LONG WIRE

HORIZONTAL LONG WIRE SWL ANTENNE

 

 

- om groter te maken --> klik op de foto - ( alleen tekeningen ) -  to enlarge --> click picture - ( only drawings ) -

 

 

MLB -Magnetic Long Wire Balun