...vzw de Wissel...                             ...welkom op onze nieuwe webstek...                                ...Colmanstraat 51, 9270 Laarne...                               ...fa100139@skynet.be...


     --> Welkom op deze splinternieuwe webstek van VZW De Wissel.

      --> Aan deze website wordt nog volop gewerkt...

      --> Heeft u opmerkingen of vragen, stuur dan gewoon een mail naar...
                                          fa100139@skynet.be                                   -->                   h t t p : / / u s e r s . s k y n e t . b e / d e w i s s e l