Visual Basic 2012 Voorbeelden
   

visual basic 2012 broncode voorbeelden

Blijf op de hoogte van de recente aanpassingen op vbvoorbeelden!

Microsoft Visual Studio 2012Microsoft Developers Network - Visual BasicMicrosoft .NET Framework

30.18. XSD Unieke Waardes

Print Email Deel op Twitter Deel op Facebook

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.

Als in volgende XML instantie de combinatie van de <id> elementwaarde en title attribuutwaarde van een <topic> element uniek moet zijn :
XML Instantie
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<book title="My Book">
 <text>My book...</text>
 <topic title="Introduction">
  <id>01</id>
  <text>This is the introduction...</text>
  <example>First example...</example>
  <text>To finalize....</text>
 </topic>
 <text>Some other text...</text>
 <topic title="Into Details">
  <id>02</id>
  <text>Another text...</text>
 </topic>
</book>
Dan kunnen we hiervoor volgend schema opstellen :
XML Schema Definition
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <xsd:element name="book">
  <xsd:complexType>
   <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:element name="text" type="xsd:string" />
    <xsd:element name="topic" type="topicType" />
   </xsd:choice>
   <xsd:attribute name="title" type="xsd:string" />
  </xsd:complexType>
  <xsd:unique name="uniqueTopicIDAndTitle">
   <xsd:selector xpath="topic" />
   <xsd:field xpath="id" />
   <xsd:field xpath="@title" />
  </xsd:unique>
 </xsd:element>
 <xsd:complexType name="topicType">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="id" type="xsd:string" />
   <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:element name="text" type="xsd:string" />
    <xsd:element name="example" type="xsd:string" />
   </xsd:choice>
  </xsd:sequence>
  <xsd:attribute name="title" type="xsd:string" use="required" />
 </xsd:complexType>
</xsd:schema>
Het xsd:unique element, die een name moet hebben, geeft in zen xsd:selector childelement aan waarbinnen de uniciteit moet gelden en in zen xsd:field childelementen welke (combinatie van) waarde(s) uniek moet(en) zijn.

Zowel xsd:selector als xsd:field maken gebruik van een XPath expressie om aan te geven waarop uniciteit van toepassing is.
Voor iets meer informatie over of toepassingen met XPath kan je terecht in het hoofdstuk over XML transformatie.  Voor nog meer details kan je terecht op http://www.w3.org/TR/xpath/.

Volgende XML instantie is niet conform dit schema gezien de herhaalde combinatie van title "Introduction" en id "01" :
XML Instantie
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<book title="My Book">
 <text>My book...</text>
 <topic title="Introduction">
  <id>01</id>
  <text>This is the introduction...</text>
  <example>First example...</example>
  <text>To finalize....</text>
 </topic>
 <text>Some other text...</text>
 <topic title="Into Details">
  <id>02</id>
  <text>Another text...</text>
 </topic>
 <topic title="Introduction">
  <id>01</id>
 </topic>
</book>

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.