Citaten & Aforismen

Vroeg rijp, vroeg rot.

Vroeg wijs, vroeg zot

Niets dat zo wel gedijt,

dan rijp te rechter tijd.

Zoekt u een woord? druk CTRL >>F

Magistraat :

Een gerechterlijk ambtenaar met beperkte rechtsbevoegdheid en onbeperkte onbekwaamheid.

School :

Pedagogisch verantwoorde gevangenis voor kinderen.

Werken :

De mens is niet gemaakt om te werken. Het bewijs is dat hij er moe van wordt.

Wekker :

Een mechanisch instrument om mensen te wekken die geen kinderen hebben.

Weggaan :

Het is verbazingwekkend hoe aardig de mensen tegen je zijn wanneer ze weten dat je weggaat.

Wedde :

Steeds te weinig voor wie ze ontvangt, steeds te veel voor wie ze moet uitbetalen.

Vrouw :

Het is gevaarlijk om een vrouw gelijk te geven,  Misschien is ze intussen al van mening veranderd. 

Soms zwijgen vrouwen wel eens, maar nooit als ze niets te zeggen hebben.

Man :

Als een man een gat ziet, heeft hij de neiging het te vullen.  Daarbij valt hij er meestal zelf in.

Mannen zijn er de oorzaak van dat vrouwen niet van elkaar houden. 

Er kunnen twee redenen zijn waarom een man drinkt. Omdat hij geen vrouw heeft of omdat hij er wel n heeft.

God schiep eerst de man en daarna de vrouw. Dat bewijst dat de eerste invallen vaak de beste zijn.

Vanaf de dag dat God de man in contact bracht met de vrouw, werd het paradijs een hel.

De vrouw denkt : alle mannen zijn eender.

De man denkt : alle vrouwen zijn verschillend.

Mens:

Een aan censuur ontsnapte aap.

Het enige dier dat zich schaamt het te zijn.

Een verkeerd opgevoed kind.

Maagd :

No man’s land.

Het is niet moeilijk maagd te zijn, men wordt zelfs zo geboren.

Leven :

Een leven lang zich wassen, zich laten knippen, zich scheren en baden - en wat is het resultaat ? Een rottend stinkend lijk.

Kuisheid :

Ik begrijp God niet best, nadat Hij de vrouw creerde, wil Hij dat we kuis blijven.

Echtscheiding :

Gelegenheid om een eerste vergissing door een tweede te vervangen.

Auto :

Paardekracht toevertrouwd aan ezels.

Auto :

Als ieder zijn auto heeft, kan niemand meer rijden.

Afspraken :

Alleen de afspraken die ik wens te vergeten, noteer ik in mijn agenda.

Ambtenaar :

Iemand met een laag I.Q., een huid als een buffel, maar overgevoelig voor temperatuurschommelingen en bevorderingen.

Iemand die van zijn kantoor kan wegblijven zonder dat iemand hem mist.

Is iemand die voor elke oplossing een moeilijkheid heeft.

Badgasten :

Wie de badgasten bekijkt, begrijpt waarom de zee zich elke dag twee keer terugtrekt.

Begrafenis :

Sommige mensen zou je twee keer willen begraven, om zeker te zijn.

Beha :

De beha is een ding, dat rechtop houdt wat anders hing.

Bigamie :

Het bewijs dat n plus n drie kan zijn.

Bikini:

Het morseteken is : punt-punt-streep.

Bont:

Een huid die van dier verwisselt.

Borsten :

Vroeger hadden de meisjes borsten, nu zijn het gadgets

Censuur:

Censuur is een kwalijke uiting van angst.

Chronometer:

Verbeterde versie van de zweep.

Cultuur:

Cultuur is alles wat wij wel en de apen niet doen.

Doden:

Als je n mens doodt ben je een moordenaar, dood je er miljoenen, dan ben je een overwinnaar.

Ervaring:

Wat je krijgt als je iets anders verwacht.

Eunuch :

Man zonder balast.

Ezel:

Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde ezelin.

Geduld:

Is dat niet gek : je krijgt meer geduld naarmate je ouder wordt en je dus niet veel tijd meer hebt.

Gek:

En gek minder maakt de wereld nog niet slimmer.

Geld:

De veiligste manier om geld te verdubbelen, is het een keer dubbel te vouwen en in je zak te steken.

Geld :

Geld maakt niet gelukking. Dat zinnetje hebben ze bedacht voor de armen.

Geluk:

Vijf verkeerslichten achter elkaar op groen.

Genieten:

Wie leeft om te genieten, moet zien dat hij zuigeling blijft.

Gevangenis:

De gevangenis is de maatschappij in het klein.

Held:

Een held is iemand die straffeloos onvoorzichtig is geweest.

Hulp:

Roep 's nachts niet op hulp, u zou de buren kunnen wekken.

Huwelijk :

 1. Het huwelijk van geestelijken zal het aantal weeskinderen doen verminderen.
 2. Het huwelijk is de enige veroordeling tot levenslang waarvan men zich door slecht gedrag kan bevrijden.
 3. In menig huwelijk is er slechts n klein lichtpuntje overgebleven : het T.V. scherm.
 4. Wanneer een leeuw getemd is, blijft er een kater over.
 5. Het moeilijkste huwelijk is dit met de ideale vrouw.

Kaalkop:

Nudist op hoger niveau.

Kanker:

Niet de kanker, maar het schouderophalen is de kwaal van deze eeuw.

Kannibaal:

Alleen de kanibaal kent de waarde van de mens.

Kanon:

Begint te spreken als de diplomaten al hun kruit hebben verschoten.

Klasse:

Voor een kat is het om het even uit welke klasse de muis komt.

Klein:

Klein is hij die zich groot wil voordoen.

Kuisheid:

Van alle sexuele afwijkingen is de kuisheid de gevaarlijkste.

Kus:

De enige druk, waarvan de herdrukken ontelbaar zijn.

Laatsten:

De laatsten zullen de eerste zijn; vanwaar dan die haast?

Lachen:

Gelukkig de man die om zichzelf kan lachen - hij zal altijd pret hebben.

Leger:

Ons leger is eigenlijk zeer demokratisch, elke soldaat wordt er als even stom beschouwd.

Liefde:

 1. Is het waanidee dat de ene vrouw anders is dan de anderen.
 2. Is altijd opnieuw Adam en Eva spelen.
 3. Is de inspanning die een man zich getroost om genoegen te nemen met n vrouw.
 4. Is meer dan vier blote benen in bed.
 5. Liefde is geven, zij de oude heer, en hij telde vijf briefjes van duizend neer.
 6. Oude liefde roest niet, zij droogt uit.
 7. Verliefdheid : hij kwam, hij zag, hij was gezien.

Mode :

Is datgene wat uit de mode was geraakt.

Moed:

Moed is voorwaarts vluchten.

Morgen :

Vaak synoniem voor nooit.

Oceaan :

Internationale vuilbak.

Hoer:

Spermacontainer.

Ongeluk:

De meeste ongelukken worden door mensen veroorzaakt, en de meeste mensen worden door een ongelukje veroorzaakt.

Oorlog:

De enige verstrooiing van koningen, waaraan het volk deel mag nemen.

Wanneer de rijken oorlog voeren, sterven de armen.

Sterven is zowat het enige maneuver dat in de oorlog vlot verloopt.

Opinies:

Mensen naar een mening vragen die ze niet hebben.

Oud :

Oud worden is de kans gemist hebben om jong te sterven.

Je wordt oud wanneer je begint te zeggen : Ik heb me nog nooit zo jong gevoeld.

Ouder worden is een stomvervelend tijdverlies.

Pornografie:

Leerrijke liefdes-sprookjes voor volwassenen.

Problemen:

 1. Wat jammer dat de mensen geen problemen kunnen ruilen. Iederen weet hoe hij die van een ander kan oplossen.
 2. Wij leven in een tijd die van alles problemen maakt, en voor niets een oplossing vindt.

Put:

Wie een put graaft voor een ander, krijgt zelf rugpijn.

Roest:

Roest rust niet.

Roken:

De voornaamste oorzaak van statistieken.

Sex:

Bepaalde mensen verwarren sex met public-relations.

Ski:

Als je pas begint te skieen, is een molshoop een berg.

Snurken:

Het mooiste geluid in de wereld is snurken, vraag het maar aan welke weduwe u wilt.

Specialist:

Iemand die alleen maar daar voor deugt.

Iemand die niet intelligent genoeg is om te denken.

Stemrecht:

Stem op de man die het minst heeft beloofd, hij zal het minst teleurstellen.

Spanje:

In Spanje bestaat een vereniging voor dierenbescherming, die om aan contanten te komen, stierengevechten organiseert.

Maag:

Waar de mond van vol is loopt de maag van over.

Grijs:

Door schade en schande wordt men grijs.

Spreken:

 1. Zwijg, maar spreek op het juiste moment.
 2. Wie te veel spreekt, heeft weinig tijd om na te denken over wat hij zegt.
 3. Zij spraken met elkaar en luisterden naar zichzelf.
 4. Wie zichzelf hoort spreken, heeft een valse verbinding.
 5. Sommige mensen spreken alleen maar omdat ze geloven dat ze het beter met geluid kunnen klaarspelen dan met stilte.
 6. Als u spreekt moeten de anderen luisteren. Maak misbruik van deze gelegenheid.

Sprookjes:

Kan u zich een vrouw voorstellen die haar minnaar 1001 nachten lang sprookjes zou laten vertellen?

Geloof niet in sprookjes, ze bestaan echt.

Staat:

De staat garandeert de veiligheid van de enkeling, maar behoudt zich het recht voor iedereen in gevaar te brengen.

Steen:

Straatsteen : Instrument om een in een slop geraakte dialoog voort te zetten.

Stemrecht:

Stemrecht is het recht van het stemvee om in een slachthuis zijn eigen slagersknecht uit te kiezen.

Sterven:

 1. Dat iemend overleed is nog geen bewijs dat hij geleefd heeft.
 2. Wat het meest hartverscheurende is wanneer de mens sterft : Hij neemt zijn geheimen mee.
 3. Ik heb nog nooit iemand willen zien sterven, maar er zijn een paar overlijdingsberichten die ik met genoegen gelezen heb.
 4. Vraag nooit voor wie de doodsklok luidt. Als je ze nog kan horen is het voor iemand anders.

Stieren:

De boer hield zoveel van zijn stieren, dat zijn vrouw hem horens gaf.

Stijgen:

Wie onderaan begint, heeft de meeste kans om te stijgen.

Straf:

Straffen dienden ter afschrikking van die mensen, die geen misdaden zullen begaan.

Stroom:

Tegen de stroom ingaan is vermoeiend, maar het is de enige manier om de bron te bereiken.

Student:

Studenten zijn mensen die ruiten ingooien bij gevestigde firma's waarvan ze later directeur hopen te worden.

Student :

Wat sommige universitairen als hun definitieve loopbaan blijken te beschouwen.

Telefoon:

Uitvinding om te beletten dat iemand ziet hoe erg hij anderen verveelt met zijn gepraat.

Traditie:

Een traditie is slechts een vooruitgang die geslaagd is.

Vliegtuig:

Ik heb nog nooit het geluk gehad een vliegtuig te missen dat achteraf neerstortte.

Troost:

Men troost zichzelf met het verdriet van anderen.

Trouw:

 1. Het is vooral aan zichzelf dat men trouw moet blijven.
 2. Van een paar moet minstens n van beide trouw zijn : de andere.
 3. Op een vrouwmens kun je nooit aan : ze kan je trouw blijven.

Trouwen:

 1. Menig man trouwt met een vrouw omdat er geen tussensoort is.
 2. Trouwen is een jeugdzonde.
 3. Sommige vrouwen trouwen alleen om ruilmateriaal te hebben.
 4. Wanneer een man besluit te trouwen, is dat meestal het laatste besluit dat hij mag nemen.
 5. Velen waarvan je denkt dat ze dood zijn, zijn alleen maar getrouwd.

Tuinieren:

Een nieuw woord voor eeltteelt.

Uitgaan:

Ga nooit alleen uit, neem steeds jezelf mee.

Uitleg:

Geef nooit uitleg. Je vrienden begrijpen je wel, je vijanden geloven je toch niet.

Uitweg:

Geen uitweg is er ook een.

Vader:

Padvinder die n daad teveel heeft gedaan.

Vakantie:

 1. Korte periode tussen plannen en herinneringen.
 2. Hoe belachelijker je er tijdens een vakantie uitziet, hoe minder je zal opvallen.

Vandaag:

Vandaag is steeds d dag waarmee de toekomst begint.

Vanzelf:

Men zegt " dat gaat vanzelf " over dingen waarover men niet heeft nagedacht.

Varken:

 1. Een heleboel vuiligheid op een roze achtergrond.
 2. Het varken zei tegen de kleintjes : gedraag je een beetje behoorlijk. Tenslotte zijn wij geen mensen.

Vegetarir:

Iemand die niets eet waarvoor een dier moet gedood worden en bereid is om, wie er mee spot, de nek om te draaien.

Vel:

Het is merkwaardig dat alleen wie reeds buiten zichzelf is, uit zijn vel kan springen.

Venusberg:

Om de venusberg te beklimmen neemt iedereen zijn beste stok.

Verbergen:

Die zich verbergen zijn toch maar dwergen.

Verbieden:

 1. Verbodsbepalingen dienen tot niets. Ze vergroten alleen maar de bekoring bij de mensen.
 2. Indien men alles zou verbieden wat slecht voor ons is, wat bleef er dan nog over?
 3. Alles wat verboden is, is verboden omdat het op die manier meer geld opbrengt voor sommige mensen.

Verdienen:

Vraag een man nooit hoe hij zijn eerste miljoen verdient heeft.

Verdienste:

Meestal schatten we iemands verdiensten naar de diensten die hij ons bewijst.

Verdraagzaam:

Verdraagzaamheid is meestal een vorm van moeheid.

Verdrag:

Met verdragen is het juist zoals met rozen en meisjes: Ze blijven goed zolang het duurt.

Verenigingen:

Gelegenheden voor mensen die zich thuis niet kunnen bezighouden.

Vergeten:

Je vergeet nooit wat je wil vergeten; al de rest vergeet je.

Verkeer:

 1. Verkeerslichten zijn gedevalueerde totempaals.
 2. Vele mensen sterven door verkeersongevallen. Vele mensen worden geboren door ongevallen bij het verkeer.

Verkoop:

De verkoop begint waar de klant " neen " zegt.

Verkrachting:

Wat een vrouw verkrachting noemt is slechts een excuus voor het feit dat ze toegegeven heeft, zij het dan soms na enige weerstand.

Verlegen:

Toegeven dat je verlegen bent is ophouden het te zijn.

Verliefeden:

Verliefden fluisteren om zich verstaanbaar te maken.

Verliezen:

Je weet wel hoe rijk je bent, als je niets te verliezen hebt.

Verliezer:

Een goed verliezer is een sportman, die er in slaagt de reporters wijs te maken, dat hij ervan genoot geklopt te worden.

Verstaan:

Wat je niet meteen verstaat, neemt de vorm aan van een belediging.

Vervelen:

 1. Mensen die ons vervelen amuseren zich best.
 2. Hij is n van die vervelende mensen die steeds op tijd komen en doet wat zij zeggen.
 3. De angst voor verveling is het enige excuus om te werken.

Verwachting:

Er zijn vrouwen die in verwachting zijn van iets dat ze niet verwach hadden.

Vierdagenweek:

Ik ben tegen de invoering van de vierdagenweek. Vijf dagen zijn mij al te kort om van die twee vrije dagen te bekomen.

Vijand:

 1. Het is aangenaam met een vijand te praten. Zo komt men te weten wie men is.
 2. Wees niet blij geen vijanden te bezitten: het betekent enkel dat ge niet meetelt.
 3. Wie geen vijanden heeft is zeer eenzaam.

Vinden:

 1. Wie gevonden wil worden, moet zich verbergen.
 2. Gezocht: eerlijke vinder.

Vlaanderen:

Als ik aan Vlaanderen denk zie ik altijd een leeuw. Als ik een leeuw zie, denk ik nooit aan Vlaanderen.

Vlees:

Het vlees is zwak, en de wil is ook niet veel zaaks.

Voetbal:

 1. Individuele ploegsport. (zelf uitgevonden).
 2. De verliezende voetbalploeg heeft steeds af te rekenen gehad met een slechte scheidsrechter.
 3. Het doelpunt heiligt de middelen.

Volwassen:

Volwassen worden:iets waar je je hele leven voor nodig hebt.

Voorbeeld:

Een voorbeeld volgen is het verleden naar de toekomst verhuizen.

Vragen:

De twee belangrijkste vragen van deze tijd : hoe vermager ik? en waar parkeer ik mijn auto?

Vrede:

 1. De periode waarin het bij anderen oorlog is.
 2. Ieder volk is voor vrede, maar geen enkele regering.
 3. Vrede is een pauze tussen twee oorlogen.

Vrees:

Elke vrees wordt erger als we haar niet onder ogen durven zien.

Vreugde:

 1. De vreugde ontstaat altijd na de laatste ontgoocheling.
 2. De droefheid leert ons wat de vreugde waard is.
 3. Als u van vreugde opspringt, zie dan toe dat niemand de grond onder uw voeten wegtrekt.

Vriend.

 1. Hoe minder vrienden je hebt, hoe minder mensen je kunt verraden.
 2. Jaloers zijn op een vriend bewijst dat je niet echt zijn vriend bent.
 3. De dood van een vriend is bitter ;de dood van een vriendschap het bitterst.
 4. Een vriend is iemand waarop je kan rekenen dat hij steeds op jouw rekent.
 5. Een vriend is iemand die alles van je weet en toch van je houdt.
 6. Velen die over vriendschap spreken bedoelen gezelligheid.
 7. Vriend is wie je tijdens je leven zegt wat anderen na je dood vertellen.
 8. Men vindt sneller een fossiel dan een goede vriend.
 9. De vrouw van mijn vriend heeft slechts n gebrek : zij is zijn echtgenote.

Vriendinnen.

Vriendinnen zijn uiterst loyaal tegenover elkaar, tot ze dezelfde man willen.

Vrije liefde.

Vrije liefde is tof, todat er een kind in de kabel komt.

Vrijen.

Nuchter vrijen, kind vermijen.

Vrije tijd.

Iets dat overbodig wordt als men zich verveelt.

Vrijgezel.

 1. Iemand die naar een vrouw verlangt, maar blij is dat hij haar niet gekregen heeft.
 2. Vrijgezellen weten meer van vrouwen af dan getrouwde mannen. Als ze dat niet deden zouden ze ook getrouwd zijn.

Vroeger.

Vroeger was het beter dan nu, maar het is gelukkig voorbij.

Vrouw.

 1. De zesde dag schiep God de vrouw, toen was zijn fantasie ten einde.
 2. God schiep de vrouw, maar eerst had Hij het licht geschapen, omdat Adam het zou kunnen uitdoen.
 3. Een wezen dat naar een stoel grijpt als ze de telefoon hoort rinkelen.
 4. Vrouwen zijn als honing, het is lekker maar het kleeft.
 5. De vrouw volgt de man waar zij gaat.
 6. Er zijn twee soorten vrouwen, zij die hun man bedriegen en zij die zeggen dat het niet waar is.
 7. De moeilijkheid in dit leven is dat er zovele mooie vrouwen zijn en zo weinig tijd.
 8. Hij die niet begrijpt dat je een vrouw kunt wurgen, kent de vrouwen niet.
 9. Zelfs de mooiste vrouw mag niet te veel bevallen.
 10. Als een vrouw de waarheid spreekt, is dat om een leugen te verbergen.
 11. Een hebzuchtige vrouw :zij stond voor niets en lag voor alles.
 12. Wie een vrouw van veertig omwisselt tegen twee van twintig, kent noch de waarden van het geld noch die van de vrouwen.
 13. Een vrouw is een tong op twee poten.
 14. Als een vrouw te lelijk is om de liefde te bedrijven, bedrijft ze de naastenliefde.
 15. Een vrouw wil verovert worden, niet bepraat.
 16. De zorg om er jong uit te zien, geeft vrouwen nieuwe rimpels.
 17. En vrouw heeft goed naar mij geluisterd, ze zag slecht.
 18. De meeste vrouwen kunnen beter geld opmaken dan een bed.
 19. Veel vrouwen komen pas uit de verf als ze gesminkt zijn.
 20. Een vrouw is een onbewaakte overweg....
 21. De slechte vrouw is de uwe, de goede die van de buurman.
 22. Je moet een vrouw nooit tegenspreken, je moet wachten tot ze het zelf doet.
 23. De vrouw is als een treinspoor, schitterender naarmate zij meer bereden wordt.
 24. De wereld laat een knappe vrouw nooit van honger omkomen.
 25. Een vrouw denkt goed na vr zij zwijgt.
 26. Tal van vrouwen kleden zich zich slechts om de lust aan te porren haar uit te kleden.
 27. Alleen lelijke vrouwen vinden andere afschuwelijk.

Waarheid.

 1. Zodra iets pijnlijk wordt, raken we in de buurt van de waarheid.
 2. Alles eindigt met waar te zijn.

Ervaring :

Wanneer een man met geld een man met ervaring ontmoet, krijgt de man met de ervaring het geld, en doet de man met het geld de ervaring op.

Verlangen :

Laat geen verlangen verloren gaan, de mens zonder verlangen is dood.

Wijsheid :

Wijsheid is weten wat ons te doen staat, bekwaamheid is weten hoe we het moeten doen.

Kussen :

Mondelinge druk uitoefenen.

Oorlogen :

Met al die oorlogen op onze wereld wordt een mens nog goed in aardrijkskunde.

Politicus :

Een goed politicus moet de gave hebben om te voorspellen wat er morgen, volgende maand en volgend jaar zal gebeuren. Bovendien moet hij achteraf ook kunnen uitleggen waarom dat niet gebeurd is.

Politici :

Moeten de kiezers gunstig stemmen om de kiezers gunstig te doen stemmen.

Oud :

Niets maakt sneller oud, dan de gedachte dat men oud wordt.

Zwakke geslacht :

Het is de sterke zijde van het zwakke geslacht dat het steeds de zwakke zijde van het sterke geslacht weet te ontdekken.

Kruis :

Wie zijn kruis aanvaardt, verliest het onderweg. Wie zijn kruis weigert, ontmoet het op alle andere wegen.

Dokters :

Dokters hebben geen problemen zolang hun patienten ze hebben.

Leugens :

Leugens ontstaan dikwijls doordat iemand geheel vertelt wat hij maar half gehoord heeft.

Organen :

Orgaantransplantaties kosten stukken van mensen.

Geluid :

En van de gevaarlijkste geluiden die men kan maken is luidop denken.

Wassen :

Als je je maar lang genoeg niet wast, laten zelfs de vlooien je met rust.

Rijke weduwen :

De enige tweederangsgoederen die tegen de hoogste prijs worden verkocht.

Weer :

Slecht weer ziet er door een raam altijd veel slechter uit.

Weg :

Weldoener :

Vroeger kenden we de namen van de behoeftigen, en bleven de weldoeners onbekent. Thans kennen we zeer goed de namen van de weldoeners, alleen weten we niet erg goed wie ze geholpen hebben.

Wereld :

Werkelijkheid :

Werken :

Wet : Om buiten de wet te leven moet je zr eerlijk zijn.

Weten :

Wielrenner : Als fietst hij nog zo snel, de doping achterhaald hem wel.

Wij :

Wijn : Goede wijn behoeft geen krans, alleen maar reclame.

Wijs(heid) :

Wil :

Wild :

Het wild maakt geen onderscheidt tussen jagers en stropers.

Wilden :

Wij moeten wilden blijven. En als wij het niet kunnen blijven, omdat we het niet meer zijn, laten we dan proberen het opnieuw te worden.

Willen :

Wij leven in een wereld waarin de mensen niet weten wat ze willen, en bereid zijn door een hel te gaan om het te krijgen.

Winnen :

Woede :

Elke woede is een bewijs van onmacht.

Worst :

Wanneer je de worst uithangt, eindig je altijd met opgegeten te worden.

Wraak :

De brieven van je vriendin aan je rivaal toesturen, nadat hij met haar getrouwd is.

Zakenman :

Een eerlijk zakenman handelt niet met vrienden, daarom heeft de geslaagde zakenman ook geen vrienden.

Ouderdom :

Het probleem bij ouderdom is, dat men zich jong blijft voelen.

Lafaard :

Als men een lafaard in het gelaat spuwt, zegt hij dat het "regent".

Leger :

Wij hebben het leger hard nodig. Als was het maar omwille van de beroepsmilitairen. Er zijn al ongeschoolde werklozen genoeg.

Verkoudheid :

Een flinke verkoudheid zou al heel wat minder hinderlijk zijn, zonder de goede raad van onze vrienden.

Lachen :

Wie niet met ernstige dingen kan lachen is geen serieus mens.

Aalmoes :

Aalmoezen zijn stukjes pasmunt die rijken wegschenken van het deel dat ze de armen hebben onthouden.

Aangenaam :

Uitdrukking waardoor de naamlozen elkaar laten verstaan dat ze geen zier om elkaar geven.

Aanbidden :

Beter niets te aanbidden dan een god die we zelf hebben geschapen.

Aarde :

Zou het niet beter zijn eerst nog een poosje een andere planeet te verkennen : de aarde ?

Aarde :

Ik zal lachen als ze met de vernietiging van de aarde vr het einde van de wereld niet klaar komen.

Aarde :

De aarde is slechts een stofje in het heelal.Hoe klein zijn onze problemen dan?

Aardgas :

Wie aardgas binnenkrijgt die boft....tot op de dag dat hij ontploft.

Abortus :

Onbekend maakt onbemind, zei het abortuskind.

Achterdocht :

Hoe achterdochtiger een mens is, hoe minder hij te vertrouwen is.

Adjunct :

Ondergeschikte die vaak de hoofdrol moet spelen.

Belachelijk :

Zoek in alles het belachelijke en je zult het vinden.

Bezoek :

Bezoek krijgen vereerd mij, geen bezoek krijgen doet mij plezier.

Criticus :

Een criticus is een man zonder benen die onderricht geeft in hardlopen.

Dom :

Het is beter dom te lijken dan dom te blijken.

Dom :

Alleen de domme mens is bescheiden en tevreden.

Dun Juan :

Iemand met gevoel voor verhoudingen.

Doodgaan :

Er klopt iets niet.

Heks :

Mijn huwelijk is zoals in een sprookje, ik ben met een heks getrouwd.

Dood :

De dood is niet het volledige einde, we moeten nog sterven bij de anderen.

Ei

: Een ei is een ei, en hij nam het grootste.

Fransen :

De Fransen koken, de Engelsen openen blikjes.

Fransman :

Een wijnvat dat naar knoflook ruikt.

Geheugen :

Wie een geheugen heeft kan gemakkelijker vergeten.

Gehandicapt :

Iemand de armen afzagen mag niet, iemand die zonder armen geboren wordt laten leven, dat moet.

Geheugen :

Het meest buitengewone geheugen is dat van een verliefde vrouw.

Groot :

Men is maar groot als men gewoon is wt men is.

Krediet :

Uiting van overdreven optimisme.

Macht :

Wie de macht krijgt, is zichzelve niet meer meester.

Massa :

Massa is meervoud van niemand.

Masker :

Hij zette zijn eigen gezicht op om zijn masker te verbergen.

Medische wetenschappen :

De medische wetenschappen hebben zich de laatste jaren zo ontwikkeld, dat het thans voor een dokter nagenoeg onmogelijk is nog maar iets goeds aan een patient te vinden.

Meisje :

De droom van een meisje reikt niet hoger dan de Venusberg.

Nederigheid :

Je hebt van die zeer nederige mensen die je slechts n keer in hun leven lastig vallen : op de dag van hun begrafenis.

Nederigheid :

met nederigheid kun je het hl, hl ver brengen.

Nederland :

Waarom is Nederland zo'n vlak land ? Omdat het geloof er bergen heeft verzet.

Nudistenkamp :

een oord waar niets aan is.

Omhoog :

Mensen die in het leven omhoog willen klimmen, moeten vooral goed kunnen kruipen.

Ontwikkelingshulp :

Het geld dat opgebracht wordt door de arme mensen in de rijke landen, ten bate van de rijke mensen in de arme landen.

Liefde :

Mannen kunnen uit liefde voor een vrouw op hun knien vallen. Velen blijven daarna ook op hun knien zitten.

Alcohol :

Is niet goed voor de gezondheid, vooral de morgend nadien.

Bewonderen

: Wij bewonderen meestal de dingen die wij niet kennen.

Tevreden ? :

Vrouwtje tevreden,.....slipje naar beneden.

Mensen :

De mensen vermoeien zichzelf door de rust na te jagen.

Man en vrouw :

Toestand :

Deze toestand is de gelukkigste, waar het overtollige niet verlangt wordt en het noodzakelijke niet ontbreekt.

Denken :

De meeste mensen denken eraan geen kwaad te doen. Denken zij er wel aan eens goed te doen ?

Leugen :

hoe groter de leugen, des te meer zij gelooft wordt.

Doodstraf :

Ik ben voor de doodstraf. Ik denk dat het levens kan redden !

Leven :

Elke dag dat je langer leeft, is een dag minder op deze wereld.

Haven :

Een plaats waar schepen die schuilen voor de storm, blootstaan aan de teistering van de douane.

Heer:

Een heer is iemand die op een vrouwelijke manier mannelijk is.

Heilig(en) :

Conditio sine qua om heilig verklaard te worden : dood zijn.

Hemel :

Om de hemel te zien moet je op je rug liggen.

Helden :

Helden worden niet geboren, ze sterven op schietafstand.

Huisjes :

Wie te veel heilige huisjes afbreekt, geraakt in woningnood.

Hel :

Heiligen die zich in de hemel zitten te vervelen.

Held :

Iemand die straffeloos onvoorzichtig is geweest.

Held :

Een held is iemand die harder kan lopen dan de anderen, omdat hij niet zo zwaar bladen is met hersenen.

Aalmoes :

Een bedelaar zonder omstaanders ontvangt weinig aalmoezen.

Aantrekkelijk :

Vrouwen weten dat ze niet zo aantrekkelijk meer zijn wanneer ze niets meer hebben om aan te trekken.

Aap :

De aap kan het niet helpen, dat we zo op hem lijken. Eigenlijk had hij een beter lot verdiend.

Aap :

Een aap lijkt nog maar een beetje op een mens, en hij is al zo belachelijk.

Acteur :

Een acteur is iemand die, als je niet over hem praat, niet luistert.

Adam en Eva :

Natuurlijk werden zij gestraft : zij deden normaal.

Administratie :

Als het personeel tot n derde herleid zou worden, dan zou je dat niet eens merken.

Administratie :

De kunst om wagens aan het rollen te brengen, zonder zelf een vinger uit te steken.

Afrika :

In Afrika slaan primitieve Afrikanen met stokken op de grond en uiten daar hartverscheurende kreten bij. De antropologen noemen dat de elementaire expressie. Bij ons heet dat golf spelen.

Afscheid :

Het afscheid verlengen is niets waard; je verlengt niet de aanwezigheid, maar het vertrek.

Afstaan :

Wie iets niet kan afstaan, heeft nooit bezeten.

Alpinisten :

Het enige zinnige topgesprek wordt gevoerd door alpinisten.

U.S.A. :

Het land met de meeste psychiaters.

U.S.A :

In de U.S.A. hebben de Indianen nog weinig pijlen op hun boog.

Amerikanen :

Dat is nu de ellende met de Amerikaanse vrouwen : zij gaan altijd naar bed, maar om de verkeerde reden.

Anderen :

Alles is grappig, zolang het iemand anders overkomt.

Anderen :

Het leven is te kort om zelfs iet te doen wat je tegen betaling door anderen kan laten verrichten.

Anderen :

Zij kennen hun eigen geluk niet, maar dat van anderen ontgaat hun nooit.

Anderen :

Men moet niet te veel waarde hechten aan het oordeel van anderen, dat is even onbetrouwbaar als het onze over anderen.

Anderen :

Wie met een ander wil ruilen, slaat zichzelf niet hoog aan.

Anderen :

Wie het waagt hard voor anderen te zijn, moet in staat zijn zelf veel te verduren.

Antiek :

Een afbetaald meubelstuk.

Appel :

Onderschat niets : het lot van de mens hing ooit van een appel af.

Appel :

De appel valt niet ver van de boom. Wat zou hij verder gaan doen ?

Archeoloog :

Een vrouw kan maar het best met een archeoloog getrouwd zijn. Hoe ouder ze wordt, hoe meer hij zich voor haar gaat interesseren.

Argument :

Een argument wordt er niet sterker op, omdat men het uitschreeuwt.

Geest :

Zalig zijn de armen van geest, want daar zijn de meeste van.

Aureool :

Als een vrouw een aureool rond het hoofd van haar echtgenoot plaatst, dient dit meestal om zijn horens te verbergen.

Auto :

Het geluk is gemakkelijker te bereiken met een auto, dan met de fiets.

Auto :

Een vervoermiddel dat Amerika tot een natie zonder benen gemaakt heeft.

Auto :

Dank zij de auto kunnen we nu plaatsen bereiken waar men enkel heen wil, omdat men nu eenmaal een auto heeft.

Autodidact :

Een autodidact herken je aan de ontwikkeling van zijn ellebogen.

Automobilist :

De automobilist is veiliger als de weg droog is; de weg is veiliger als de automobilist droog is.

Autopanne :

Een autopanne is een verrassing die de toerist in de gelegenheid stelt iets van het landschap te zien.

Autoriteit :

Een hoge hoed, waaronder iedere ezel zijn oren verbergt.

Bedelaars:

Bedelaars zijn niet jaloers op miljonairs, maar wel op andere bedelaars die meer ophalen dan zijzelf.

Bedoelingen :

Wij kunnen niet leven van andermans goede bedoelingen.

Bedriegen :

Kleine bedriegers geraken in de gevangenis, grote in het parlement.

Beest :

Wij zijn allemaal ergens beest, maar we werden op een verschillende manier getemd.

Begrafenis :

Ik was op een begrafenis : de afgestorvene was de levendigste van het hele gezelschap.

Begrafenis :

Sommige lieden zou je tweemaal willen begraven om zeker te zijn.

Begrijpen :

Wanneer de mensen alleen praatten over wat zij begrepen, zou er maar weinig op de wereld gezegd worden.

Belg :

Een Belg die snel wil arriveren, gebruikt meestal omwegen.

Belg :

Hij is geen Belg als hij niet sjoemelen kan.

Beloven :

Ik beloof nooit iets, want ik heb de slechte gewoonte mijn beloftes te houden.

Beschaving :

Evolutie van een vuile mens in een propere wereld, naar een propere mens in een vuile wereld.

Beschaving :

Iemand die niets te zeggen heeft, laten uitspreken.

Besluit :

Als men tegen zijn wil, onder hoge druk, een haastig besluit moet nemen is het beste antwoord altijd Nee, want Nee is gemakkelijker te veranderen Ja, dan Ja in Neen.

Bezoek :

Bezoek krijgen vereert mij, geen bezoek krijgen doet mij plezier.

Boer:

Een boer die droomt maakt zich schuldig aan boerenbedrog.

Boezem:

Nieuwe boezems staan schoon.

Borsten :

Wanneer ik de borst van een vrouw bekijk, zie ik dubbel.

Brief :

Er zijn mensen die brieven schrijven, waarop ze zelf niet graag zouden op antwoorden.

Broeksband :

Toestel om de eer op te houden.

Bruid :

Een vrouw met mooie vooruitzichten op geluk in haar verleden.

Buren :

Zonder de tegenslagen van de buren was het leven niet te harden.

Caravan :

Er is maar n ding erger dan een caravan : rijden achter een caravan.

Complimenten :

Complimentjes maken is vaak zichzelf een entree-kaartje bezorgen.

Complimenten :

Sommige mensen maken complimentjes op een manier alof ze een ontvangstbewijs terug verwachten.

Computer :

Een ding zal de computer nooit kunnen : van de apen afstammen.

Corruptie :

Theorie dat men kan rotten zonder te sterven.

Corset :

Vesting dat overdag stand houdt en elke avond valt.

Criticus :

Een man die alles weet, maar zelf niets kan.

Dag en nacht :

De dag zal nooit geloven dat er sterren bestaan.

Dak :

Wie een dak boven zijn hoofd heeft, ziet nooit de hemel.

Dame :

Een dame is een vrouw die maakt dat een man zich gedraagt als een heer.

Dankbaarheid :

Er zijn mensen die hun dankbaarheid uitsluitend bewijzen door naar uw begrafenis te komen.

December :

In december verlangt iedereen zo naar vrede omdat het dan zulk rotweer is om oorlog te voeren.

Deftig :

Deftig zijn heeft nadelen. Je komt zelden in het nieuws.

Denken :

Wie denkt dat hij denkt, zit zomaar wat te dromen.

Denken :

Denken betekent beslissen of zich in een crisis bevinden.

Diploma :

Een bevestiging dat je ergens ten einde bent.

Disc - jockey :

Disc-jockeys zijn ruiters die altijd in een kringetje draaien.

Idioot :

Geven :

Wie geeft wat hij heeft, wordt arm.

De Haene :

Er zijn hanen die fier zijn op de hoogste mesthoop te kunnen zitten.

Politicus :

Iemand die de waarheid zegt als hij zich vergist.

Politiek :

Sex:

Sex is n van de negen reden voor rencarnatie, de andere acht zijn onbelangrijk.

Sint-Niklaas :

Man en vrouw :

Ovatie :

Menige staande ovatie werd veroorzaakt door iemand die te vlug opstond, omdat hij als eerste bij de garde-robe wilde komen.

Toekomst :

Ik denk nooit aan de toekomst; die komt vroeg genoeg.

Zwitserland :

Ik denk eraan in Zwitserland te gaan wonen. Ik wil wel eens in een land zitten waar de bergen hoger zijn dan de belastingen.

Zwijmeling :

Kortste afstand tussen twee pinten.

Ziek :

Niemand is zieker dan de man die ziek is op zijn vrije dag.

Zelfvertrouwen :

Is zelf geloven meer te zijn dan men is.

Zelfmoord :

Er zijn mensen die geen zelfmoord durven plegen, uit schrik voor wat de buren zullen zeggen.

Zelfkennis :

Hij kende zichzelf. Maar alleen van horen zeggen.

Gentleman:

Iemand die een vrouw uitnodigt om naar zijn postzegelverzameling te komen kijken, en die dan ook zijn postzegelverzameling toont.

Apen :  Een gemeenschap is als een dierentuin; de apen hebben het meeste succes.

Geld : Geld maakt niet gelukig, dat heeft het dan ook gemeen met armoede.

Dingen : Als de mens de dingen niet kan veranderen, dan verandert hij de woorden.

Verstand :Het voordeel van verstand is, dat men zich dom kan houden. Het omgekeerde is iets moeilijker.

Niets : Als niets "iets" wordt, vergeet "iets" soms, dat het van niets komt.

Vrijgezel :Mijn schoonouders konden geen kinderen krijgen.

Contract : Een akkoord dat alleen bindend is voor de zwakste partij.

(wordt vervolgt...........)

Back to Top