Geschied- en Heemkundige Kring van Laken 

 

Ereleden

Gustave Abeels 

Victor Capron 

Edgard Goedieven

Roger Platton (+)

Freddy Thielemans

Voorzitter:

Wim van der Elst

Ere-voorzitters:

Joris Dillen (+)

 

Leon Candau (+)

 

Penningmeester en Bibliothecaris:

Eric Christiaens

Actieve leden:

Eric Christiaens

Jean-Pierre Van Hautegem

Daniel Van Kriekinge

Pieter De Raedt

Pierre Schacht

Pierre Van Nieuwenhuysen

Jacques Bastiaens

Fernand Sonck

Rudi Schrever

Steph Feremans

Marie-Henriette Struyf

 

 


COLOFON 

Redactieadres LACA Tijdingen:

Meiselaan 91 
1020 Brussel
Tel/Fax: 02 / 268 . 72 . 16

Rekeningnummer LACA:

BE20 9794 2966 6656 (BIC ARSPBE22)

LIDGELD:

Gewoon lid: 10 EUR 
Steunend lid: ad libitum

Verantwoordelijke uitgever:

Wim Van der Elst

Meiselaan 91 
1020 Brussel
Tel/Fax: 02 / 268 . 72 . 16

Teksten:

Eric Christiaens 
Daniel Van Kriekinge
Wim van der Eist

Beeldmateriaal:

Eric Christiaens
Daniel Van Kriekinge

Pierre Schacht

Tekstbewerking & lay-out:

Marie-Henriette Struyf

Eindredacteuren:

Wim van der Eist

Steph Feremans

Alleen de auteurs zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun artikels Wettelijk depot: BD 42818