Welkom op de website van duivenbond "Eerlijk duurt langst Moerbeke"

Interessante weetjes


Belangrijke data 2018
* Onze kampioenendag gaat door zaterdag 14 december 2019 (in de Villa Wilson)


Belangrijk:
* Voor de snelheid is er wekelijks vlucht. Portduiven blijven toegelaten voor liefhebbers die binnen de deelnemingszone vallen.
* jaarduiven mogen worden gedubbeld bij oude! ((enkel op snelheid en halve fond).)
* Op de dag van Bourges (jongen) is er een vlucht uit Ecouen.
* het bestatigingstoestel moet worden binnengebracht dezelfde dag als de sluitingsdag van de vlucht.
* bij het falen van het elektronisch systeem MOET, wanneer de duif slechts één gummi draagt, de chip van de duif VERPLICHT worden bestatigd ter controle en dit binnen de 15 minuten!! (anders declassering). Wanneer de duif zonder gummi thuis komt, moet de chip eveneens geklokt worden ter controle.(binnen de 15 minuten)
* Een noodkoppeling mag enkel nog worden uitgevoerd wanneer de chip aan de poot van de duif niet meer functioneert. De noodkoppeling moet geregulariseerd worden VOOR de volgende inkorving.

Zeer belangrijk:
* De liefhebber wordt op nationale en internationale vluchten verplicht om minstens (Inter)nationaal, zonaal en lokaal in te tekenen. Voor iedere dubbeling dienen de duiven in rangorde te blijven van de inschrijving van de hoofdprijskamp.
* De gummi’ s worden opnieuw ingevoerd voor alle nationale vluchten. De provinciale GHF – vluchten gaan zoals in 2018 door zonder gummi’s. * Voor alle nationale vluchten moeten de twee eerst geklokte duiven in iedere categorie worden aangemeld en gecontroleerd; de eerste binnen de 15 minuten, de tweede binnen de 30 minuten. De gummiringen van alle andere duiven moeten verplicht worden binnengebracht in de vereniging. Het inkorvingslokaal wordt verplicht te declasseren indien hieraan niet voldaan is. * Voor de internationale vluchten dienen ALLE duiven te worden gecontroleerd en aangemeld. De eerste van elke categorie binnen de 15 minuten, de volgende binnen de 30 minuten. * Wegens de gewijzigde reglementering is het sterk aangeraden dat iedereen die over de mogelijkheid beschikt, zijn eigen duiven via computer aanmeldt. Zorg er voor dat het juiste uur (met seconden) en de correcte gummi (4 cijfers) wordt aangemeld. Indien het juiste uur niet wordt opgegeven moet de duif 1 minuut later worden geklasseerd. * “Art. 56 § 1 De duivenklokken die voor de wedvluchten worden gebruikt, dienen te beantwoorden aan de modellen die aangenomen werden door de nationale adviesraad voor mechanische klokken of de nationale adviesraad voor elektronische constatatiesystemen en voorzien zijn van het keuringspaspoort. Indien het keuringspaspoort ontbreekt, zal het toestel onmiddellijk worden overgemaakt aan de bevoegde nationale adviesraad om gekeurd te worden. De kosten vallen integraal ten laste van de liefhebber. Een type van de verschillende merken van goedgekeurde duivenklokken is bij de KBDB gedeponeerd. “
* De niet bestatigde gummi’ s moeten opnieuw worden binnengebracht. (liefst in een omslag) * Zorg ervoor dat uw klok steeds gewist is voor dat u zich aanmeldt voor inkorving. Wanneer duiven, gespeeld in een ander lokaal, niet vrijgegeven zijn, kan ons lokaal dit niet meer verhelpen!! (wijziging van de masters). * BELANGRIJK: Alle duiven vanaf jaar 2019 MOETEN steeds ingeschreven zijn op naam van de liefhebber die aan de wedstrijd deelneemt


Bij inkorvingen waar veel liefhebbers worden verwacht zal met nummers worden gewerkt. Bij aankomst neemt de liefhebber een nummer dat de rangorde van inkorving bepaald


Voor de elektronische klokken: (bij binnenbrengen voor aanpassingen aan de koppelingslijst)
Gelieve uw klok te wissen voor binnenbrengen
Breng een lijst binnen met de ringnummers van de duiven (in volgorde) die moeten gekoppeld worden en eventueel een lijst van te verwijderen duiven. Best is om de lijst te vervangen door lege omslagen. U vermeldt op iedere omslag het ringnummer + jaartal + eventueel vermelding “duivin”. Indien geen omslagen werden bijgevoegd worden alle elektronische ringen samen, in één omslag, afgeleverd. Liefhebbers die tijdens het seizoen koppelingen vragen, moeten hun lijst ten laatste op donderdagavond binnenbrengen, de koppelingen worden op vrijdag-of zaterdagavond uitgevoerd!


NOTEER DAT ALLE GRATIS prijzen, kampioenschapsgelden en trofeeën slechts zullen worden toegekend en uitgereikt aan de liefhebbers die hem persoonlijk komen afhalen op de kampioenendag! – die zonder tegenbericht - plaats vindt op: Zaterdag 14 december 2019
 
Niet afgehaalde prijzen blijven eigendom van de maatschappij.