Uit gouden korenaren schiep God de Antwerpenaren . 

Uit het restant, alle anderen van het land.

TEST OEZELVE !

Zeddenen Antwaarpener of ni ??

Sprekt dees woorde iniens oÔt zonder doddele !

akosterniondoeng

zissernichoefan

azeigetoemmesoek

daddodenichedochtei

zemmenemligge

zewieretbeu

kabberdoes

watoetemnawer

oestoddedornategape

wafferietisdanna

aschaardallesme

tisonolle

die ij ferm loeze

kannekoewelpe

tastritplaain

geziegeterbegoton

azeiweriswa

akwammerielemolniejoep

dasbekaanstverniet

ajeigeteur

eddetindemot

kemmetoenoggezei

das zen de mokkes van de stad

nenapsjaar

zisribedebie

gemoestetbegotisweete

zisreepesneije

zeigetnogalissitte

ekarowenem(deze vind ik den beste.)

bibi

ne spannentrap

kzenoeppensioen

tistogwoareij

das oemes ni woar

kannerniandoeng

wa zijtem naa ?

kzennernibangvan

tsingtsangsplaan

kroapkot

nimemajee

azekzatzen

medewaaveniksdanlast

sjansjaar

gezennenabzjaar

zennefrutiszuur

zenneneiringbaktni

moeidoeni

bleftvanzawaaf

wilde een dot in aa gezicht hebbe

gazanemafgast

bleftvanmalaaif

gezozoeweurre

wadeddedornaon

aa peeke

mokterkeuttemettemee

dakananiee

dazierdenoerekottee

zuktambrasofwa

voalepitoe

een efforke

maainigezienzenne

destaasestrot

tzenwerdezeulfde

enechtezoapschoat

masjoefel

koenkelfoeze

kwistetni

aa is ribbedebie

gezaanekoerskemel

diÚ heeft straffe faren

tisnioemtefreite

kakkentist

zaakvanboermi

kzal aa is een saflet geve zenne

aa is er geire baa

ajijgetnogaliszittezenne

nescheetineenfles

tis die van ierneffe

degrunpleuts

naweetiketoek

komunnepitje

astzoezitistinorde

wadoederaan

nimemahee

oemoebloetekloetetelaotezien

dasniwoareij

tarara zeg

zijne zjaant staat schief

zaanefrutweurdzuur

nimedendeze

damuttegazjustzegge

neschammateur

wariekekkikier

wadoedeganaa

dakannaniehee

sannestreken

zuktambras

 

intstaasekwartier

waddiswoar

zjattenentalore

komisafasgedaarft

amutkakkagondoeng

tisvangotterligge

nanizwaanzeneej

kraag er de weubbe van

zisvanouvertwoater

verstoddesoemsginvloms?

tettezot

masjoefel

kzenergeirebaai

bloaskoak

gattelakker

truttelakker

scheetineenfles

kzentzoemuugaskaapap

das ziever in pakskes zenne

poeppemeneslappe

kwistenbiebel

enpoerlesflammans, lamijmechooze

schaaitbroek

nenbroekschaater

vankrummenaasgebaren

krijmeglaskarreke

a ij eun stukinzenkloeite

denoerekottÚ

defraaidagsmart

baadendaan

ismadda euviswijf

zijgetwernoedigzenne

beurstenenbille

diekannogalist˘aterrezenne

bagatelleke

damoesterisvankome

broekschaater

gazanenbietekwiet

zjattenentalloren

aasg˘ankakke

broekzaaker

gezaadontlulle

aa ei nen peirdelul

hoeresjoanse

zieverinpakskes

dakannanimeerhee

zaltgoanjaa

bloaskoak

nen ababbel

kiekezonderkop

peirdeseuzze

tis schof

nemeterbier

straandzjannet

nentoerneezjeneral

tisindezjakos

zetapotskenoep

legtereenseuzzebij

oekandana

oepdelappeg˘an

kgonmijnaaigewasse

ela lakkere

zeddegaainaaielem˘aloepaawekopgevalle

tuureluut

dakomtoepalskaawekak zeker ?

da blet, da schet, da fret en da zekt

tettemie

fikfakke

tettereir

tis wer nor de verdoemenis hÚÚj

geddetofgeddetni

das spekveurdenbek

kust na is allem˘al maan eurgel

zweuzzeke

Loetewaaf

ge zaa aawen tijd aant versemmelen

brangelet

zegtdakiketgezegdheb

tetterwaaf

koffezjoo

chicaneren

slabakken

tis tijd om te schoven

noegabolle gast

een kabberdoes

den aanhaawer wint

boemerskontich

entreneus

doe ni zo flaa

goddegammee

den bazenpoeper

toogzijker

bratsen en boeren

blaffetuur

krabbekoker

een klotteke

sjartel

kalson

zuute bees

nen aawe snoeper

gaai zaa ne sloef joeng

slabakken

amaai maane nikkel

nen abbajoer

een safflet rond zijn oren

afdraaver

een sloekske drinken

zjollogie

pissijn

wariekekiknaa ?

twalseree

nefarmekomisveur

zweetpateekes

strontondeknikker

een onderlefke

touwter

poepemie

schabelleke

masjoefel

amaai m'n klokke

Hij heeft een betonne klakske oep

De konaene zitte los int kot

 

Uitleg nodig over een zin ?? >>>>>

Voor Antwerpenaars niet te missen link >>>Onze Antwaarpse STRANGERS.

Back to Top