De Spoorweg

Het station van Sint-Martens-Bodegem
Rond 1840 werd de spoorweg Brussel-Gent aangelegd.
De eerste proefrit werd gereden op 2-2-1856 en de spoorlijn werd in dienst gesteld op 1 mei 1956. Bodegem kreeg dus zijn station. Het stationsgebouw van Sint-Martens-Bodegem werd geopend op 1-9-1864.
Dit station wasaanvankelijk geplandin de nabijheid van het Hof te Voorde, dus dichter bij het dorpscentrum.
Door bepaalde invloeden werd het uiteindelijk op de huidige plaats gebouwd.
Door het aanegen van de spoorlijn heeft de Potaardestraat veel van haar belang ingeboet, zij fungeerde niet meer als eerste verbindingsweg naar Sint-Urliks-Kapelle. De Molenstraat werd heraangelegd.