Hybridisatie sp2                    Animatie in QuickTime


 
 

Voor de hybridisaties sp3 en sp wordt verwezen naar de website van de ULB:
 http://www.ulb.ac.be/sciences/cudec/ressources/Hybridation_sp.mov


 http://www.ulb.ac.be/sciences/cudec/ressources/Hybridation_sp3.mov