Visual Basic 2012 Voorbeelden
   

visual basic 2012 broncode voorbeelden

Blijf op de hoogte van de recente aanpassingen op vbvoorbeelden!

Microsoft Visual Studio 2012Microsoft Developers Network - Visual BasicMicrosoft .NET Framework

Voorwaarden van Gebruik

De websites van vbvoorbeelden worden u aangeboden onder voorwaarde van aanvaarding van deze voorwaarden van gebruik (zonder enige wijziging) zoals deze hier worden vermeld. U gebruik van vbvoorbeelden houdt dan ook u aanvaarding in van elk van deze voorwaardes.

Wijzigingen van deze Voorwaarden van Gebruik

vbvoorbeelden behoudt het recht deze voorwaarden van gebruik onder de welke de websites van vbvoorbeelden worden aangeboden op elke moment aan te passen.

Links naar Derde Partij Websites

vbvoorbeelden kan links bevatten naar andere websites. Deze gelinkte sites zijn niet onder het beheer noch controle van vbvoorbeelden en vbvoorbeelden is dan ook op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van deze gelinkte sites. vbvoorbeelden is niet verantwoordelijk voor webcasts of overdracht van informatie ontvangen van deze gelinkte sites. vbvoorbeelden biedt deze links enkel aan voor de geriefelijkheid. Het aanbieden van deze links betekent niet dat deze websites worden goedgekeurd of dat er enige associatie met de operatoren van deze sites mag worden verondersteld.

Geen Onwettelijk of Verboden Gebruik

Als voorwaarde van gebruik van de websites van vbvoorbeelden verzeker je dat er geen onwettig of verboden gebruik van deze websites zal worden gemaakt. Met onwettig of verboden gebruik wordt bedoeld gebruik dat niet strookt met deze voorwaarden van gebruik. U mag de websites van vbvoorbeelden op geen enkele manier gebruiken dat zou leiden tot schade, onbeschikbaarheid, overlast, benadeling of aantasting van vbvoorbeelden. U mag door middel van technieken die niet expliciet beschikbaar werden gesteld door de websites van vbvoorbeelden geen materiaal of informatie bekomen of trachten te bekomen.

Gebruik van de Communicatie Diensten

vbvoorbeelden kan communicatie diensten bevatten om u te voorzien in de mogelijkheid met de bezoekers of operatoren van de websites van vbvoorbeelden te communiceren. Door het gebruik van de websites van vbvoorbeelden aanvaardt u enkel berichten en materiaal te posten, zenden of ontvangen die geschikt en gerelateerd zijn aan de communicatie voorzieningen in kwestie.

Bij wijze van voorbeelden, en zonder limiterend te zijn van aard, aanvaardt u dat bij het gebruik van deze communicatie diensten u geen :
- Laster, misbruik, storend, stalkend, bedreigend of ander wettelijk overtredend gedrag (zoals schending van privacy- en publiciteitsrechten) zal stellen.
- Materiaal of informatie zal publiceren, posten, uploaden, verdelen of verspreiden van ongepaste, schendende, lasterlijke, inbreukmakende, obscene, onfatsoenlijke of onwettelijke aard.
- Advertering zal doen of enig goed of dienst ter verkoop zal aanbieden. Tenzij deze communicatie voorziening expliciet dit toelaat.
- Enquêtes, onderzoeken, wedstrijden, piramide schemas of ketting brieven zal verspreiden.

vbvoorbeelden heeft geen enkele verplichting om deze communciatie diensten te monitoren, maar vbvoorbeelden behoudt wel het recht om de informatie door de gebruik geplaatst in deze communicatie voorzieningen op eender welk moment te herzien, aan te passen of te verwijderen. vbvoorbeelden behoudt ook het recht om u toegang tot deze communicatie diensten op eender welk moment en om eender welke reden te beëindigen of beperken.