spelletjes
Als kind deed ik al niets liever dan me over nog kleinere kinderen ontfermen.
Mensen helpen werd me met de paplepel ingegeven.
Later zijn die twee eigenschappen alleen maar gegroeid. Toen ik 18 werd, was mijn studiekeuze dan ook niet zo moeilijk.
In 2009 studeerde ik als logopediste af aan de KHBO te Brugge (het huidige VIVES).
Daarna werd ik vrij snel tewerkgesteld in MPIGO De Vloedlijn te Oostende, een buitengewone school voor kinderen met autisme, mentale achterstand en/of gedragsproblemen.
Een erg boeiende job die ik nog altijd met hart en ziel uitoefen!
Echter, een eigen praktijk opbouwen bleef één van mijn grootste dromen.
Die droom heb ik in 2011 kunnen verwezenlijken.
De praktijk kreeg de naam 'De Spreekplank' en richt zich vooral op kinderen met leerproblemen, articulatieproblemen, stemproblemen en taalproblemen.
Ilse Trauwaen | Logopedie | 0474 87 00 66 | deze website is louter informatief