SUIKEREN ZONDAG.

Legende

Het leven werd vroeger geregeld door enerzijds de seizoenen en anderzijds de (vooral kerkelijke) feestdagen. Zo wil de tradititie dat de eerste zondag na 8 september ( O.L.V. geboorte, de parochiefeestdag ) de Lintse septemberkermis (grote kermis) wordt gevierd. Als 8 september zelf een zondag is, dan vieren we kermis op 8 september. Het werk op de akkers is dan achter de rug en als men toch begint te feesten, dan sluit men wel af de zondag nadien.

Vroeger vierde men ook nog de zondag nadien "na-kermis". Ter gelegenheid van de kermis brouwde de plaatselijke brouwerij " Den Aker " speciaal een lichtere biersoort, kwestie van iets meer te kunnen "verzetten".

De bewaringstijd van dat bier was echter beperkt. (Er trad vlugger verzuring op). Daarom vond men er niets beter op dan die 2de kermiszondag naar de herberg te trekken voorzien van een zakje bruine suiker. Zelfs de kruidenier had een voorraad van die bruine suiker wel afgewogen in papieren tipzakjes klaar om de klanten -kermisgangers te kunnen bedienen. De suiker werd in het bier gemengd en met een speciale suikerstamper geroerd.

Zo ontstond "Suikerenzondag". Maar zoals vele volkse tradities verdween ook dit gebruik...tot in 1977 de idee terug werd opgerakeld. Sederdien wordt jaarlijks te Lint Suikerenzondag uitgebreid gevierd !

Vandaag zijn er geen Lintse brouwerijen meer, maar het Lierse CAVES bleek een schitterend alternatief als Suikeren zondag-bier.

De modere uitgave van Suikeren zondag is geconcentreerd in en rond het mooie Lintse gemeentepark.