Visual Basic 2012 Voorbeelden
   

visual basic 2012 broncode voorbeelden

Blijf op de hoogte van de recente aanpassingen op vbvoorbeelden!

Microsoft Visual Studio 2012Microsoft Developers Network - Visual BasicMicrosoft .NET Framework

31.9. xsl:element en xsl:attribute Elementen

Print Email Deel op Twitter Deel op Facebook

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.

Wensen we volgende bron XML :
XML Instantie
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<class>
 <student id="101">
  <name>John</name>
  <IQ>140</IQ>
 </student>
 <student id="102">
  <name>Jane</name>
  <IQ>130</IQ>
 </student>
</class>
Om te zetten naar volgende output XML :
XML Instantie
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<class>
 <student name="John">101</student>
 <student name="Jane">102</student>
</class>
<!--This is a comment!-->
Dan kunnen we hiervoor volgende XSLT gebruiken :
XML Transformation
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
 <xsl:output method="xml" indent="yes"/>
 <xsl:template match="class">
  <xsl:element name="class">
   <xsl:for-each select="student">
    <xsl:element name="student">
     <xsl:attribute name="name"><xsl:value-of select="name"/></xsl:attribute>
     <xsl:value-of select="@id"/>
    </xsl:element>
   </xsl:for-each>
  </xsl:element>
  <xsl:comment>This is a comment!</xsl:comment>
 </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
Een <xsl:element> introduceert in de output een element waarvan de naam wordt gespecifieerd door het name attribuut.  Een <xsl:attribute> element kunnen we dan gebruiken om een attribuut aan het element toe te voegen.  Opnieuw gebruik je hier het name attribuut om de naam aan te geven.
Een <xsl:comment> element introduceert commentaar.

Een alternatief voor vorige XSLT zou de volgende zijn :
XML Transformation
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
 <xsl:output method="xml" indent="yes"/>
 <xsl:template match="class">
  <class>
   <xsl:for-each select="student">
    <student>
     <xsl:attribute name="name"><xsl:value-of select="name"/></xsl:attribute>
     <xsl:value-of select="@id"/>
    </student>
   </xsl:for-each>
  </class>
  <xsl:comment>This is a comment!</xsl:comment>
 </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
Hier gebruiken we eerdere letterlijke XML elementen die we opnemen in de template.

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.