Meestal worden in een reactie niet eerst alle bindingen gebroken en daarna pas nieuwe bindingen gevormd. Deze twee processen gebeuren simultaan. Dat kan wanneer de moleculen met de juiste geometrie botsen. De nieuwe bindingen worden dan al gevormd terwijl de oude nog aan het breken zijn.

 

Er ontstaat een kort levend geactiveerd complex: het is een overgangstoestand.

Dat is heel belangrijk want dan kan de energie, afkomstig van het vormen van de nieuwe bindingen, gebruikt worden  voor het breken van de oude bindingen. We moeten dan niet over zon hoge energieberg heen.

 

De onderstaande animatie demonstreert de theorie van het geactiveerd complex (overgangstoestand) voor de reactie tussen diwaterstof en dijood:

H2(g) + I2(g) --> 2HI(g)  

diwaterstofmolecule, H2

dijoodmolecule, I2

waterstofjodidemolecule, HI

H2 molecule

I2 molecule

HI molecule


Message: Java Applet not loaded !

If you were using a Java-enabled browser ,you would see an animation program here instead of this paragraph.

Check your browser options list to enable Java programs to run in this browser.