TONGDIAGNOSE

Het observeren van de tong is een van de hoofdprincipes van de Chinese geneeskunde. Het illustreert het bewustzijn van een reflexologie, het feit dat het hele lichaam wordt weerspiegeld in verschillende van zijn delen (in dit geval de tong). Het is niet mogelijk dit belangrijk aspect van observeren hier uitvoerig en tot in detail te beschrijven maar het volgend belangrijk principe kan ons toch een idee geven.

De 'geografie' van de tong, waarbij de tong is onderverdeeld in verschillende zones, wordt hierbij heel belangrijk geacht. De verschillende zones staan namelijk in verband met de conditie van bepaalde inwendige organen. Door de toestand (vochtigheid, kleur, vorm, tongbeslag) van de tong op elk van die zones te observeren verkrijgt men informatie over de conditie van het betreffende orgaan.

 

Tongzones

De tongpunt representeert het hart. Indien deze zone een duidelijke roodheid vertoont, dan kan dit duiden op een slechte energie van het hart (bijvoorbeeld stress). Vlak achter de hartzone bevindt zich de longzone. De linker zijkant van de tong correspondeert met de lever, de rechter zijkant met de galblaas. Vaak zien we hier gezwollen randen, over de lengte van het dan meestal donkerrood tonglichaam, die kunnen wijzen op een gestoorde leverenergie. Een gekartelde tong ('tandmarkeringen') kan dan weer duiden op een stoornis van de maag- en miltenergie, het tonglichaam zelf zal dan meestal een bleke kleur vertonen. Midden op de tong ligt de eigenlijke zone van de maag en de milt. Vaak is het beslag een aanwijzing voor de maag en milt. Deze kunnen aangetast worden door een overdreven inname van zuivelproducten en suiker. Kijk maar naar de tong van kleine kinderen, vooral als zij vaak verkouden worden en/of veel slijmophoping hebben. De maagzone kan een litteken of een crack vertonen duidend op een maagzweer of een sterke irritatie van het maagslijmvlies. De achterste tongzone vertegenwoordigt dan weer de dunne en de dikke darm, de blaas en de nieren. Het is duidelijk dat de combinatie van alle indicatoren, namelijk de vochtigheid van de tong, de kleur en de vorm van het tonglichaam en het tongbeslag, een schat aan informatie kan opleveren voor de geoefende acupuncturist om zodoende een succesvolle therapie op te starten.
<< TERUG