Visual Basic 2012 Voorbeelden
   

visual basic 2012 broncode voorbeelden

Blijf op de hoogte van de recente aanpassingen op vbvoorbeelden!

Microsoft Visual Studio 2012Microsoft Developers Network - Visual BasicMicrosoft .NET Framework

Handelsmerk Kennisgeving

Handelsmerk Kennisgeving : Microsoft, Windows, MSDN, Visual Studio, IntelliSense, Visual Basic, Visual Basic .NET, Visual Basic 2008, Visual Basic 2010, Visual Basic 2012, Visual Basic 11 en Visual C# zijn ofwel geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de Microsoft groep van bedrijven in de Verenigde Staten en/of andere landen.

De namen van wezenlijke bedrijven en produkten vermeld op de vbvoorbeelden websites kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars.
De voorbeeld bedrijven, organisaties, produkten, personen en gebeurtenissen vermeld op de vbvoorbeelden websites zijn fictief. Geen enkele associatie met werkelijke bedrijven, organisaties, produkten, personen of gebeurtenissen is bedoeld of mag worden afgeleid.
Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.