Welkom op de website van duivenbond "Eerlijk duurt langst Moerbeke"

Teruggave

Snelheid en Halve Fond:

Hoklijstleden 2019 krijgen 0,15 € per duif terug, indien ALLE duiven minstens voor nr 1000 + inleg + bon vliegen.

 

Zware Halve Fond, nationale en internationale vluchten:

Hoklijstleden 2019 krijgen een teruggave van 0,15 € per duif indien ALLE oude & jaarse duiven samen minstens voor nr 1000 + inleg + bon vliegen. Indien ALLE oude & jaarse duiven samen minstens voor nr 3000 + inleg + bon vliegen , wordt deze teruggave verhoogd tot 1 €.
Hetzelfde is van toepassing voor de categorie jonge duiven.
 
Liefhebbers uit een andere provincie krijgen een teruggave van 0,50 € per duif indien ALLE oude jaarse duiven samen minstens voor nr 3000 + inleg + bon vliegen.
Hetzelfde is van toepassing voor de categorie jonge duiven.

 

Alle teruggaven worden wekelijks in de betaalfiche gezet.


NOTEER DAT ALLE GRATIS prijzen, kampioenschapsgelden en trofeeën slechts zullen worden toegekend en uitgereikt aan de liefhebbers die hem persoonlijk komen afhalen op de kampioenendag! – die zonder tegenbericht - plaats vindt op: Zaterdag 14 december 2019
 
Niet afgehaalde prijzen blijven eigendom van de maatschappij.