrolijke Kruisboogschutters

- 3. 30 Jaar AMVB – 30 verhalen

- 4. Brussel vorige week

- 5. Genealogische archiefgids voor het Brusselse gewest

- 6. Al ben ik duister, 'k zet me glanzend uit (essays over Karel van de Woestijne)

- 7. Epitaaf

- 8. Persbericht Kalender en Agenda 'Expo 58' – Plaizier

- 9. Stripmurenwedstrijd: wordt vervolgd…

- 10. De Zangvogels zingen voort

2. "Laken Revisité" (J.-C. Beaumont)

3. De Werkhuizengang, bijna een decennium later (J. P. Van Hautegem)

4. De pompiers van Laken (E. Christiaens)

5. De gasfabriek van de Stad Brussel (W. van der Elst)

Speciaal nummer. Februari 2008

De aanleg van de Van Praetlaan en de Van Praetwijk. Een kwestie van veel geduld…

(W. van der Elst met medewerking van J. P. Van Hautegem)

Nummer 3. Maart 2008

1. Ten Geleide (S. Feremans en W. van der Elst)

- 1. Addendum gasfabriek en pompiers

- 2. Wegwijzer Dikke Linde

- 3. Koor oude kerk

- 4. Verdienstelijke Lakenaars in de kijker (Piet De Groof en Willy Dehondt)

- 5. Kadettenschool

- 6. Speciaal nummer Van Praetlaan

- 7. Zilverlindes

- 8. Expo 58

2. 50 Jaar geleden… Wat schiet er nog over van de Expo 58? (D. Van Kriekinge)

3. Toneelleven te Laken. Lode Sonck en de Koninklijke Toneelvereniging ONDER ONS

(F. Sonck)

4. Laken in 1881 beschreven door M. Wendelen (W. van der Elst)

Nummer 4. Juni 2008

1. Ten Geleide (W. van der Elst en S. Feremans)

- 1. Ledenhernieuwing 2008-2009

- 2. LACA kalender 2009

- 3. In Memoriam Leo Lindemans

- 4. In Memoriam Suzanne Pulinckx

- 5. Bareelwachtershuisje beschermd?

- 6. Pont des Soupirs

- 7. Politiecommissariaat Houba de Strooperlaan

- 8. Park van Laken

- 9. Een nieuw handboek en gids over de Brusselse kanalen en het havenerfgoed

- 10. Brusselse wafels

- 11. Epitaaf en Expo 58

- 12. Expo 58 und kein Ende…

- 13. Brosella in Laken

2. De Brusselse stadstrams op het Gemeenteplein van Laken, ook Bockstaelplein

(Fabien de Doncquers)

3. De "attracties" op de Expo 58 en "Vrolijk België" (W. van der Elst)

JAARGANG 20 (september 2008 – september 2009)

Nummer 1. September 2008

1. Ten Geleide (W. van der Elst en S. Feremans

- 1. Ledenhernieuwing

- 2. Politiecommissariaat Houba de Strooperlaan

- 3. Slecht nieuws over de Koninklijke Halte

- 4. Websites

2. Reeds 20 jaar LACA (de actieve leden van het kernteam)

3. Expo 58: stof genoeg. Over het instituut van Ossegem (Wim van der Elst)

4. Genealogie Fransman (Pierre Debecker)

5. Belgisch Congo op de Expo 58 (Wim van der Elst)

Nummer 2. December 2008

1. Ten Geleide (W. van der Elst en S. Feremans)

- 1. Park van Laken

- 2. Brusselse wafels

- 3. Epitaaf

- 4. Speciaal nummer Brouwerijen van Laken

- 5. Jaarboek Ons Graafschap – Campagne Daumerie

- 6. Nieuwjaarswensen

2. Ik wil deze nacht in de straten verdwalen… (over het monument voor het schoolschip de Smet de Naeyer) (Steph Feremans)

3. La Buydens 125 cc. (Pierre Debecker bewerking)

4. De helihaven te Brussel (1953 – 1966). Een veelbelovend begin maar een kortstondig bestaan… (Eric Christiaens)

5. Het publiek park van Laken, voor het volk, naar Parijs model maar Engels geïnspireerd (Mimi Debruyn)

Speciaal nummer. Januari 2009

Vergane glorie: de verdwenen brouwerijen van Laken (Eric Christiaens en Wim van der Elst)

1. Brussel bierstad

2. Brusselse bieren

3. Brusselse brouwerijen

4. Lakense brouwerijen

5. Royalaeken en Caulier

6. Biersoorten en publiciteit

7. Heembeek : Marly – La Marine

Nummer 3. Maart 2009

1. Ten Geleide (W. van der Elst en S. Feremans)

- 1. Erfgoedfeest en Erfgoeddag zondag 26 april 2009

- 2. Overleveringen en volksverhalen (boek Pierre Van Nieuwenhuysen)

- 3. Toponymie van Laken (boek Pierre Van Nieuwenhuysen)

- 4. Vlaams, sociaal, liberaal in Brussel (boekje Herman Mennekens, Johan Basiliades en Kurt Deswert)

- 5. Hippodroom (immobiliënproject Lahayestraat)

2. Laken beschreven in 1889 (Emile Leclercq, inleiding en vertaling W. van der Elst)

3. Een oud Lakenaar vertelt: Georges Lienart, haarkapper en kunstschilder (Fernand Sonck)

4. Een terugblik: Expo '58 en de omgeving van Laken (Wim van der Elst)

Nummer 4. Juni 2009

1. Ten Geleide (W. van der Elst en S. Feremans)

- 1. Erfgoedfeest en Erfgoeddag

- 2. LACA op de Bloemenmarkt

- 3. En de nacht daarop… vandalisme en diefstal op het kerkhof

- 4. Naklank Helihaven

- 5. Genealogie in Brussel

- 6. Brussels lexicon "…een deken is 'n sozje en… 'n sozje is een deken"

2. "Entre les deux, mon coeur balance…". Het wisselend gebruik van de Stefaniastraat en de Maria-Christinastraat door de trams om het oude Gemeenteplein (Bockstaelplein) van Laken en de Lakenbrug te verbinden (Fabien de Doncquers)

3. Bergkoning Felicien Vervaecke te Laken. Met een portret uit 1936 door Roger Cneut (Wim van der Elst)

4. Een wandeling in 1909 van de Dikke Linde naar Heembeek, Koningslo, de Borgt en Vilvoorde (J. Schouteden-Wery, vertaling en commentaar W. van der Elst)

Nummer 5. September 2009

1. Ten Geleide (W. van der Elst en S. Feremans)

- 1. Ledenhernieuwing – wijziging werkingsjaar: vanaf 1 januari 2010

- 2. Kalender 2010 Expo 1935

- 3. In Memoriam Roger Platton + 24 augustus 2009

- 4. De wandeling uit 1909 overgedaan

- 5. Leopold en Alexander

- 6. Nog een stripmuur te Laken met Kiekeboe

- 7. Laken en Leopold II

2. Oud Lakens topatleet vertelt: Elie Van Thournout, Belgisch Kampioen 100 en 200 meter (Fernand Sonck)

3. Restauratie van het koor van de oude kerk van Laken (Wim van der Elst)

4. Restauratie van het exterieur van het koor van de voormalige O-L-V-Kerk van Laken (Isolde Verhulst)

5. Boekbespreking. François Demesmaeker, Une promenade à travers le temps (Steph Feremans)

Speciaal nummer. December 2009 – januari 2010

Uit de geschiedenis van de Heizel : Ossegem

Voorwoord: Jan Lindemans over Ossegem

  JAARGANG 16 TOT EN MET 20 ( SEPTEMBER 2004 TOT EN MET SEPTEMBER 2009)

CHRONOLOGISCHE TABEL


JAARGANG 16 ( 2004 – 2005)


Nummer 1. September 2004

1. Ten Geleide (L. Candau)
- 1. De tuinen van de “Bloemist van Stuivenberg”
- 2. Een Lakens lied (met de partituur)
- 3. Academische zitting Karel van de Woestijne
- 4. Zoveel Brabanders, zoveel verhalen… een tentoonstelling
- 5. Kalender 2005
- 6. Nieuwe leden

2. De bevrijding van Brussel (L. Candau)

3. Uit vroegere tijden naar ons vorstenhuis (L. Lindemans)

4. Het Zuiden en het Oosten te Brussel (Karel van de Woestijne)

5. Het Koning Boudewijnstadion herbekeken (L. Candau)

6. Het 21 Juli Plantsoen en het standbeeld van Koningin Astrid (G. Vanden Bussche)


Nummer 2. December 2004

1. Ten Geleide (L. Candau)
- 1. In memoriam Désiré Winderickx
- 2. Twee nieuwe boeken over lokale geschiedenis
* De grote en kleine geschiedenis van de kassei
* Bruxelles – Laeken Domaines Royaux
- 3. Epitaaf
- 4. Academische zitting Karel van de Woestijne

2. Afscheid van een van de laatste vertegenwoordigers van een met uitsterven bedreigde soort: “Nen echten Loekeneir” (Dédé de Suisse) (D. Van Kriekinge)

3. Lode Opdebeek: een van de meest bekende Vlaamse uitgevers was van Laken (W. Van der Elst)

4. In 1786 beschreef de prins de Ligne drie tuinen te Laken en omgeving. Over enkele merkwaardige buren van het domein van Schoonenberg (het huidige Koninklijk Kasteel van Laken) (W. Van der Elst)


Nummer 3. Maart 2005

1. Ten Geleide (L. Candau)
- 1. Volksverhalen uit Noord-West Brussel (P. Van Nieuwenhuysen)
- 2. Naklank Lakense oorlogsmonumenten
- 3. Hulde aan burgemeester E. Bockstael

2. Het Lakens schaap (W. Van der Elst)

3. De Familistère van Godin te Laken beschreven in 1913 (W. Van der Elst)

4. Patriottisch feest in Laken in 1905 aan het monument voor Leopold I (W. Van der Elst)

5. De Nederleest in 1890 (W. Van der Elst)


Nummer 4. Juni 2005

1. Ten Geleide (L. Candau)
- 1. Erfgoed in gevaar in Laken? De “lithotheek”
- 2. ’n Ketje van Meulebeik, Alfred De Vos
- 3. Publicatie “Ernest Salu” en ander nieuws van Epitaaf
- 4. Tentoonstelling “UITGEBEEND!” – Vlaamse beenhouwers in Brussel na W.O. II
- 5. “Bijdrage tot de kennis van de geschiedenis, de constructiewijze en de restauratieproblematiek van de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Laken”
- 6. De kapel van het Brugmannziekenhuis beschermd
- 7. Laken-ingezoomd
- 8. Boekje Maria-Christina- en Fransmanstraat

2. De verdwenen filmzalen van Laken (W. Van der Elst)

3. Ik heb twee verdwenen plekken in Laken gekend… herinneringen van de moeder van ons werkend lid Guy Fautsch (over de Landbouwhuishoudschool van Ossegem en over Nutricia) (D. Van Kriekinge in samenwerking met W. Van der Elst)

4. Laken rond 1880 in de herinneringen van Fierens-Gevaert (W. Van der Elst)


JAARGANG 17 (2005 – 2006)


Nummer 1. September 2005

1. Ten Geleide (L. Candau)
- 1. Taverne Ste-Anne schuiloord voor Napoleon en zijn maîtresses
- 2. Cadettenschool Laken
- 3. Honderd jaar geleden stierf Constantin Meunier

2. Een niet geheel verdwenen groot bedrijf uit Laken: BYRRH (D. Van Kriekinge)

3. Op de grens, bij onze buren… het restaurant- rôtisserie “Le Vieux Pannenhuis” (E. Christiaens)

4. De eerste wereldoorlog in Heembeek en Laken (W. Van der Elst)


Nummer 2. December 2005

1. Ten Geleide (L. Candau)
- 1. Suikerbonen en beschuit met muisjes… Eetgewoonten bij sleutelmomenten in het leven
- 2. Aankondiging van een nieuwe artikelenreeks “Orgelbouwers in Laken van de 19de eeuw tot op heden”
- 3. LACA kalender 2006
- 4. Wat nu met het Trefcentrum Mutsaard?

2. Een grote onderneming met een rijk verleden uit Laken: de Compagnie Ardennaise de Transports et Messageries Van Gend S.A. (D. Van Kriekinge)

3. Laken versus Brussel: aan wie behoorde de oever van de vaart? En wat speelde er zich af in de “Voorgemeente” (W. Van der Elst)

4. Multatuli in Laken (W. Van der Elst)

5. Rubens schilderde een hoevelandschap in Laken (W. Van der Elst)


Nummer 3. Maart 2006

1. Ten Geleide (L. Candau)
- 1. In memoriam Joris Dillen
- 2. Twee gastauteurs aan het woord: Johan Van Win en majoor Tony Fransen
- 3. Informatie over Epitaaf – Vereniging voor funeraire archeologie
- 4. Opvolging website www.Laken-ingezoomd.be
- 5. Een nieuw boek over de Mutsaard (8 X Mutsaard-Laken, door Liliane Verhaeghe)
- 6. Aanvulling: het Brugmannziekenhuis

2. Wielersport in Laken (J. Van Win)

3. Karel Van Wijnendaele over de wielrenners Miel Aerts en Jean Aerts uit Laken (W. Van der Elst)

4. Open Monumentendagen in het Kwartier Sint-Anna 17 en 18 september 2005 (Majoor T. Fransen)


Nummer 4. Juni 2006

1. Ten Geleide (L. Candau)
- 1. Twee maal een In Memoriam: Joris Dillen en Désiré Winderickx
- 2. Nieuw museum te Laken

2. Lakense orgelbouwers en orgels (L. Candau)

3. Het interieur en de inboedel van het Hof van Drootbeke te Laken in 1482 (W. Van der Elst)

4. Van de boeren van Drootbeke (L. Lindemans)

5. Wervelstorm over Laken op 1 juni 1927 (W. Van der Elst)

6. De wereldtentoonstelling van 1935 was gepland voor 1930 en waarom in Laken en niet in Woluwe? (W. Van der Elst)


JAARGANG 18 (2006 – 2007)


Nummer 1. September 2006

1. Ten Geleide (L. Candau)
- 1. In Memoriam Willy Van Bamis
- 2. Beschermd erfgoed (brug over de spoorweg op de Jubelfeestlaan en Alban-Chambondoorgang op de Koninginnelaan)
- 3. En wat met de Delhaize gebouwen inde kanaalzone?
- 4. Bespreking van twee recent verschenen boeken:
* Van de kant van Brugmann – Een ziekenhuis in zijn eeuw
* L’Eglise Notre-Dame de Laeken – un mémorial inachevé
- 5. Nieuws over de LACA-boekenplank
- 6. Het digitaal geheugen van Laken. Een stand van zaken

2. Kortelings verschijnt: “L’Histoire de Laeken-Notre-Dame à vol d’oiseau” van Pierre Van Nieuwenhuysen (L. Candau)

3. De campagnes Piers en Meeus en andere verdwenen campagnes te Laken (W. Van der Elst)

4. Lakense orgelbouwers en orgels. 1e vervolg (L. Candau)

5. La(e)ken Revisited (S. Feremans)


Speciaal nummer. November 2006

De voormalige provinciale school voor schipperskinderen « Jean Dubrucq » aan de Claessensstraat (W. Van der Elst)


Nummer 2. December 2006

1. Ten Geleide (L. Candau-
- 1. 18 november 2006 officiële voorstelling van “La(e)ken Revisited”
- 2. Een woordje omtrent het speciale nummer over de verdwenen schippersschool in Laken
- 3. “Laeken, entre légende et histoire” (tentoonstelling in voormalig Gemeentehuis)

2. Lakense orgelbouwers en orgels. 2e vervolg (L. Candau)

3. Indianen op de Heizel in 1935 (W. Van der Elst)

4. Het ontslag als burgemeester van Jules Van Volxem en de aantrede van Emile Bockstael in 1877 (W. Van der Elst)


Nummer 3. Maart 2007

1. Ten Geleide (W. Van der Elst en S. Feremans)
- 1. In Memoriam Leon Candau
- 2. Een nieuw bestuur van LACA
- 3. LACA en het Nekkersdal
- 4. Een koninklijk antwoord
- 5. De tent van “Cavalia”
- 6. Drie Fonteinen (een werk van Marcel Stappers)
- 7. Het Koninklijk Domein ter discussie
- 8. Kapot, kapotter, kapotst (over de serres van Stuivenberg)

2. Wielrenners uit Laken: Emiel Aerts (J. Van Win)

3. Een edelsmid uit de Kloosterstraat te Laken: Spoorenberg (W. Van der Elst)

4. La(e)ken Revisited (S. Feremans)


Nummer 4. Juni 2007

1. Ten Geleide (W. Van der Elst en S. Feremans)
- 1. LACA nodigt uit (voor een boottocht op het kanaal op 2 september)
- 2. La Bibliothèque Principale et Locale de Bruxelles II nodigt ook uit
- 3. Epitaaf – over de grafmonumenten van Robert Halot en Edouard de Biefve op het kerkhof van Laken
- 4 Molenbecca: boek “Sint-Jans-Molenbeek en de Vlaamse auteurs van nu en vroeger”
- 5. Beschermd (over de Alban Chambon-doorgang)
- 6. Wedstrijd stripmuren in Laken
- 7. Wedstrijd bis: over Germaine Kieckens, echtgenote van Hergé
- 8. De Zangvogels Continued

2. Meer dan honderd jaar geleden: dood en begrafenis van de Graaf van Vlaanderen (W. Van der Elst)

3. De Zangvogels te Laken. Deel II (S. Feremans)

4. De pedagogische tuin “Albert Street” (J. P. Van Hautegem)

JAARGANG 19 (2007-2008)

Nummer 1. September 2007

1. Ten Geleide (S. Feremans en W. van der Elst
- 1. In Memoriam Jacques Fransman
- 2. De Japanse Toren wordt herschilderd
- 3. Graffiti aan de tramhalte de Wand
- 4. Van Praetlaan
- 5. LACA kalender 2008
- 6. Brusselse Cahiers bruxellois – Tijdschrift voor stadsgeschiedenis
- 7. BIOBRUSSEL.BE – Het verzamelpunt van onderzoek over Brussel
- 8. Website www.laken-ingezoomd.be
- 9. Website Lakens schaap
- 10. Boottocht LACA (met fotoreportage)

2. 100 Jaar De Vrolijke Kruisboogschutters 1907 – 2007 (W. van der Elst)

3. De zangvogels te Laken – deel III (slot) (S. Feremans)

4. De zangvogels toen en nu, een vergelijking (K. Philips)

5. De spoorwegbrug over de Paleizenstraat. Een verduidelijking (redactie)

Nummer 2. December 2007

1. Ten Geleide (W. van der Elst en S. Feremans)
- 1. Kalender 2008 Houba de Strooperlaan
- 2. Vrolijke Kruisboogschutters
- 3. 30 Jaar AMVB – 30 verhalen
- 4. Brussel vorige week
- 5. Genealogische archiefgids voor het Brusselse gewest
- 6. Al ben ik duister, ‘k zet me glanzend uit (essays over Karel van de Woestijne)
- 7. Epitaaf
- 8. Persbericht Kalender en Agenda ‘Expo 58’ – Plaizier
- 9. Stripmurenwedstrijd: wordt vervolgd…
- 10. De Zangvogels zingen voort

2. “Laken Revisité” (J.-C. Beaumont)

3. De Werkhuizengang, bijna een decennium later (J. P. Van Hautegem)

4. De pompiers van Laken (E. Christiaens)

5. De gasfabriek van de Stad Brussel (W. van der Elst)

Speciaal nummer. Februari 2008

De aanleg van de Van Praetlaan en de Van Praetwijk. Een kwestie van veel geduld…
(W. van der Elst met medewerking van J. P. Van Hautegem)

Nummer 3. Maart 2008

1. Ten Geleide (S. Feremans en W. van der Elst)
- 1. Addendum gasfabriek en pompiers
- 2. Wegwijzer Dikke Linde
- 3. Koor oude kerk
- 4. Verdienstelijke Lakenaars in de kijker (Piet De Groof en Willy Dehondt)
- 5. Kadettenschool
- 6. Speciaal nummer Van Praetlaan
- 7. Zilverlindes
- 8. Expo 58

2. 50 Jaar geleden… Wat schiet er nog over van de Expo 58? (D. Van Kriekinge)

3. Toneelleven te Laken. Lode Sonck en de Koninklijke Toneelvereniging ONDER ONS
(F. Sonck)

4. Laken in 1881 beschreven door M. Wendelen (W. van der Elst)

Nummer 4. Juni 2008

1. Ten Geleide (W. van der Elst en S. Feremans)
- 1. Ledenhernieuwing 2008-2009
- 2. LACA kalender 2009
- 3. In Memoriam Leo Lindemans
- 4. In Memoriam Suzanne Pulinckx
- 5. Bareelwachtershuisje beschermd?
- 6. Pont des Soupirs
- 7. Politiecommissariaat Houba de Strooperlaan
- 8. Park van Laken
- 9. Een nieuw handboek en gids over de Brusselse kanalen en het havenerfgoed
- 10. Brusselse wafels
- 11. Epitaaf en Expo 58
- 12. Expo 58 und kein Ende…
- 13. Brosella in Laken

2. De Brusselse stadstrams op het Gemeenteplein van Laken, ook Bockstaelplein
(Fabien de Doncquers)

3. De “attracties” op de Expo 58 en “Vrolijk België” (W. van der Elst)

JAARGANG 20 (september 2008 – september 2009)

Nummer 1. September 2008

1. Ten Geleide (W. van der Elst en S. Feremans
- 1. Ledenhernieuwing
- 2. Politiecommissariaat Houba de Strooperlaan
- 3. Slecht nieuws over de Koninklijke Halte
- 4. Websites

2. Reeds 20 jaar LACA (de actieve leden van het kernteam)

3. Expo 58: stof genoeg. Over het instituut van Ossegem (Wim van der Elst)

4. Genealogie Fransman (Pierre Debecker)

5. Belgisch Congo op de Expo 58 (Wim van der Elst)

Nummer 2. December 2008

1. Ten Geleide (W. van der Elst en S. Feremans)
- 1. Park van Laken
- 2. Brusselse wafels
- 3. Epitaaf
- 4. Speciaal nummer Brouwerijen van Laken
- 5. Jaarboek Ons Graafschap – Campagne Daumerie
- 6. Nieuwjaarswensen

2. Ik wil deze nacht in de straten verdwalen… (over het monument voor het schoolschip de Smet de Naeyer) (Steph Feremans)

3. La Buydens 125 cc. (Pierre Debecker bewerking)

4. De helihaven te Brussel (1953 – 1966). Een veelbelovend begin maar een kortstondig bestaan… (Eric Christiaens)

5. Het publiek park van Laken, voor het volk, naar Parijs model maar Engels geïnspireerd (Mimi Debruyn)

Speciaal nummer. Januari 2009

Vergane glorie: de verdwenen brouwerijen van Laken (Eric Christiaens en Wim van der Elst)
1. Brussel bierstad
2. Brusselse bieren
3. Brusselse brouwerijen
4. Lakense brouwerijen
5. Royalaeken en Caulier
6. Biersoorten en publiciteit
7. Heembeek : Marly – La Marine


Nummer 3. Maart 2009

1. Ten Geleide (W. van der Elst en S. Feremans)
- 1. Erfgoedfeest en Erfgoeddag zondag 26 april 2009
- 2. Overleveringen en volksverhalen (boek Pierre Van Nieuwenhuysen)
- 3. Toponymie van Laken (boek Pierre Van Nieuwenhuysen)
- 4. Vlaams, sociaal, liberaal in Brussel (boekje Herman Mennekens, Johan Basiliades en Kurt Deswert)
- 5. Hippodroom (immobiliënproject Lahayestraat)

2. Laken beschreven in 1889 (Emile Leclercq, inleiding en vertaling W. van der Elst)

3. Een oud Lakenaar vertelt: Georges Lienart, haarkapper en kunstschilder (Fernand Sonck)

4. Een terugblik: Expo ’58 en de omgeving van Laken (Wim van der Elst)

Nummer 4. Juni 2009

1. Ten Geleide (W. van der Elst en S. Feremans)
- 1. Erfgoedfeest en Erfgoeddag
- 2. LACA op de Bloemenmarkt
- 3. En de nacht daarop… vandalisme en diefstal op het kerkhof
- 4. Naklank Helihaven
- 5. Genealogie in Brussel
- 6. Brussels lexicon “…een deken is ’n sozje en… ’n sozje is een deken”

2. “Entre les deux, mon coeur balance…”. Het wisselend gebruik van de Stefaniastraat en de Maria-Christinastraat door de trams om het oude Gemeenteplein (Bockstaelplein) van Laken en de Lakenbrug te verbinden (Fabien de Doncquers)

3. Bergkoning Felicien Vervaecke te Laken. Met een portret uit 1936 door Roger Cneut (Wim van der Elst)

4. Een wandeling in 1909 van de Dikke Linde naar Heembeek, Koningslo, de Borgt en Vilvoorde (J. Schouteden-Wery, vertaling en commentaar W. van der Elst)

Nummer 5. September 2009

1. Ten Geleide (W. van der Elst en S. Feremans)
- 1. Ledenhernieuwing – wijziging werkingsjaar: vanaf 1 januari 2010
- 2. Kalender 2010 Expo 1935
- 3. In Memoriam Roger Platton + 24 augustus 2009
- 4. De wandeling uit 1909 overgedaan
- 5. Leopold en Alexander
- 6. Nog een stripmuur te Laken met Kiekeboe
- 7. Laken en Leopold II

2. Oud Lakens topatleet vertelt: Elie Van Thournout, Belgisch Kampioen 100 en 200 meter (Fernand Sonck)

3. Restauratie van het koor van de oude kerk van Laken (Wim van der Elst)

4. Restauratie van het exterieur van het koor van de voormalige O-L-V-Kerk van Laken (Isolde Verhulst)

5. Boekbespreking. François Demesmaeker, Une promenade à travers le temps (Steph Feremans)TABEL PER AUTEUR


Beaumont Jean-Claude

- “Laken Revisité” december 2007

Leon Candau

- Ten Geleide september 2004
- De bevrijding van Brussel september 2004
- Het Koning Boudewijnstadion herbekeken september 2004
- Ten Geleide december 2004
- Ten Geleide maart 2005
- Ten Geleide juni 2005
- Ten Geleide september 2005
- Ten Geleide december 2005
- Ten Geleide maart 2006
- Ten Geleide juni 2006
- Lakense orgelbouwers en orgels juni 2006
- Ten Geleide september 2006
- Kortelings verschijnt “L’Histoire de Laeken-Notre-Dame à vol d’oiseau”
september 2006
- Lakense orgelbouwers en orgels. 1e vervolg september 2006
- Ten Geleide december 2006
- Lakense orgelbouwers en orgels. 2e vervolg december 2006


Eric Christiaens

- Op de grens, bij onze buren… het restaurant-rôtisserie “Pannenhuis” september 2005
- De pompiers van Laken december 2007
- De helihaven te Brussel (1953 – 1966). Een veelbelovend begin maar een kortstondig bestaan… december 2008

Eric Christiaens en Wim van der Elst

Vergane glorie: de verdwenen brouwerijen van Laken speciaal nummer januari 2009

Pierre Debecker

- Genealogie Fransman september 2008
- La Buydens 125 cc. december 2008


Mimi Debruyn

Het publiek park van Laken, voor het volk, naar Parijs model maar Engels geïnspireerd
december 2008

Fabien de Doncquers

- De Brusselse stadstrams op het Gemeenteplein van Laken, ook Bockstaelplein
juni 2008
- « Entre les deux mon coeur balance… » Het wisselend gebruik van de Stefaniastraat en de Maria-Christinastraat door de trams om het oude Gemeenteplein (Bockstaelplein) van Laken en de Lakenbrug te verbinden juni 2009

Steph Feremans

- La(e)ken Revisited september 2006
- La(e)ken Revisited 2 maart 2007
- De Zangvogels te Laken. Deel II juni 2007
- De Zangvogels te Laken. Deel III (slot) september 2007
- Ik wil deze nacht in de straten verdwalen… (over het monument voor het schoolschip de Smet de Naeyer) december 2008
- Boekbespreking. François Demesmaeker, Une promenade à travers le temps
september 2009

Tony Fransen

- Open Monumentendagen in het Kwartier Sint-Anna 17/18 september 2005 maart 2006

Emile Leclercq (inleiding en vertaling Wim van der Elst)

Laken beschreven in 1889 maart 2009

Leo Lindemans

- Uit vroegere tijden naar ons vorstenhuis september 2006
- Van de boeren van Drootbeke juni 2006

Philips Katrien

- De zangvogels toen en nu, een vergelijking september 2007

J. Schouteden-Wery (vertaling en commentaar Wim van der Elst)

Een wandeling in 1909 van de Dikke Linde naar Heembeek, Koningslo, de Borgt en Vilvoorde juni 2009

Fernand Sonck

- Toneelleven te Laken. Lode Sonck en de Koninklijke Toneelvereniging ONDER ONS
maart 2008
- Een oud Lakenaar vertelt: Georges Lienart, haarkapper en kunstschilder maart 2009
- Oud Lakens topatleet vertelt: Elie Van Thournout, Belgisch Kampioen 100 en 200 meter
september 2009

Georges Vanden Bussche

- Het 21 Juli Plantsoen en het standbeeld van Koningin Astrid september 2004

Wim van der Elst

- Lode Opdebeek: een van de meest bekende Vlaamse uitgevers was van Laken
december 2004
- In 1786 beschreef de prins de Ligne drie tuinen te Laken en omgeving. Over enkele merkwaardige buren van het domein van Schoonenberg december 2004
- Het Lakens schaap maart 2005
- De Familistère van Godin te Laken beschreven in 1913 maart 2005
- Patriottisch feest in Laken in 1905 aan het monument voor Leopold I maart 2005
- De Nederleest in 1890 maart 2005
- De verdwenen filmzalen van Laken juni 2005
- Laken rond 1880 in de herinneringen van Fierens-Gevaert juni 2005
- De eerste wereldoorlog in Heembeek en Laken september 2005
- Laken versus Brussel: aan wie behoorde de oever van de vaart? En wat speelde er zich af in de “Voorgemeente”? december 2005
- Multatuli In Laken december 2005
- Rubens schilderde een hoevelandschap in Laken december 2005
- Karel Van Wijnendaele over de wielrenners Miel Aerts en Jean Aert maart 2006
- Het interieur en de inboedel van het Hof van Drootbeke te Lake juni 2006
- Wervelstorm over Laken op 1 juni 1927 juni 2006
- De wereldtentoonstelling van 1935 was gepland voor 1930 en waarom in Laken en niet in Woluwe? juni 2006
- De campagnes Piers en Meeus en andere verdwenen campagnes in Laken
september 2006
- De voormalige provinciale school voor schipperskinderen “Jean Dubrucq” aan de Claessensstraat speciaal nummer november 2006
- Indianen op de Heizel december 2006
- Het ontslag als burgemeester van Jules Van Volxem en de aantrede van Emile Bockstael in 1877 december 2006
- Een edelsmid uit de Kloosterstraat te Laken: Spoorenberg maart 2007
- Meer dan honderd jaar geleden: dood en begrafenis van de Graaf van Vlaanderen
juni 2007
- 100 Jaar De Vrolijke Kruisboogschutters 1907 – 2007 september 2007
- De gasfabriek van de Stad Brussel december 2007
- De aanleg van de Van Praetlaan en de Van Praetwijk februari 2008
- Laken in 1881 beschreven door M. Wendelen maart 2008
- Expo 58: stof genoeg. Over het instituut van Ossegem september 2008
- Belgisch Congo op de Expo 58 september 2008
- Een terugblik: Expo ’58 en de omgeving van Laken maart 2009
- Bergkoning Felicien Vervaecke te Laken. Met een portret uit 1936 door Roger Cneut
juni 2009
- Restauratie van het koor van de oude kerk van Laken september 2009

Wim van der Elst en Steph Feremans

- Ten Geleide maart 2007
- Ten Geleide juni 2007
- Ten Geleide september 2007
- Ten Geleide december 2007
- Ten Geleide maart 2008
- Ten Geleide juni 2008
- Ten Geleide september 2008
- Ten Geleide december 2008
- Ten Geleide maart 2009
- Ten Geleide juni 2009
- Ten Geleide september 2009

Karel van de Woestijne

- Het Zuiden en het Oosten te Brussel september 2004


Jean Pierre Van Hautegem

- De pedagogische tuin “Albert Street” juni 2007
- De Werkhuizengang, bijna een decennium later december 2007
- De aanleg van de Van Praetlaan en de Van Praetwijk februari 2008

Daniel Van Kriekinge

- Afscheid van een van de laatste vertegenwoordigers van een met uitsterven bedreigde soort: “Nen echten Loekeneir” (Dédé de Suisse) december 2004
- Ik heb twee verdwenen plekken in Laken gekend.. herinneringen van de moeder van ons werkend lid Guy Fautsch juni 2005
- Een niet geheel verdwenen groot bedrijf uit Laken: BYRRH september 2005
- Een grote onderneming met een rijk verleden uit Laken: de Compagnie Ardennaise de Transports et Messageries Van Gend S. A. december 2005
- 50 Jaar geleden… Wat schiet er nog over van de Expo 58? maart 2008

Johan Van Win

- Wielersport in Laken maart 2006
- Wielrenners uit Laken: Emiel Aerts maart 2007

Isolde Verhulst

Restauratie van het exterieur van het koor van de voormalige O-L-V-Kerk van Laken
september 2009

JAARGANG 21 (januari 2010 – december 2010)

Nummer 1. Januari 2010

1. Ten Geleide (S. Feremans en W. Van der Elst)

- 1. Beste wensen voor 2010

- 2. Uit de geschiedenis van de Heizel: Ossegem

- 3. Nog uit de geschiedenis van de Heizel: Verregat

- 4. Wereldtentoonstelling 1935

- 5. Familistère Godin

- 6. En wat met Tour & Taxis of Turn & Tassis?

- 7. En nog maar eens de voormalige Schippersschool…

- 8. En nog meer stripmuren

- 9. Neder-Over-Heembeek een verhaal in beelden

- 10. Bij het 10-jarig bestaan van Laeken découverte

2. Laken en omgeving beschreven in de Hollandse periode (H. Somerhausen)

3. Het gedicht "Landgoed te Laeken" van Rienk R. Kruiderink (Jean Pierre Van Hautegem)

4. Waarom de wereldtentoonstelling van 1910 reeds op de Heizel te Verregat moest komen… zoals uiteindelijk die van 1935 (Wim van der Elst – illustraties Eric Christiaens)

Nummer 2. April 2010

1. Ten Geleide (S. Feremans en W. Van der Elst)

- 1. Overlijden Georges Liénart

- 2. 2.000 meter. Plannen voor de parkzone Van Praetlaan

- 3. Wijziging website in www.laca.be

- 4. Erfgoeddag zondag 25 april 2010: FAKE?

2. In memoriam Georges Vanden Bussche (Fernand Sonck)

3. Laatmiddeleeuws Brussel: een ingebeeld stadslandschap? Voordracht door Bram Vannieuwenhuyze

4. Boekaankondiging. Bruno Brasseur: Hallo, Hallo, Hier Radio Laken…

5. Van stegen en paden naar lanen en boulevards in het koninklijk gehucht « Laken » van de Europese hoofdstad (Jean Pierre Van Hautegem)

5. De trams in de Claessensstraat en Havenlaan (Fabien de Doncquers)

Nummer 3. Juli 2010

1. Ten Geleide (S. Feremans en W. Van der Elst)

- 1. In memoriam François Demesmaeker

- 2. Elsschot in Laken

- 3. Gemeentebulletin Stad Brussel

2. Elvire Vercauteren vertelt over Laken in de tijd van toen (Fernand Sonck)

3. Weer een vijver… in de Prins Leopoldsquare te Laken (Wim van der Elst – beeldmateriaal Eric Christiaens)

Nummer 4. Oktober 2010

1. Ten Geleide (W. Van der Elst en S. Feremans)

- 1. Laca kalender 2011 Chinees Paviljoen

- 2. Allerheiligen en afscheid van Marcel Celis

- 3. Laken en het Meetjesland

- 4. En wat met de Heizel?

- 5. En de Havenlaan ?

- 6. Het dakgebint van de oude Onze-Lieve-Vrouwkerk van Laken

2. Wat schreef en schilderde Herman Bogaerd ? (Steph Feremans)

3. Een toemaatje over het graf van Willem De Mol (Wim van der Elst)

4. 75 jaar geleden… "Oud Brussel" op de wereldtentoonstelling van 1935 (illustraties Eric Christiaens en Daniel Van Kriekinge – vertaling teksten Wim van der Elst)

 

TABEL PER AUTEUR

 

 

 

 

 

Abeels G.    

 

Een aanvullende kijk op het Hoger Normaal Instituut voor      

Landelijke Huishoudkunde                                        juni    2000

Wat is eigenlijk « de Koninklijke Schenking » ?                              sept    2000

Grootse werken in Laken                                          juni    2001

 

 

Candau Léon

 

Deel 1 – GEMEENTEHUIS VAN LAKEN                         

GESCHIEDKUNDIGE ASPECTEN                                sept    1999 

          Ter verantwoording

I        Van Feodaliteit tot Nieuwe Tijd

II       De voorlopers van de latere behuizing

III      Zoektocht naar een nieuwe locatie

IV      Stapvoetse voorbereiding

V        De bouwfase

VI      Juridische nasleep

VII     Korte terugblik op onteigeningen

VIII    De herschikking van het gemeenteplein

IX       Persgeluiden

X        De architect : P. Bonduelle

XI       Nabeschouwingen

XII     Voetnoten en bibliografie

 

 

Ten geleide                                                                      dec     1999

Poesjkinplein – Laken

Eerste reacties op het themanummer

Rondvraag

 

Ten Geleide                                                                      maart 2000

Jozef Cardijn – Een leven met de KAJ                                  maart 2000

Ten geleide                                                                      juni    2000

Jan Verbesselt is niet meer

Diefstal op het kerkhof van Laken

Onvermoede belangstelling voor LACA

Laken, hartje winter                                                juni    2000

Ten Geleide                                                                      sept    2000

Ten Geleide

Schijnwerpers op de Mutsaard gericht

Heemkundige kalender 2001                                                        dec     2000

Herkent u ze nog? Leerlingen van het Instituut

Stella Maris, zestig jaar geleden!

Een van onze ijverigste kernleden heeft ons verlaten                               maart 2001

Ditmaal een oproep ten Geleide

- Ter informatie                                             juni    2001 

Het psychiatrisch centrum van het Brugmann Ziekenhuis,

anders bekeken                                             juni    2001 

Ten Geleide

Een dubbel afscheid wederom                                   sept    2001

Het psychiatrisch centrum van het Brugmann Ziekenhuis,

anders bekeken (slot)                                              sept    2001

Ten Geleide                                                                      dec     2001

Ten Geleide

Kerk van Laken is niet beschermd

Conferentieavond over de boerentram bij de Heemkundige Kring van Laken

Een positieve reactie op het artikel « In mijn tijd »

Toegestuurde documentatie                                               april   2002

Verhalen achter Lakense straatnaamborden

(Wannekouterlaan en de De Wandstraat)                                      april   2002

Een nieuw monument in Laken                        april   2002

Ten Geleide

Laca – een nieuwe start

Laca dankt

Lidgelden                                                      juni    2002

Vanuit Laken, via de Russische Prerevolutie, de wereld rond –

Jw Juliette Lavianne                   

Herinneringen van een jong meisje

Een nieuwe wereld

Einde van het Russische avontuur

Meertaligheid en verre reizen                                             juni    2002

Ten geleide                                                   sept    2002

Omtrent monumenten, gedenktekens en ereperken voor militaire

en burgerlijke slachtoffers van beide Wereldoorlogen in Laken                  sept    2002                                                                     

Omtrent monumenten, gedenktekens en ereperken voor                          jan     2003

 militaire en burgerlijke slachtoffers van beide

Wereldoorlogen in Laken (deel 2)

Ten geleide                                                                      jan     2003

Ten geleide                                                                      juni    2003

Over monumenten (deel 4)                                                juni    2003

Ten geleide                                                                      sept    2003

Omtrent monumenten, gedenktekens en ereperken                                  sept    2003

Ten Geleide                                                                      dec     2003

Ten Geleide                                                                               maart 2004

Omtrent monumenten, gedenktekens en ereperken                                  maart 2004

Ten Geleide                                                                                                     juni     2004

Goed en slecht nieuws over het Lakens erfgoedbeleid                                   juni     2004

Meer licht in Laken                                                                                          juni    2004

 

Christiaens E.

 

In mijn tijd                                                                      dec     2001

Venise à Bruxelles                                                                       dec     2003

Chanteloup in Laken                                                          maart 2004

 

Dillen  J.

 

Deel II – VASTE KUNSTWERKEN AAN HET LAKENSE GEMEENTEHUIS

 

I        Beeldhouwwerken

A.     Werk van M. Desmaré in en aan het gemeentehuis

B.     Overige werken (die niet van M. Desmaré zijn)

In de trapzaal (beneden verdieping)

Biografie van Marcel Wolfers

Biografie van Pierre Theunis

Aan de gevels

 

II       Schilderwerken

In de trouwzaal

Biografie van Emile Fabry

In de raadzaal

In de trapzaal

Biografie van Prosper Colmant

In de wandelgang van de eerste verdieping                         sept    1999

Beeldhouwwerk en versierkunst in Laken (vervolg)

Gevelversieringen IV                                                juni    2000  Aanvullingen : Nog meer over Louis Houba,                                      dec     2000

Gemeentesecretaris van Laken

 

Merens A.

 

In mijn tijd                                                                      dec     2001

In mijn tijd 2                                                                    dec     2003

 

Van de Woestijne Karel

 

Ik zelf en de Willebroeksche vaart                    juni    2002                                                           

Van Kriekinge D.

 

Royal Sport Nautique de Bruxelles

Een Lakense « Love Story »                                               dec     1999

Bescherming van het patrimonium                                      juni    2000

Laken, vroeger en nu                                     sept    2000

Laken Oud en Nieuw

De Lakense Brug – De Sint-Annakapel –

Het Spoorwegstation                                               maart 2001

Laken, vroeger en nu

De “B.R.Y.C” (Bruxelles Royal Yacht Club)

De Groendreef

De 21 juli square en het Koningin Astrid monument                                 juni    2001

Enkele oudere inwoners van Laken vertellen over vroeger…  

Illustraties uit verzameling auteur

Doc. 4 «  Le Tonnelier » uit verzameling E. Christiaens

Laken vroeger en nu                            

Illustraties uit verzameling auteur                    sept    2001

Laken vroeger en nu

Eeuwfeestlaan

Clementinasquare

Sint-Albaansbergstraat                                                                maart 2002

Laken vroeger en nu – De Trade Mart                                  juni    2002

Muske van de Kasaai                                               

De Japanse Toren             

Het IPHS                                  

Het Belvédère                                               

Graaf Moens de Fernig laan                            

Het Koninklijk Domein                                                       maart 2003

Laken vroeger en nu                                                juni    2003

De Euroveiling                                                                            juni    2003

Over de Keizerin Charlottelaan                                  maart 2004

 

Vanden Bussche G.

 

Royal Sport Nautique de Bruxelles                                      

De cameliaserre                                                       dec     1999

De Haven van Brussel, samenvatting                                   dec     1999

Arbeiderswoningen en sociale huisvesting in Laken                        dec     2000

De Lakense Haard                                maart 2001

Mijmeringen ronde de Dikke Linde en Mutsaard                             dec     2001

                                   

Vanhuyse  A.

 

De Mutsaard : Van grenzen gesproken

Illustraties uit  verzameling E. Christiaens

Foto’s Mutske en Wanneke

– met dank aan Mireille en Patricia van Trefcentrum De Wand         sept    2001

 

Vermout  J.

 

“Bockstaelse Maegden”, een Lakense studentenkring jubileert          maart 2001

                                                      

Verstraete H.

   

Over het themanummer «  het gemeentehuis van Laken »                        dec 1999

Blijvende hartstocht op het kerkhof van Laken                     dec 1999

Een ditje en datje over de Engelse landschapskunst                                

en Saksen Cobourg                                                                     dec 1999

Z.E.H. Dr. Hendrik De Vis – een hart voor heemkunde           maart 2000

De ontdekking van een steenmerk in de Mellerystraat te Laken        juni    2000

Bekende Lakense inwoners : Tobie Jonckheere                              juni    2000

Twee Romeinse villa’s opgeborgen onder de Lakense grond   september    2000

Oude foto’s spreken over de oorlogstijd van de Rijksnormaalschool maart 2001

             

 

Van der Elst W.

 

Tivoli                                                            sept    2000

Hoe oud was en werd de Dikke Linde                                  dec     2000

De Heilige Guido te Laken                                                           juni    2001

Een aanslag van Molenbeek op Laken in 1899…. ?                                   jan     2002

3 juni 1909 : de dag dat de vaart leegliep…                        

Onder ons – Koninklijke Toneelvereniging Laken                                     

Gesignaleerd : Chantal Kozyreff, Droombeelden uit Het Verre Oosten. –

De Japanse Toren en het Chinese Paviljoen te Laken.                     juni    2002

De bedevaart van Aartshertogin Isabella met de begijntjes

Van Brussel naar O.L.V. van Laken in de historiografie

Gesignaleerd: Memoriën en Annotatiën van Franciscus van der Meren        sept    2002

Theodore Monod                                           juli     2003

Victorien van de Weghe                                                     juni    2003

De serres van Stuivenberg en omgeving –  een historische terugblik sept    2003

Schrikkelijk accident in Laken                                   

Vincent Van Gogh                      

Edwin Gantz                                                                     nov    2003

Dood & begrafenis van de Gravin van Vlaanderen                                    dec     2003

Een vliegmachien op de hippodroom van Laken                             dec     2003

Rijkswachter vermoord aan de Meiselaan in 1913                           maart 2004

Uit de tijd van de stoomtram in Laken                                maart 2004

Laken en Molenbeek in de middeleeuwen                                                     juni      2004

De lotgevallen van de Meiselaan                                                                    juni      2004

 

                                        

           

 

 


ANALYTISCHE TABEL

 

 

 

GESCHIEDENIS

De ontdekking van een steenmerk

in de Mellerystraat te Laken                            H. Verstraete          maart 2000

Twee Romeinse villa’s opgeborgen

onder de Lakense grond                                 H.Verstraete sept    2000

                                                     D. Van Kriekinge     sept    2000

             

Schijnwerpers op de Mutsaard gericht    L. Candau               dec     2000

Hoe oud was en werd de dikke linde?     Wim van der Elst     dec     2000

Laken oud en nieuw: de Lakenbrug                  D. Van Kriekinge     maart 2001

Laken, vroeger en nu.

Bruxelles Royal Yacht Club en de Groendreef    D. Van Kriekinge     juni    2001

Laken, vroeger en nu.        Jan Sobieskilaan,

Tramtunnel op de Heizel                                 D. Van Kriekinge     sept    2001

Een aanslag van Molenbeek op Laken

in 1899…?                                                    Wim van der Elst     dec     2001

“In mijn tijd”                                                 André Merens                   dec     2001

                                                     E. Christiaens

Mijmeringen rond de “Dikke Linde” – Mutsaard G. Vanden Bussche  maart 2002

Laken, vroeger en nu.

De Eeuwfeestlaan, De Clementina Square,

De Sint Albaansbergstraat                     D. Van Kriekinge     maart 2002

Laken, vroeger en nu – De Trade Mart    D. Van Kriekinge     juni    2002

In mijn tijd…(deel 2)                                               André Merens                   jan     2003

Nog de Trade Mart                     D. Van Kriekinge     jan     2003

Laken, vroeger en nu.                          

De Alfred Stevensstraat (voorheen Fransmanstraat)    D. Van Kriekinge     juni    2003

De serres van Stuivenberg en omgeving.

Een historische terugblik.                               Wim van der Elst     sept    2003

Over de Keizerin Charlottelaan               D. Van Kriekinge     jan     2004

Laken en Molenbeek in de middeleeuwen                 Wim van der Elst        juni      2004

De lotgevallen van de Meiselaan                                Wim van der Elst        juni      2004

 

 

KONINKLIJK HOF

 

De renovatie van de cameliaserre           G. Vanden Bussche  dec     99

In de koninklijke serres van Laken

Een ditje en een datje over

Engelse landschapskunst en Saksen Cobourg    H Verstraete           dec     99

Wat is eigenlijk “De Koninklijke Schenking        G. Abeels      sept    2000

Brand in het kasteel van Laken                        L. Candau               maart 2001

Het Koninklijk domein van Laken                     D. Van Kriekinge     maart 2003

Dood en begrafenis van de Gravin van Vlaanderen,

beschreven door Karel van de Woestijne Wim van der Elst     jan     2004

 

 

VERENIGINGSLEVEN

 

Royal Sport Nautique de Bruxelles                   G. Vanden Bussche  dec     99

Van Kriekinge

De Kajottersbeweging: oorsprong in Laken!     L. Candau               maart 2000

Josef Cardijn – een leven met de KAJ     L. Candau               maart 2000

Een Lakense muziekmaatschappij

L’Echo des Fanfares                                        L. Candau               maart 2001

“Bockstaelse Maegden”,

Een Lakense studentenkring jubileert     Johan Vermout       maart 2001

Onder ons – Kon. Toneelvereniging Laken        W. van der Elst       juni    2002

Royal Laeken Tennis Club:

bijna een eeuw tennis                           J. Fransman  sept    2002

 

BEELDHOUWWERK en VERSIERINGSKUNST  IN LAKEN

 

Vaste Kunstwerken aan het Lakense gemeentehuis      J.Dillen         sept    99

Blijvende harstocht op het kerkhof van Laken   H. Verstraete dec     99

Diefstal op het kerkhof van Laken                    L. Candau     juni    2000

Gevelversieringen IV

Afbeeldingen van beroepsemblemen of

(1) esthetisch verantwoorde reclame                                   J. Dillen        juni    2000

Xavier Mellery-tentoonstelling                                   L. Candau     sept    2000

Ere wie ere toekomt                                                                             sept    2000

Een nieuw monument in Laken

Jean Offenbergsquare                                    

Omtrent monumenten, gedenktekens en ereperken

voor militaire en burgerlijke slachtoffers van beide

wereldoorlogen in Laken (deel 1)                    L. Candau     sept    2002

Omtrent monumenten, gedenktekens en ereperken

voor militaire en burgerlijke slachtoffers van beide

wereldoorlogen in Laken (deel 2)                    L. Candau     jan     2003

Omtrent monumenten, gedenktekens en ereperken

voor militaire en burgerlijke slachtoffers van beide

wereldoorlogen in Laken (deel 3)                    L. Candau     maart 2003

Omtrent monumenten, gedenktekens en ereperken

voor militaire en burgerlijke slachtoffers van beide

wereldoorlogen in Laken (deel 4)                    L. Candau     juni    2003

Omtrent monumenten, gedenktekens en ereperken

voor militaire en burgerlijke slachtoffers van beide

wereldoorlogen in Laken (deel 6 en slot)          L. Candau     jan     2004

 

BOEKBESPREKING

 

Chantal Kozyreff, Droombeelden

uit het Verre Oosten – De Japanse Toren en het

Chinese Paviljoen te Laken                                       W. van der Elst juni 2001

Memorien en annotatien van

Franciscus van der Meren                                         W. van der Elst sept          2002

Een nieuw boek: recits populaires

du nord-ouest de Bruxelles                              L. Candau        jan  2004

Laken en Molenbeek in de middeleeuwen                             W. van der Elst  juni   2004

 

 

TOPONIEMEN

 

Opsporing gevraagd                                                          L. Candau     juni    2003

 

FOLKLORE

 

De Heilige Guido van Laken                            W. van der Elst       juni    2001

De bedevaart van Aartshertogin Isabella

met de begijntjes van Brussel naar O.L.V.

van Laken in de historiografie                W. van der Elst       sept    200

 

 

LIEDEREN EN GEDICHTEN

 

Laken, hartje winter                             L. Candau     juni    2000

 

LAKENSE INWONERS

 

Een Lakense “Love Story”                               D. Van Kriekinge     dec     99

Z.E.H. Dr. Hendrik De Vis –

een hart voor heemkunde                               H. Verstraete maart 2000

Bekende Lakense inwoners:

Tobie Jonckheere                                           H. Verstraete          juni    2000

Nog meer over Louis Houba,

Gemeentesecretaris van Laken               J. Dillen                 dec     2000

Herkent u ze nog?

Leerlingen van het instituut Maris Stella  L. Candau               maart 2001

 

Enkele oudere inwoners van Laken

vertellen over vroeger…                                 D. Van Kriekinge     sept    2001

Een positieve reactie artikel “In mijn tijd”         L. Candau               maart 2002

Vanuit Laken, via de Russische Prerevolutie,

de wereld rond – Jw Juliette Lavianne    L. Candau               juni    2002

“Muske van de Kasaai”                                    D. Van Kriekinge     maart 2003

Victorien van de Weghe, officier en dichter,

bracht zijn levensavond door in Laken.   W. van der Elst        juni     2003

Rijkswachter vermoord aan de Meiselaan in 1913       W. van der Elst        jan      2004

 

GRASDUINEND IN LAKENSE DOCUMENTEN

 

Een aanvullende kijk op het Hoger Normaal

Instituut voor Landelijke Huishoudkunde G. Abeels      juni    2000

Herkent u ze nog?

Leerlingen van het instituut Maris Stella  L. Candau               maart 2001

Oude foto’s spreken over de oorlogstijd

van de rijksnormaalschool                     H. Verstraete          maart 2001 

Toegestuurde documentatie                                      L. Candau     maart 2002

Verhalen achter Lakense straatnaamborden

Wannekouterlaan – De Wandstraat                  L. Candau               maart 2002

Venise à Bruxelles                                          Eric Christiaens       jan     2004

Ontploffing aan de Groendreef

Een vliegmachien op de hippodroom van Laken W. van der Elst        jan      2004

Uit de tijd van de stoomtram te Laken   W. van der Elst        jan      2004

Chanteloup in Laken                             Eric Christiaens       jan     2004

                                   

 

ACTUELE URBANISATIEPLANNEN/LANDSCHAPPEN

 

De Haven van Brussel                           G. Vanden Bussche  dec     99

Plannen voor een Brusselse metro in 1925!       L. Candau               maart 2000

Laken vroeger en nu (illustraties)           D. Van Kriekinge     maart 2000 

Bescherming van het patrimonium                   D. Van Kriekinge     juni    2000

Tivoli                                         W. van der Elst                  sept    2000

De Mutsaard: van grenzen gesproken               A. Vanhuyse           sept    2001

Kerk van Laken is niet beschermd          L. Candau               maart 2002

3 juni 1909: de dag dat de vaart leegliep…       W. van der Elst        juni     2002

Ik zelf en de Willebroeksche vaart                    K.Van de Woestijne

De Fransmanstraat                                         J. Fransman            maart 2003

Graaf Moens de Fernig-laan

(vroeger Oud-Brussellaan)                               D. Van Kriekinge     maart 2003

17 mei 2002 – Opendeurdag van het toekom-

stige Brusselse tuinencentrum                                   L. Candau               juni    2003

Groene Wandelingen in Neder-over-Heembeek  L. Candau               juni    2003

Theodore  Monod: een nieuwe straatnaam

te Laken                                                       W. van der Elst        juni     2003

De Euroveiling                                               D. Van Kriekinge     juni    2003

Goed en slecht nieuws over het Lakense erfgoedbeleid  L. Candau              juni      2004

Meer licht in Laken                                                     L. Candau                   juni      2004

 

DE VERENING “LACA”/ACTIVITEITEN

Jan Verbesselt is niet meer                             L. Candau               juni    2000

Onverwachte belangstelling voor Laca    L. Candau               juni    2000

In memoriam                                                L. Candau               sept    2000

Heemkundige kalender 2001                                                        sept    2000

Een van onze ijverigste leden

heeft ons verlaten…                                                 L. Candau               maart 2001

In memoriam Hilde Verstraete               L. Candau               maart 2001

Kleine attentie voor een grote dame                          L. Candau               maart 2001

Dank aan milde schenkers                               L. Candau     maart 2001

Ditmaal een oproep ten geleide                       L. Candau               juni    2001

Ter informatie                                                         L. Candau               juni    2001

Een dubbel afscheid wederom…             L. Candau               sept    2001

Conferentieavond over de boerentram

bij de heemkundige kring van Laken                          L. Candau               maart 2002

Laca – een nieuwe start                                  L. Candau     juni    2002

Het nieuwe kleedje Laca Tijdingen                   L. Candau               sept    2002

Laca Kalender 2003                    L. Candau     sept    2002

Nieuwsmedeling uit Gemeenschapscentrum

Nekkersdal                                                   

Tentoonstelling in het contactcentrum Mellery  L. Candau               maart 2003

Over subsidies gesproken….                                     L. Candau               maart 2003

Opsporing verzocht                                        L. Candau               maart 2003

Ten Geleide                                                   L. Candau               jan     2004

Ten Geleide                                                               L. Candau                   juni      2004

 

ARCHITECTUUR

 

Gemeentehuis van Laken                                          L. Candau     sept    99

Themanummer

Geschiedkundige aspecten

 

Poesjkinplein – Laken                                     L. Candau     dec     99

 

Eerste reacties op het themanummer                                  L. Candau     dec     99

 

Over het themanummer “Het Gemeentehuis van Laken”         H. Verstraete dec     99

Arbeiderswoningen en sociale huisvesting in Laken     G. Vanden Bussche

                                                                        dec     2000

De Lakense Haard                                G. Vanden Bussche

                                                                        maart 2001

Grootse werken in Laken                      G.Abeels       maart 2001

Het psychiatrisch centrum van het

Brugmann-ziekenhuis, anders bekeken (deel 1) L. Candau     juni    2001

Het psychiatrisch centrum van het

Brugmann-ziekenhuis, anders bekeken (slot)                        L. Candau     sept    2001

De Japanse Toren                       D. Van Kriekinge     maart 2003

Het I.P.H.S. Institut Paul-Henri Spaak    D. Van Kriekinge     maart 2003

Het Belvedere (alias “le petit Laeken”)    D. Van Kriekinge     maart 2003

Meer licht in Laken                                                                 L. Candau       juni      2004

Speciaal nummer december 2010 
100 Jaar Chinees Paviljoen & omgeving. Maar wat vonden de Lakenaars?
100 Ans de Pavillon Chinois & environs. Mais qu’en pensaient les Laekenois ?
(Wim van der Elst ; illustraties verzameling Eric Christiaens)

Jaargang 22 (januari 2011 – december 2011)
Nummer 1. Januari 2011

 1. Ten Geleide (Steph Feremans en Wim van der Elst)
  - Robert Van den Haute 1910-2011
  - Atlas van de archeologische ondergrond van het Brussels Gewest
  -Waar zijn de rechtvaardige rechters? (spreekbeurt Rudi Maes)
  - Eigen Schoon en De Brabander 100 jaar. En Laken?
  - De Prinsen van Ossegem (Leo Lindemans)
  - boekbespreking Peter Theunynck: Biografie Karel Van de Woestijne

 2. Het Planetarium op de Heizel te Laken (Wim van der Elst)

 3. Laken omstreeks 1890 beschreven door Alfred Mabille (Wim van der Elst)

 4. Luchtballons in Brussel en Laken… en de Gordon Bennett Cup (Wim van der Elst)

Nummer 2. April 2011

 1. Ten Geleide(Steph Feremans en Wim van der Elst)
  - Proficiat Daniel Van Kriekinge (80)
  - Wel en wee: het Sanatorium van Tombeek
  - Wel: BYRRH in de Dieudonné Lefèvrestraat
  - Wee: Kiekeboe en het Amerikaans Theater
  - Wel of wee: de Havenlaan…
  - Een boek over de school Regina Pacis in Verregat

 2. De Brunfauts, een Lakense dynastie. Inleiding tot een reeks (Steph Feremans)

 3. De Brunfauts, een rood nest in Laken (Johan Wambacq)

 4. LACA viert zijn 80 jarig werkend lid Daniel Van Kriekinge! Verhalen uit de tijd van toen (Fernand Sonck)

Nummer 3. Juli 2011

 1. Ten Geleide (Steph Feremans en Wim van der Elst)
  - Monument voor Leopold I in verval
  - Het treinstation van Leopold II onder het kasteel van Laken
  - Komen de kabelbaan en de pijl van de Burgerlijke Bouwkunde van de Expo 58 terug op de Heizelvlakte?

 2. Uit de geschiedenis van de Post in Laken (Fernand Sonck)

 3. Van vaderskant. Lakense jeugdherinneringen (Piet Vande Velde)

 4. Een “vogelscheut” voor Napoleon… (Wim van der Elst)

 5. Bootje varen op het meer van de Heizel… (Wim van der Elst)

Nummer 4. Oktober 2011

 1. Ten Geleide (Steph Feremans en Wim van der Elst)
  - Kalender 2012- Uit de oude doos
  -Zonder deur dag Nekkersdal zaterdag 15 oktober
  - Geleid bezoek oud gemeentehuis van Laken
  - Geleid bezoek aan de oude kazerne – nieuwe Europese school
  - voordracht restauratie Onze-Lieve-Vrouwkerk Laken
  - Fotoalbum “Heembeek in beeld 1940-1980”
  - Verregat = Varkensgat?
  - Waterkerskwekerij in eer hersteld
  - Grote Prijs van Brussel 1961-2011
  - 250 camera’s rond het Koninklijk Domein
  - Help! Grondwater in de Heizelstraat…
  - Rodin, de Denker
  - Helden op het kerkhof van Laken

 2. Op het kerkhof van Laken: “Van soldaat van Napoleon tot generaal in het Belgisch leger: de lotgevallen van Charles Niellon” (Fernand Sonck)

 3. De politieke levensloop van Fernand Brunfaut (Steph Feremans)

 4. Over de Dikke Beuklaan of avenue de l’Arbre Ballon (Daniel Van Kriekinge)

 5. Lakense nonkels (Piet Vande Velde)

Speciaal nummer december 2011
“Koninklijke” postkaarten van Leopold II
Ten Geleide (Wim van der Elst)

Jaargang 23 januari 2012 – december 2012
Nummer 1. Januari 2012

 1. Ten Geleide (Steph Feremans en Wim van der Elst)
  - Toponymische wandeling door Laken
  - Laca Tijdingen op internet
  - Orgelmuziek op de kermis van Laken 1963
  - Treurmars voor de grafgalerijen op het kerkhof van Laken
  - La Nutricia Laeken

 2. Op het kerkhof van Laken: “Nicolas Isidore Tobback, de held van de slag om de Stanley Falls 15-18 mei 1893” (Fernand Sonck)

 3. Ruzie op en over de Oostvaartdijk te Laken in 1884 (Wim van der Elst)

 4. Bij Dubrucq (Piet Vande Velde)

Nummer 2. April 2012

 1. Ten Geleide (Steph Feremans en Wim van der Elst)
  - Nutricia-Nutrella…
  - Choesels en chouzels…
  - 1000 jaar Heilige Guido in Anderlecht… en Laken…
  - De voormalige schippersschool in de Claessensstraat
  - Muziek en poëzie op het kerkhof van Laken

 2. Ambras op het kerkhof van Laken in 1874 (Wim van der Elst)

 3. 300 Platanen in 2012 versus 144 olmen in 1864 langs de Westelijke kanaaloever… van Jaagpad tot Havenlaan (Wim van der Elst)

 4. Jacobs-Brocas of “Er was eens een klein Weens meisje…” (Fernand Sonck)

Nummer 3. Juli 2012

 1. Ten Geleide (Steph Feremans en Wim van der Elst)
  - Wel en wee van ons erfgoed
  - Drie generaties Dikke Beuk of Arbre Ballon
  - Van kazernes tot Europese school
  - Jaarboek Ons Graafschap Jette
  - De grafgalerijen van Laken: het einde in zicht?
  - Archeologische atlas Laken

 2. Guido van Anderlecht. Een Brabantse heilige duizend jaar overleden (Herman Loris)

 3. Op het kerkhof van Laken: familiegraf Lou-Bovy-Harford. Berthe Bovy en de merkwaardige levensloop van haar echtgenoot Lou Tseng Tsiang, Ambassadeur, Eerste Minister en monnik in de abdij van Loppem (Zevenkerken) (Fernand Sonck)

 4. Aftelrijmpjes uit de oude doos (Aimé De Cort)

Nummer 4. Oktober 2012

 1. Ten Geleide (Steph Feremans en Wim van der Elst)
  - Toponymische wandeling
  - Herdenking Eeuwfeest oud Gemeentehuis van Laken
  - Zo was Heembeek – Jan Verbesselt
  - En nog maar eens de Dikke Beuk

 2. Over het omhakken van bomen (1878) (Wim van der Elst)

 3. Draaitollen te Brussel in 1896 (J.J. in “La Nature”)

 4. Over een voorloper van de Havenlaan die er niet gekomen is… (Wim van der Elst)

 5. Tielemans, geen Thielemans (Wim van der Elst met de medewerking van Pierre Schacht)

Speciaal nummer december 2012
“Het Monument aan de Arbeid” van Constantin Meunier, een permanent verhaal van vallen en opstaan, van glorie en verval (Jean Pierre Van Hautegem)

Jaargang 24 Januari 2013 – december 2013
Nummer 1. Januari 2013

 1. Ten Geleide (Steph Feremans en Wim van der Elst)
  - Het definitief einde van de “Pont des Soupirs”
  - Nog eens Tielemans
  - Het oud station aan restauratie toe?

 2. Op het kerkhof van Laken: Generaal Baron François-Xavier de Wautier (Fernand Sonck en Wim van der Elst)

 3. Laken en de elektriciteitsvoorziening van de Stad Brussel. Deel 1 – Van de aanvang tot omstreeks 1905 (Pieter De Raedt)

 4. De Crèche Clémentine (Wim van der Elst)

Nummer 2. April 2013

 1. Ten Geleide (Steph Feremans en Wim van der Elst)
  - Oude Rijkswachtkazerne

 2. Brunfaut’s Progressive Architecture. Fernand, Gaston, Maxime Brunfaut, een familie van modernistische architecten (Steph Feremans)

 3. De Modelwijk in Brussel. Het levensverhaal van een groot(s) project (Steph Feremans)

 4. Nogmaals de Crèche Clémentine… (Wim van der Elst)

 5. Destouvellesstraat – Wie was dat in Godsnaam? (Wim van der Elst)

 6. Het oud hospitaal van Laken (Wim van der Elst)

 7. Vilvoordsesteenweg. Tussen Lakenbrug en Van Praetbrug. Tussen Koninklijk Domein en vaart (Wim van der Elst)

Nummer 3. Juli 2013

 1. Ten Geleide (Steph Feremans en Wim van der Elst)
  - Stripmuren en Expo 58-relicten
  - Rijkswachtkazerne Stefaniastraat

 2. Het Justistiepaleis van Brussel, architecturaal huzarenstukje of puur wangedrocht? (Rudi Schrever)

 3. Drenkelingen in Laken (Wim van der Elst)

 4. Afscheid van de Crèche Clémentine. Drie meiden… drie gezusters… (Claude Gekiere met de medewerking van Pierre Schacht)

 5. Op het kerkhof van Laken: Jean-Baptiste Masui. De eerste Directeur-generaal van de Belgische spoorwegen (Fernand Sonck)

Nummer 4. Oktober 2013

 1. Ten Geleide (Steph Feremans en Wim van der Elst
  - Voetbalstadion op parking C?
  - Noch Donderberg, noch “Clos des Perruches”, noch Koninklijke Boomgaard….
  - Bockstaellaan 338-340: slopen of renoveren?

 2. Een nieuwe Nederlandstalige Freinetschool in Laken? (Eric Christiaens)

 3. Laken en de elektriciteitsvoorziening van de Stad Brussel. Deel 2 – van omstreeks 1905 tot op heden (Pieter De Raedt)

 4. Alphonse Wautersstraat en Emile Wautersstraat in Laken (Wim van der Elst)

 5. Nog over Destouvelles of D’Estouvelles… (Pierre Schacht)

Speciaal nummer. December 2013
Brand van het kasteel van Laken in 1890 (Wim van der Elst)

 

 

                                                     TABEL PER AUTEUR
CHRISTIAENS ERIC

 • Een nieuwe Nederlandstalige Freinetschool in Laken? – oktober 2013

DE CORT AIME

 • Aftelrijmpjes uit de oude doos – juli 2012  

DE RAEDT PIETER

 • Laken en de elektriciteitsvoorziening van de Stad Brussel. Deel 1 – Van de aanvang tot omstreeks 1905 – januari 2013

 • Laken en de elektriciteitsvoorziening van de Stad Brussel. Deel 2 – Van omstreeks 1905 tot op heden – oktober 2013

FEREMANS STEPH

 • De Brunfauts, een Lakense dynastie. Inleiding tot een reeks – april 2011

 • De politieke levensloop van Fernand Brunfaut – oktober 2011

 • Brunfaut’s Progressive Architecture. Fernand, Gaston, Maxime Brunfaut, een familie van modernistische architecten – april 2013

 • De Modelwijk in Brussel. Het levensverhaal van een groot(s) project – april 2013

GEKIERE CLAUDE

 • Afscheid van de Crèche Clémentine. Drie meiden… drie gezusters… - juli 2013

 
J.J. in “La Nature”
       - Draaitollen te Brussel in 1896 – oktober 2012

LORIS HERMAN

 • Guido van Anderlecht. Een Brabantse heilige duizend jaar overleden – juli 2012

SCHACHT PIERRE

 • Nog over Destouvelles of D’Estouvelles… - oktober 2013

SCHREVER RUDI

 • Het Justitiepaleis van Brussel, architecturaal huzarenstukje of puur wangedrocht? – juli 2013    

SONCK FERNAND

 • Laca viert zijn 80 jarig werkend lid Daniel Van Kriekinge – april 2011

 • Uit de geschiedenis van de Post in Laken – juli 2011 

 • Op het kerkhof van Laken: Van soldaat van Napoleon tot generaal in het Belgisch leger: de lotgevallen van Charles Niellon – oktober 2011

 • Op het kerkhof van Laken: Nicolas Isidore Tobback, de held van de slag om de Stanley Falls 15-18 mei 1893 – januari 2012

 • Jacobs-Brocas of “Er was eens een klein Weens meisje” – april 2012  

 • Op het kerkhof van Laken: familiegraf Lou-Bovy-Harford. Berthe Bovy an de merkwaardige levensloop van haar echtgenoot Lou Tseng Tsiang, Ambassadeur, Eerste Minister en monnik in de abdij van Loppem (Zevenkerken) – juli 2012

 • Op het kerkhof van Laken: Generaal Baron françois-Xavier de Wautier – januari 2013  

 • Op het kerkhof van Laken: Jean-Baptiste Masui. De eerste Directeur-generaal van de Belgische spoorwegen – juli 2013

VAN DER ELST WIM

 • 100 Jaar Chinees Paviljoen en omgeving – speciaal nummer december 2010

 • Het Planetarium op de Heizel te Laken – januari 2011

 • Laken omstreeks 1890 beschreven door Alfred Mabille – januari 2011

 • Luchtballons in Brussel en Laken en de Gordon Bennett Cup – januari 2011

 • Een “vogelscheut” voor Napoleon – juli 2011

 • Bootje varen op het meer van de Heizel – juli 2011

 • “Koninklijke” postkaarten van Leopold II. Ten Geleide – speciaal nummer december 2011

 • Ruzie op en over de Oostvaartdijk te Laken in 1884 – januari 2012

 • Ambras op het kerkhof van Laken in 1874 – april 2012

 • 300 platanen in 2012 versus 144 olmen in 1864 langs de Westelijke kanaaloever… van Jaagpad tot Havenlaan – april 2012

 • Over het omhakken van bomen (1878) – oktober 2012

 • Over een voorloper van de Havenlaan die er niet gekomen is – oktober 2012

 • Tielemans, geen Thielemans – oktober 2012

 • De Crèche Clémentine – januari 2013

 • Nogmaals de Crèche Clémentine… - april 2013

 • Destouvellesstraat – Wie was dat in godsnaam ? – april 2013

 • Het oud hospitaal van Laken – april 2013

 • Vilvoordsesteenweg. Tussen Lakenbrug en Van Praetbrug. Tussen Koninklijk Domein en vaart – april 2013

 • Drenkelingen in Laken – juli 2013

 • Alphonse Wautersstraat en Emile Wautersstraat in Laken – oktober 2013

 • Brand van het kasteel van Laken in 1890 – speciaal nummer december 2013 

VANDE VELDE PIET

 • Van vaderskant. Lakense jeugdherinneringen – juli 2011

 • Lakense nonkels – oktober 2011

 • Bij Dubrucq – januari 2012

VAN HAUTEGEM JEAN PIERRE

 • Het “Monument aan de Arbeid” van Constantin Meunier, een permanent verhaal van vallen en opstaan, van glorie en verval – speciaal nummer december 2012

VAN KRIEKINGE DANIEL

 • Over de Dikke Beuklaan of avenue de l’Arbre Ballon – oktober 2011  

WAMBACQ JOHAN

 • De Brunfauts, een rood nest in Laken – april 2011