about [dommy] that's not my name!
[dommy]'s paintings & drawings

hello!

welcome to dommy.be

i'm a fine artist.

and you're a fine visitor!

enjoy your stay!

contact [dommy]
[dommy]'s sculptures
[dommy]'s mixed media

NEWS:[dommy]@ Assuralia Brussels

>> more info

[dommy] at Assuralia Brussels[dommy] at Assuralia Brussels

Huis der Verzekering. De Meeûssquare 29. 1000 Brussel.
Tot einde februari 2011.
[dommy]'s exhibitions
[dommy]'s links

est.2008 - [dommy] Dominique Gielen :: powered by greyBOX WEBuildyourDESIGN ::

>> read this!

Copyright?

dommy.be geeft de bezoeker van deze website de toelating om de gepubliceerde gegevens en werken zoveel mogelijk te kopiëren, te printen en te citeren, ook voor commerciële doeleinden, op voorwaarde dat het niet voor negatieve doeleinden gebeurt (dit is: in strijd met de mensen- en dierenrechten) en dat de bron duidelijk vermeld wordt.

Privacy

Uw gegevens kunnen worden geregistreerd om uw vragen te kunnen behandelen. Mits u daarmee nadrukkelijk instemt, zullen uw persoonlijke gegevens mogen worden doorgespeeld naar de partners van dommy.be. Op geen enkel ogenblik zullen ze voor commerciële doeleinden aangewend worden. In toepassing van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de privacy in verband met gegevens met een persoonlijk karakter, hebt u een recht van inzage in deze gegevens. Daartoe kunt u schriftelijk contact opnemen met dommy.be: Dominique Gielen, Nieuwstraat 20, 3665 As (België).

Aansprakelijkheid

Via deze website wil dommy.be u informeren over consumentenbedrog. Deze informatie is niet noodzakelijk volledig, actueel of accuraat. Vanzelfsprekend wordt alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie zo exact en actueel mogelijk is. Aarzel niet om aan dommy.be eventuele fouten of tekortkomingen te melden die u opmerkt op de website. dommy.be is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zou lijden door het gebruiken van gegevens op deze website, zelfs niet wanneer die gegevens verwarrend, verkeerd of voorbijgestreefd zijn. Hetzelfde geldt voor elke informatie die u vindt op een website waarnaar de dommy.be-webstek via een link verwijst.