Visual Basic 2012 Voorbeelden
   

visual basic 2012 broncode voorbeelden

Blijf op de hoogte van de recente aanpassingen op vbvoorbeelden!

Microsoft Visual Studio 2012Microsoft Developers Network - Visual BasicMicrosoft .NET Framework

30.17. XSD Schemas Importeren

Print Email Deel op Twitter Deel op Facebook

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.

Als we in een schema document een partiële schema definitie "includen" die in een ander schema document is gedefinieerd, dan is vereist dat beide van de partiële definities elementen en attributen definiëren die tot dezelfde targetnamespace behoren.

Het is echter ook mogelijk om in één bepaald schema naar globale elementen, elementtypes, globale attributen of attribuuttypes te verwijzen die in een andere namespace zijn gedefinieerd.
Hiervoor gebruiken we het <xsd:import> element met een namespace attribuut die aangeeft uit welke namespace we gaan importeren :
XML Schema Definition
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema targetNamespace="myFirstSchema"
      xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
      xmlns:m2s="mySecondSchema">
 <xsd:import namespace="mySecondSchema"/>
 <xsd:element name="class">
  <xsd:complexType>
   <xsd:sequence>
    <xsd:element name="student" type="m2s:student" maxOccurs="unbounded"/>
   </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
 </xsd:element>
</xsd:schema>
Element m2s:student of type m2s:studentType waarvan hier gebruik wordt gemaakt, zijn elementen en types die gedefinieerd zijn in de namespace mySecondSchema waaraan binnen dit schema de prefix m2s is gekoppeld.
XML Schema Definition
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
      targetNamespace="mySecondSchema"
      xmlns="mySecondSchema">
 <xsd:complexType name="student">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="name" type="xsd:string" />
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
</xsd:schema>
Een XML instantie conform aan het hiervoor vermelde schema zou zijn :
XML Instantie
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<m1s:class xmlns:m1s="myFirstSchema">
 <student>
  <name>John</name>
 </student>
 <student>
  <name>Jane</name>
 </student>
</m1s:class>
Meerdere imports elementen mogen gebruikt worden.

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.