• Reageren is alleen mogelijk als de deeltjes van de stoffen effectief met elkaar botsen, met voldoende energie en de gepaste oriŽntatie.
  • de kinetische energie groter dan een zeker minimum wordt de activeringsenergie (Ea) genoemd

De onderstaande animatie toont deze aspecten voor de reactie tussen diwaterstof en dijood:

H2(g) + I2(g) --> 2HI(g)

diwaterstofmolecule, H2 dijoodmolecule, I2 waterstofjodidemolecule, HI
H2 molecule
I2 molecule
HI molecule

Message: Java Applet not loaded !

If you were using a Java-enabled browser ,you would see an animation program here instead of this paragraph.

Check your browser options list to enable Java programs to run in this browser.