Devolder - Mouton : stamboom, genealogie en recepten uit het Houtland.

De familie DeVolder ‑ Mouton verwelkomt u op hun website.

De families DeVolder, Mouton, Gevaert en Dejonckheere vinden hun oorsprong grotendeels in de streek van het Houtland in West-Vlaanderen.

Op deze website vindt u informatie over onze kwartierstaten, de stambomen en de emigratie.

De authentieke recepten uit het Houtland vermelden kooktips, ingrediënten en bereiding.

 

huwelijk_devolder_large

Stamboom DeVolder

Het onderzoek naar de stamboom DeVolder gaat momenteel terug tot Joannes Devolder geboren rond de beginjaren 1700 en gehuwd met Joanna Scholier. De familie is afkomstig uit de West-Vlaamse gemeenten Ruddervoorde en Waardamme. De vroegste gegevens komen uit de parochieregisters. Deze vormen door hun beknopte inhoud een grote moeilijkheid voor het terugvinden van de voorouders.

De familienaam DeVolder is een beroepsnaam ontstaan tijdens de lakennijverheid. De volder of voller is een lakenbereider die de weefsels volt. Volt komt van het werkwoord vollen (vullen), dit is de bewerking van het weefsel om de vezels dichter ineen te werken.

DEVOLDER :   Kwartierstaat PDF.

DEVOLDER :   Erfenisaangiften ‑ Vermogens ‑ Staten van goed ‑ Wezenregisters

 

huwelijk_mouton_large

Stamboom Mouton

Onze familie is afkomstig uit het West-Vlaamse Rekkem, een dorp gelegen in de Frans-Belgische grensstreek.
Door de aanstelling van Jacobus ( Jaeques ) Mouton, zoon van voorgenoemde, als garde-champêtre in Zedelgem, is de familie in deze omgeving blijven wonen. De familienaam Mouton is een metonymische beroepsnaam.

Een metonymie is een korte vergelijking waarin wat je bedoelt vervangen wordt door een ander woord. De familienaam is afkomstig van het Franse woord mouton dat verwijst naar een persoon die schapen kweekt of verhandelt of naar een schaapherder. Het kan ook een afleiding zijn van de voornamen Jacquemot of Willemot en kan dan als patroniem worden beschouwd.

 

Stamboom Gevaert

Ons onderzoek naar de stamboom Gevaert gaat terug tot Joannes Gevaert geboren rond 1704 en gehuwd met Petronella Forret. De families uit onze stamboom zijn afkomstig uit Ruddervoorde en Torhout, beide gelegen in West-Vlaanderen. De tak Verhaeghe Van Maele gaat terug tot in 1340 en is afkomstig uit Egem. Onze familienaam Gevaert is een patroniem.

Veel familienamen zijn ontstaan uit patroniemen, ook wel vadersnamen genoemd en verwijzen naar de voornaam van iemands vader. De voornaam is van oorsprong een Germaanse persoonsnaam Gebahardus of Gevehardus, met de elementen gebô = 'gave' + hard = 'sterk'.

GEVAERT :   Kwartierstaat PDF.

GEVAERT :   Erfenisaangiften ‑ Vermogens ‑ Staten van goed ‑ Wezenregisters

 

Stamboom Dejonckheere

Ons onderzoek naar de stamboom Dejonckheere gaat terug tot eind 1700 met Joseph Dejonckheere geboren rond 1771 en gehuwd met de Muynck Jeanne Catherine. In de toekomst wordt deze stamboom nog verder uitgediept. Voor zover wij tot nu toe hebben kunnen nagaan is onze familie oorspronkelijk afkomstig uit de West-Vlaamse dorpen Oostkamp en Ruddervoorde.

De familienaam Dejonckheere is een verwantschapsnaam. De titel 'jonkheer' duidt een edelman, de zoon van een ridder aan. Evenals bij andere aan adellijke titels ontleende familienamen zijn hiervoor verschillende verklaringen denkbaar. De meest voor de hand liggende is de verwantschap aan een jonkheer. De meest waarschijnlijke is in dienst zijn van een jonkheer, bijvoorbeeld als landbouwer op een goed dat aan een jonkheer toebehoort.

DEJONCKHEERE :   Kwartierstaat PDF.

 

Emigraties in de families Dejonckheere en Gevaert

Emigraties in de families Dejonckheere en Gevaert

Gelinkte websites