GESCHIEDENIS |  FIGUREN  |  INFORMATIE  |  CONTACT  |  EVENEMENTEN  |  GENEALOGIE  |  LINKS  

"Den groenen ghinst"

Kies uw taal - Choisissez votre langue - Select your language

[Nederlands][Franšais]

FAMILIEVERENIGING VAN DE NAAMDRAGERS

VANDE(R)G(H)(E)INST(E)

Er zijn ca 43 schrijfwijzen voor de naam

Het doel van de familievereniging is het opzoeken, bewaren, en ter beschikking stellen van alle gegevens die over de families van de vermelde naamdragers kunnnen gevonden worden, dit met inachtneming van de wet op de privacy *. We brengen een stukje familiegeschiedenis en genealogische gegevens van die familietakken van wie we tot hier toe de oorsprong tot in de late middeleeuwen konden opsporen. Er is ook een boek over de familie (Zie "EVENEMENTEN")

Deze website is bedoeld om wat reeds voorhanden is aan genealogische gegevens en familiegeschiedenis aan een brede kring ge´nteresseerden bekend te maken.

Alle informatie zoals geboortekaartjes, verlovings- en huwelijksaankondigingen, rouwbrieven en doodsprentjes, alle andere familiedocumenten zoals trouwboekjes,communie- of lentefeestprentjes, aankondigingen van jubileumfeesten e.d. zijn steeds welkom op het contactadres.
Deze documenten worden geklasseerd en voor het nageslacht bewaard in ons archief dat voor iedere geinteresseerde openstaat.

deze website werd gestart op 7 augustus 2006.

Alle posten zijn in het Nederlands beschikbaar. Voor de GenealogieŰn deden we een beroep op Geneanet.

Laatste Update: 14 november 2014


* Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens heeft U toegang tot de persoonsgegegvens die wij over U verzamelen en het recht deze eventueel te laten wijzigen of verwijderen.