algemeen waar&wanneer lidgeld bestuur historiek RafaŽl de Mercatel

 Algemeen
De beste manier om de Mercatel te beschrijven is: een vriendenclub waar geschaakt wordt. Een goede sfeer is onze troef. Naast de vriendschappelijke onderlinge partijen worden er uiteraard ook 'serieuze' matchen gespeeld. Zo hebben we onze clubcompetitie, onze jeugdcompetitie en het rapidtoernooi.
Onze club neemt, behalve aan de nationale interclubcompetitie, ook nog deel aan verschillende externe toernooien zoals de Oost-Vlaamse interclubs, het Ligakampioenschap, e.d. en organiseert af en toe een vriendenmatch met andere clubs.
Er is een actieve jeugdwerking die de jonge spelers opleidt en meeneemt naar vele jeugdtoernooien. Hierbij mogen we ons eigen jaarlijkse jeugdtoernooi niet vergeten.
 
 Waar & wanneer?
Je kan ons vinden in 'De Vlier', Groot Begijnhof 15, 9040 Sint-Amandsberg. Klik hier voor een plannetje.

De club is open op vrijdag van 19u tot 24u en op zondag van 13u tot 24u (alleen tijdens de interclub-speeldagen) Voor een overzicht van de activiteiten kan je  onze kalender raadplegen.
 
 Lidgeld
Voor alle leden bedraagt het lidgeld voor 2014-2015 Ä 20,00 per jaar.
De jeugdleden die in onze club schaaklessen volgen en deelnemen aan jeugdtoernooien betalen Ä 40,00. In ruil voor deze Ä 40,00 zorgt de club voor lesmateriaal en de inschrijvingsgelden voor de jeugdtoernooien.

Er is een vrijblijvende mogelijkheid tot aansluiten bij de V.S.F. en de K.B.S.B.

 
 Zichtrekening van de club
Rekeningnummer: 001-5054878-90
IBAN: BE34 0015 0548 7890
BIC: GEBABEBB

 
 Bestuur
 • Joannes Raepsaet: voorzitter, verantwoordelijke Nationale Interclubs, wedstrijdleider, materiaalmeester, toernooicommissie, toernooileider clubcompetitie
  Telefoon: 0485/82.45.28 E-mail: joannesraepsaet@hotmail.com
  Telefoon: E-mail: info@demercatel.be
 • Yves De Smedt: ondervoorzitter
  Telefoon: 0495/46.65.11 E-mail: info@demercatel.be
 • Hubert Debunne: secretaris, penningmeester
  Telefoon:  E-mail: info@demercatel.be

 • Marck Bonne: bibliotheekbeheer, toernooicommissie
  Telefoon: 09/220.88.89 E-mail: marck.bonne@gmail.com
 • Rudy Himpe: coŲrdinator jeugdwerking
  Telefoon: 09/229.14.12 E-mail: himperudy@skynet.be
 • Tinneke Moyson: webmaster
  Telefoon: E-mail: webmaster@demercatel.be
 • Dirk Roosen: redactie clubblad
  Telefoon: 09/228.09.97 E-mail: info@demercatel.be
 • Elias Verhalle: jeugdopleiding, coŲrdinator alternatief toernooi, toernooicommissie
  Telefoon:  E-mail: info@demercatel.be
 
 Historiek
Onder impuls van wijlen dhr. Jacques Van Noyen had op 23 oktober 1986 de stichtingsvergadering plaats in 'cafť du Commerce ' in aanwezigheid van ondermeer :
Dhr. Goormachtig, oud voorzitter schaakkring Mariakerke
dhr. Van Kerkhove, oud voorzitter 'Wetterse vrijpion'
dhr. Chris Cupppens, oud-voorzitter

Het eerste lokaal waar de Mercatel welkom was is in 'Nieuwe Brug'. In februari verhuisde de club naar 'Gasthof Maldegem'. Wegens plaatsgebrek door een uitbreiding van de club werd er op de algemene ledenvergadering besloten om uit te zien naar een ruimer lokaal. Dus belandde onze club in februari 1988 in 'Parochiale Kring Heilig Hart' waar we verder konden groeien. Omdat het college van Burgemeester en schepenen van de stad Gent in december 1995 ons de kans bood om onze activiteiten te centraliseren, werd er besloten om uit te wijken naar 'Clubhuis krekelberg'. Vanaf 27/03/2009 zijn we gehuisvest in clubhuis Azalea.
 
 Van waar de naam 'de Mercatel'?
De club werd opgericht op de plaats van het ontstaan van Gent, de huidige ruÔnes van de Sint-Baafsabdij, om een activiteit te ontwikkelen die de bekendheid van deze abdij zou kunnen bevorderen. Hiervoor scheen de naam ď de Mercatel ď het meest geschikt. Deze naam, naast vele andere, werd gesuggereerd door de heer Collumbien, ondervoorzitter van de Heemkundige kring van Gent. Tevens droeg de naam ook de goedkeuring weg van de heer Bracke, toenmalig schepen van cultuur, en van de heer Van de Kerkhove, conservator van de Sint-Baafsabdij met zijn prachtige 15de-eeuwse Mercatelzaal.
 RafaŽl de Mercatel
RafaŽl de Mercatel was een bastaardzoon van de Bourgondische hertog Filips de Goede en een inwoonster van Brugge. Hij werd geboren omstreeks 1435. Zijn moeder werd uitgehuwelijkt aan een Venetiaanse koopman met de naam Ď de Mercatel Ď.

RafaŽl groeide op in de kolonie van Italiaanse handelaars die in de Zwinstad verbleven. Na studies in Parijs, waar hij promoveerde tot doctor in de theologie, werd hij, wellicht na voorspraak van zijn natuurlijke vader, in 1463 aangesteld tot abt van de kleine Sint-Pietersabdij in Oudenburg. Vervolgens werd hij in 1478 abt van de Sint-Baafsabdij te Gent, die hij tot een laatste grote bloei bracht.

Hij beschikte over ruime inkomsten. Dit fortuin gebruikte hij voor het aanleggen van een bibliotheek, bestaande uit handgeschreven boeken. Belangrijke werken worden nu nog bewaard in de bibliotheek van de Universiteit Gent en in het Bisschoppelijk paleis. Enkele kopijen zijn te zien in de Mercatelzaal van de huidige abdijruÔnes.

De abt bleek, volgens de studie door kunsthistoricus Alain Arnould, verzot op miniaturen die de handschriften sierden. Vele miniaturen die in zijn opdracht werden geschilderd, zijn op zich staande verhaaltjes waarbij de auteur zelfs gebruik maakt van een soort tekstballonnetjes. Men kan ze als de voorlopers van het stripverhaal beschouwen.

RafaŽl de Mercatel stierf in het refugiehuis van de Sint-Baafsabdij te Brugge op 3 augustus 1508.