Op deze pagina vind je verwijzingen naar oefeningenreeksen die opgesteld zijn voor de fysica olympiades. (jaren 1989 t/m 2001)
De vragen zijn gerangschikt per onderwerp. Deze rangschikking is min of meer juist. Voor sommige vragen moet je meerdere domeinen van de fysica beheersen. De vragenreeksen zijn opgesteld in pdf formaat.
De antwoorden kan je downloaden in Word97 formaat.De antwoorden zijn niet gegarandeerd juist. Met de antwoorden moet je ook opletten omdat er verschillende reeksen in omloop zijn (witte en gele formulieren) waarbij de vragen in verschillende volgorde staan.

antwoorden
derde leerjaar
vierde leerjaar
vijfde leerjaar
zesde leerjaar