Gezinsbond Blanden-Vaalbeek


Dienstverlening aan de leden

De Kinderoppasdienst is opnieuw actief!!!

Onze afdeling coördineert een kinderoppasdienst. Onze kinderoppassers dienen minimum 15 jaar te zijn voor prestaties overdag, en minimum 16 jaar voor prestaties na 19u. Ze zijn verzekerd voor risico's als lichamelijke ongevallen, ongevallen onderweg naar en van het gezin, materiële schade en burgerlijke aansprakelijkheid, op voorwaarde dat er bij iedere prestatie -op het begin- een duidelijk ingevuld verzekeringsbriefje overhandigd is aan de babysit.

Zoekt u een oppas of wenst u zelf te babysitten? Registreer dan via www.kinderoppasdienst.be

U kan ook steeds direct contact opnemen met de plaatselijke coördinator Els Nagels.

Dit zijn de huidige officiële Gezinsbond-tarieven:

Het vaste uurtariefEuro 4.00
Overnachting van 22u tot 08uEuro 20.00
Minimumtarief (minder dan 2u)Euro 8.00
Verzekeringsbriefje per prestatie (ledenprijs) Euro 1.50
  • Opgelet: ieder begonnen uur telt voor een volledig uur.
  • Het is VERPLICHT bij IEDERE prestatie een ingevuld verzekeringsbriefje te overhandigen aan de babysit. Deze briefjes worden per 5 in een verzekeringsboekje verkocht voor 7.50 Euro.

Ledenadministratie

Ingeval je problemen zou hebben met je lidkaart, het abonnement op "De Bond", of je wil zelf lid worden, of je kent iemand die lid wil worden, neem dan contact op met:

Dirk Van Orshoven
Bovenbosstraat 87, 3053 Haasrode
Tel. 016/400615, Email: dirk.vanorshoven@telenet.be

Reductiekaarten

De reductiekaarten geven je een 50-75% korting bij het gebruik van het openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, MIVB) en bij v.b. de gemeentelijke zwembad. Zij zijn bedoeld voor gezinnen met tenminste drie kinderen van minder dan 25 jaar (of waar op een bepaald ogenblik drie kinderen van minder dan 25 jaar waren). Ouders hebben levenslang recht op deze kortingen, kinderen tot max. de leeftijd van 25 jaar.
Meer inlichtingen ivm de voorwaarden enz. vind je in het reglement.

Opgelet: De afdeling zal dit jaar geen zitdag organiseren voor het aanvragen van verminderingskaarten voor grote gezinnen, je kan hiervoor terecht aan de loketten van de NMBS, of rechtstreeks bij de Gezinsbond via dit aanvraagformulier.
Als je de kaarten wil aanvragen via de Gezinsbond dien je het ingevulde aanvraagformulier op te sturen, faxen of mailen naar het adres op het aanvraagformulier. Het maakloon van 6 EURO moet je rechtstreeks overmaken op het rekeningnummer van de dienst kortingskaarten: BE30 4350 3180 9111.
Na betaling zal je de kortingskaarten ontvangen per post.
Opmerking: voor de legalisering van de gezinssamenstelling moet je bij i de burgerlijke stand van de gemeente aankloppen.

Voor verdere inlichtingen neem je best contact met onze secretaris:

Dirk Van Orshoven
Bovenbosstraat 87, 3053 Haasrode
Tel. 016/400615, Email: dirk.vanorshoven@telenet.be


Luc Dupas Last update: Sep 29 00:21