Visual Basic 2012 Voorbeelden
   

visual basic 2012 broncode voorbeelden

Blijf op de hoogte van de recente aanpassingen op vbvoorbeelden!

Microsoft Visual Studio 2012Microsoft Developers Network - Visual BasicMicrosoft .NET Framework

31.6. xsl:sort Element

Print Email Deel op Twitter Deel op Facebook

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.

Om de output te sorteren kan je gebruik maken van een <xsl:sort> childelement in een <xsl:for-each> element.

Zo zal bij de bron XML :
XML Instantie
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<class>
 <student id="101">
  <name>John</name>
  <IQ>140</IQ>
 </student>
 <student id="102">
  <name>Jane</name>
  <IQ>130</IQ>
 </student>
 <student id="103">
  <name>Paul</name>
  <IQ>135</IQ>
 </student>
</class>
En de XSLT :
XML Transformation
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
 <xsl:output method="html" indent="yes"/>
 <xsl:template match="class">
  <html>
   <head>
    <title>Class</title>
   </head>
   <body>
    <ol>
     <xsl:for-each select="student">
      <xsl:sort select="IQ" order="descending"/>
      <li><xsl:value-of select="name"/></li>
     </xsl:for-each>
    </ol>
   </body>
  </html>
 </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
Alle namen van de studenten worden opgenomen in de output HTML gesorteerd op IQ in aflopende volgorde :
HTML
<html>
 <head>
  <title>Class</title>
 </head>
 <body>
  <ol>
   <li>John</li>
   <li>Paul</li>
   <li>Jane</li>
  </ol>
 </body>
</html>

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.